ÖĞRETMENKEN MEMUR OLAN YILLIK İZNE ÇIKABİLİR Mİ?..

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;

 

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

 

1- Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadırlar.

2- Öğretmenlerin yıllık izinleri sonraki yılla aktarılamamaktadır.

3- Dinlenme ve yaz tatilini kullandıktan sonra memur kadrolarına naklen geçen memurlar naklen geçtikleri yıl için yıllık izin kullanamazlar. Kendilerine yeniden yıllık izin verilmesi halinde mükerrer yıllık izin kullanımından söz edilebilir.

4- Dinlenme tatilinden sonra yaz tatilini kullanmadan memur kadrosuna naklen atanan kişi naklen geçtiği yıl için yıllık mer'i mevzuat gereğince kullanabileceği yıllık izinden dinlenme tatil süresi düşülmek suretiyle yıllık izin verilebilir.

5-Hizmet süresi on yıldan az ise yıllık 20 günlük, hizmet süresi 10 yıldan fazla olası halinde ise yıllık 30 gün yıllık izinden dinlenme süresi düşülerek kalan süre kadar yıllık izin kullanabilecektir.

6-Bakanlığınıza dinlenme tatilini yapıp yaz tatilini kullanmadan naklen geçen memura hizmet süresine göre bu yıl için hak edeceği 20 veya 30 günlük izinden dinlenme tatil süresi düşüldükten sonra kalan süreden talep edilen süre kadar yıllık izin verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde izin verilmesi mükerrerlik oluşturmaz.

 

MEMURHABER

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim