Öğretmen Diyarı

Öğretmene ilave bir derece verilir mi?

Ahmet Ünlü'nün yazısı...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 2'nci alt fıkrasında; Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunlarının, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının görev aldıkları hizmet sınıflarına bakılmaksızın öğrenimlerine göre tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olanların 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 2'nci alt fıkrası uyarınca memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilmesi gerekmektedir.

İlave dereceden faydalananların statü değişikliğindeki durumu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) bendinin 4'üncü ve 5'inci fıkrası hükmünden faydalananlar daha sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki bir kadroya atanırsa verilen dereceler geri alınır mı? Ya da nasıl bir süreç takip edilir?

Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüşte konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 4'üncü fıkrasında yer alan unvandaki personelin Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ilave edileceği, 5'inci fıkrasında yer alan unvanlardaki personelin giriş ve derece kademelerine bir derece eklenmek suretiyle hizmete alınacakları hükmü yer almaktadır.

4'üncü fıkra hükmünden faydalanmak için Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev almak ve söz konusu unvanları ihraz etmek veya belirtilen okulları bitirmek gerekmekte iken 5'inci fıkra hükmünden yararlanabilmek için ise söz konusu unvanları ihraz etmek yeterli olup, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na atanma şartı bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanun'un 71'inci maddesinde ise; "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin (A) bendinin 4'üncü fıkrası hükmünden faydalanan personelin, Genel İdare Hizmetleri sınıfında bir kadroya atanması durumunda söz konusu Kanunun 71'inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilk ilerleme sürelerinin eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılması, söz konusu personelin tekrar Teknik Hizmetler Sınıfı'ndaki bir kadroya atanması durumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda geçen hizmetlerinin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin A/5 fıkrasında hizmet sınıfı şartı olmadığından bu fıkradan yararlanan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda bir kadroya atanması durumunda anılan 71'inci maddenin son fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.

Haberin devamı için Tıklayınız

 

Yeni Şafak
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim