Öğretmen Diyarı

Öğretmen Liselerinin Kapatılması Hakkındaki Basın Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları

kapsamında, geçmişi 166 yıl öncesine, 1838 yılında kurulan Rüştiye mekteplerine, dayanan

öğretmen okullarını kapatma kararı almıştır. 1989 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi adını alan

öğretmen okulları normal Anadolu liselerine dönüştürmüştür. MEB adrese dayalı sistemle öğrenci

alacağı yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile birlikte, Anadolu öğretmen liseleri şartları uygun olan

yerlerde Fen Lisesine ya da Anadolu Lisesine dönüştürülecektir.

Dünyanı pek çok ülkesinde her biri kendi alanında uzmanlaşmış olan okul türlerine gereken

önem verilirken, Türkiye eğitim sistemi içinde her dönem özel bir yeri olmuş olan Anadolu

öğretmen liselerinin kapatılmak istenmektedir. Okul çeşitliliğini eğitim sisteminin bir zenginliği ve

eğitimin niteliğinin artması için bir fırsat olarak görmek yerine, okul türlerini hızla azaltıp, eğitimde

“tek tipleşme”yi ön plana alan bir uygulamanın doğrudan bir dayatma şeklinde hayata geçirilmek

istenmesi kabul edilemez.

166 yıl önce medreselere alternatif olarak kurulan Rüştiye mekteplerine Batılı anlamda

öğretmen yetiştirmek için açılan Darülmuallimin'in, aradan 166 yıl geçmiş olmasına karşın,

öğretmen okullarının Türkiye eğitim sistemi içindeki yeri, bugün geçmişe göre çok daha fazla

imkan olmasına rağmen hala doldurulamamıştır. Öğretmen okulları sayesinde öğretmenlik

ülkemizde uzun yıllar cazip ve saygı duyulan bir meslek hale gelmiştir. Benzer bir durum bugün

Anadolu Öğretmen Liseleri açısından da geçerlidir.

Eğitime, çocuklarımıza çok daha fazla önem vermek gerektiğinin sık sık vurgulandığı son

yıllarda, öğretmenlik mesleği ve onuru tarihte hiç olmadığı kadar ayaklar altına alınmıştır. Özellikle

AKP hükümeti döneminde öğretmenlik mesleği yoğun bir değersizleşme ve itibarsızlaşma yaşaması

yetmezmiş gibi, eğitim sistemi içinde tarihsel olarak önemli bir yeri olan ve öğretmen yetiştirme

sistemi içinde önemli bir işlev gören öğretmen liselerinin, okul türlerinin azaltılması sürecinde

kapatılmak istenmesinin mantığını anlamak mümkün değildir.

Mevcut düzenlemede 263 öğretmen lisesinden mezun olanlara, kendi alanlarındaki programları

tercih etmeleri halinde ek puan verilmektedir. YÖK'ün yaptığı son katsayı değişikliğinin ardından

LYS'deki puanlarına geçmişe göre daha az etki etse de, Anadolu öğretmen lisesi mezunları hâlâ

ekstra puan alarak öğretmenlik bölümlerine yerleşebilmektedir. Ancak MEB'in öğretmen liselerini

kapatmasıyla öğretmen adaylarına tanınan bu hak da ortadan kaldırılmış olacaktır.

Eğitim Sen olarak, 166 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan ve öğretmen yetiştirme sisteminde

yaşanan bütün eksikliklere rağmen, nitelikli öğretmen yetiştirme sürecinin önemli bir parçası

olan öğretmen liselerinin kapatılması kararının yeniden gözden geçirilmesini ve geri alınmasını

talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okul türlerini azaltarak eğitim sistemi içinde uzmanlaşma

açısından önem taşıyan okullar içindeki farklılık ve çeşitlilikten rahatsız olmamalı, eğitimin

niteliğine somut katkı yapan okulları kapatma politikasını yeniden gözden geçirmelidir.

 

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim