Öğretmen Diyarı

Öğretmen, öğretmenlik dışında bir görevle ve mesai saatlari dışında çalıştırılamaz

Bir vali öğretmenleri ders saati dışında, akşamları veya hafta sonu, zorla çalıştırabilir mi?" sorusuna "Öğretmenlerin mesai saatleri içinde veya dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesainin bittiği saatten sonra başlayan eğitim ve öğretim dışında hiçbir faaliyette görev verilmemesi gerekmektedir.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre bu tür bir görevlendirilme yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir." şeklinde cevap vermiştik.

Yine; "Okullar Hayat Olsun Projesinde, öğretmenler görevlendirilemez" haberimizde "Öğretmenlerin (Norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler) mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesainin bittiği saatten sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde görev verilmemesi gerekmektedir.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre bu tür bir görevlendirilme yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir." şeklinde görev verilemeyecegini belirtmişitk.

Akabinde; "Mesai saatinde olmayan seminerlere katılmayın" haberimizde "Öğretmenlere resen yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan Seminerler veya Eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev verilmesine mevzuat hükümlerince imkan bulunmamaktadır." demiştik.

Bu bağlamda Kayseri İdare Mahkemesi, Kayseri Valiliği'nin "Yarın Sizdeyiz" projesinin iptal etmiştir.

Eğitim Sen tarafından yapışan açıklamada; "Kayseri Valiliği'nin 13.03.2013 gün ve 6868 sayılı Oluru ile onay verilen 'Stratejik Eylem Planı'nın, 'Yarın Sizdeyiz Projesi'ne ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istemiyle dava açmıştık. Bu davayı açmamızın nedeni, 'Yarın Sizdeyiz Projesi'yle aile danışmanlığı eğitimi almamış öğretmenler ile eğitim yöneticilerine, mesai saatleri dışında ve angarya olacak biçimde görev verilmesiydi.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin E.2013/455, K.2014/287 sayılı kararıyla Kayseri Valiliğince Olur verilen 'Stratejik Eylem Planı'nın, 'Yarın Sizdeyiz Projesi'ne ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere il milli eğitim müdürlüklerinden beklentimiz, bu kararı da göz önünde bulundurarak, öğretmenler ve eğitim yöneticilerine, akla gelen her gün angarya işler yüklemekten vazgeçmeleridir."

husularına yer verilmiştir.

İşte; Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin E.2013/455, K.2014/287 sayılı kararı;

\"Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol