Öğretmen Diyarı

Öğretmen'in Mesleki Gelişimi Nedir?

Öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili bir çok bilgi mevcut. Fakat genel olarak mesleki gelişimin ne olduğunu açıklamak gerekirse sizlere beş ana madde söylememiz gerek.

Öğretmenin mesleki gelişim sürecini devam ettirmesi bir çok alt daldan ve uygulamadan oluşuyor fakat asıl mesleki gelişim süreci için beş madde mevcut. Bu beş madde Dünya çapında kabul edilmiş ve uygulanmaya konulmuş maddelerdir.

Mesleki gelişim sürecini yöneten bir öğretmenin:

1- Öz değerlendirme yapması

2- Kişisel gelişimini sağlaması

3- Mesleki gelişmeleri izlemesi ve katkı sağlaması

4- Okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlama

5- Mesleki yasaları izleme, görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekir.

Fakat bu maddelerin de kendi alt göstergeleri mevcut. Onları incelemek gerekirse:

1- Öz değerlendirme yapma

* Sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yapar.

* Öz değerlendirmeden elde ettiği verileri kendini ve öğretme-öğrenme sürecini geliştirmek için kullanır.

* Kendi performansını değerlendirirken öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici görüşlerinden yararlanır.

* Farklı görüşlere ve eleştirilere açıktır.

* Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerde ortaya çıkan davranış ve öğrenme sorunlarının nedenlerini önce kendisinde arar.

2- Kişisel gelişimini sağlama

* Bireysel gücünün ve yetkinliğinin farkındadır.

* Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.

* Davranışlarında tutarlı ve dürüsttür.

* Zorluklarla mücadele eder.

* Stresle başa çıkma yollarını bilir ve kullanır.

* Özgüvene sahiptir.

* Üst düzey düşünme becerilerine sahiptir ve bunları kullanır.

* Zaman yönetimiyle ilgili stratejileri bilir ve kullanır.

* Yeni fikirlere ve değişime uyum sağlar.

* Türkçe’yi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir biçimde kullanır.

* Mesleğini severek ve isteyerek yapar.

* Teknoloji okur-yazarıdır (teknoloji ile ilgili kavram ve uygulamaların bilgi ve becerisine sahiptir).

* Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izler.


 
* Kişisel ve mesleki duyarlılıklarını artırmak için kültür ve sanat etkinliklerine katılır.

* Bilimsel araştırma yapmaya isteklidir.

3- Mesleki gelişmeleri izleme ve katkı sağlama

* Meslekî gereksinimlerinin farkındadır.

* Meslekî gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.

* Meslekî bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılır.

* Meslekî gelişimine yönelik yayınları izler.

* Öğrenme-öğretme sürecini iyileştirmek için eylem araştırmaları yapar.

* Öğretmen örgütleriyle iş birliği yaparak karar verme sürecine katılır.

* Meslekî gelişim plânı hazırlar ve kendini bu doğrultuda geliştirmek için sürekli çaba harcar.

* Kendi gelişim plânı ile ilgili olarak meslekî kurallar kapsamında gerektiğinde üyesi olduğu meslek örgütüyle iş birliği yapar.

* Bilgi ve iletişim teknolojilerinden (on-line dergi, paket yazılımlar, e-posta, v.b) bilgiyi paylaşma amacıyla yararlanır.

4- Okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlama

* Okulun iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğunun bilincindedir.

* Okulun gelişimine katkı sağlamak ve okulda yaşanan sorunları çözmek için eylem araştırmaları planlar ve yürütür.

* Okulu geliştirme çalışmalarında öğrencileriyle birlikte etkin rol alır.

* Diğer eğitimciler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle iş birliği yapar.

* Okuldaki sosyal, kültürel ve meslekî çalışmalara etkin biçimde katılır ve gerektiğinde liderlik yapar.

* Öğrenen okul çalışmalarını destekler ve bu çalışmalara katılır.

* Okulun iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde çevre olanaklarını kullanır.

* Okulun geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlamak için hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını analiz eder ve gerekli önlemlerin alınmasında katkıda bulunur.

5- Mesleki yasaları izleme, görev ve sorumlulukları yerine getirme

* Öğretmen görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilir ve buna uygun davranır.

* Görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuattaki değişiklikleri ve yenilikleri takip eder ve öneri getirir.

* Engellilerin eğitim ve öğretimden yararlanmasına hizmet eden yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygun davranır.

* Engelli öğrenciler için var olan yasa ve yönetmeliklerdeki önlemlerin alınması için çaba harcar.

Sonuç olarak;

Mesleki gelişim sürecine baktığımızda bir çok öğretmenin bazı noktaları atladığını görebiliyoruz. Üniversitelerin bünyesindeki eğitim fakültelerinin mesleki derslerini incelediğimizde bu kazanımların hepsinin kazandırıldığını görebiliyoruz. Fakat zamanla öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde bazı göstergeleri atladığı gözlenmektedir. Bu kapsamda öğretmen geliştirme stratejilerinde bu atlanan noktaların tekrar kazandırılması gerekmektedir. Bu kazanımlar da yine hizmet içi eğitimler, mesleki gelişim programları veya okul performans etkinlikleri ile yapılabilir.

 

Kaynak:www.ogrenmen.com

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim