Öğretmen Diyarı

Nakış Öğretmenleri Atamada Adalet İstiyor

Milli eğitim bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin Ders ve ek ders saatlerine ilişkin 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının Ders ücreti karşılığında görevlendirme başlıklı 9. maddesine göre  Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde mesleki ve teknik orta öğretim ,özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında alanında olan veya olmayan lise,önlisans ve lisans mezunlarının USTA ÖĞRETİCİ olarak çalıştırılmasına olanak tanınmaktadır.Bakanlar kurulu kararına göre sözleşmeli ve ücretli usta öğreticilerin öğretmenliğe gerekçe olarak norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması gösterilmektedir oysa bu durum neden değil sonuçtur.çünki yeteri kadar alanında Uzman Nakış öğretmenliği bölümünü bitirmiş öğretmen adayı vardır,sorun Bakanlığın ihtiyaç oranında öğretmen kadrosu açılmamasından doğmaktadır.

Konu hakkında 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan yazılarında ;Kız meslek Liseleri,Çok programlı Liseler ve Halk Eğitim Merkezleri gibi Kurumlarda Nakış eğitimi veren Kadrolu olmayan ücretli Öğretmen ve /veya usta öğretici olarak çalışan kişi sayısının 3500 kişi olduğu anlaşılmıştır.Buna göre bölüm açığımızın 3500 olması gerekir.Bakanlığımızın ülke genelinde Nakış öğretmen ihtiyacı bulunan Eğitim kurumlarının dengeli öğretmen dağılımı esas alınarak atama yapılarak usta öğreticilerin branşımıza yönelik haksız işgalin sona erdirilmesi gerekmektedir.

Danıştay 12 dairesinin 2005/5116 esasına kayıtlı davada Milli eğitim Bakanlığının Öğretmen ihtiyacını gidermek için 567 sayılı yasanın 4/c maddesi kapsamında ve kısmi zamanlı geçici usta öğretici adı altında geçici personel çalıştırmasına dair 01.09.2005 gün ve 2005/78 sayılı milli eğitim bakanlığı genelgesinin iptali istemiyle açılan davada ;öğretmenlik mesleğinin asli ve sürekli bir kamu hizmeti olduğu ,geçici personel statüsündeki usta öğreticilerle bu hizmetin nyürütülemeyeceği gerekçesi ile genelgenin yürütmenin durdurulmasına ve bilahare iptaline karar verilmiş Danıştay İdari dava Dairelerinde bu kararı onamıştır.Aynı yöndeki diğer davalarda verilen kararlardanda Danıştay 12. Dairesinin 13/06/2008 tarih 2007/101 E.,2008 /3643 k. sayılı Kararı ve Danıştay idari davalar kurulunun  26.11.2012 günlü 2008/1667 E.,2012/2248 K.Sayılı ilamı,Danıştay 12.Dairesinin 17.03.2010 Tarih ve 2007/1892 E.,2010/1543 K.Sayılı ilamı Danıştay 2. Dairesinin 25.05.2011 Tarih ve 2009/377 E.,2011/20103 K.,sayılı ilamı ,Danıştay 2. Dairesinin 25.05.2011 Tarih ve 2009/4055 E., 2011/20104 k. sayılı ilamı Danıştay idari dava daireleri kurulunun 25.02.2010  Tarih YD itiraz no;2009/950  Kararları ile de asli ve sürekli Kamu Hizmetlerinin geçici personel istihdamı ile yürütülemeyeceği belirtilmektedir geçici personelin (Usta Öğreticiliğinin) çalışma süreleri 1 yıldan az olduğundan her eğitim ve öğretim dönemlerinde sözleşmeler yenilenerek geçicilikten uzak şeklinde asli /sürekli memur işlerinde istihdamın gözardı edilmesi medeni kanunun 2.maddesinde düzenlenen iyi niyet kuralına uygun düşmemektedir.

Bu bağlamda öğretmenlik mesleği yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen Eğitim  Öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olup Eğitim Öğretim faaliyetlerinin öncelikle öğretmenler eliyle yürütülmesi temel kuraldır.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığın branşımızdan 13 yıldır az kontenjan alındığından Halk eğt.Merk. çalışan usta öğreticilerin geçici olan statülerin sanki sürekli ve asli memur gibi hale getirilmesi KP_SS ye girmiş 4 yıllık öğretmenlik fakültesi okumuş bizlerin hakları gasp edilmesine neden olmaktadır.13 yılda branşımıza verilen kontenjan toplam olarak 531 dir oysaki her yıl 3500 ve daha fazla kişinin usta öğreticiler branşımız yerine görevlendirilmektedir.Konya da 235 Samsunda 195 izmirde 191 Doğu ilimiz oan Elazığ da 131 Vanda bile 75 ihtiyaç vardır,yalnızca bu 5 ilimiz toplamının yarısı 13 yılda Nakış öğretmenliğine atanan sayı yakın olması tam anlamıyla adaletsizliktir. Bu hukuksuzluğun girilmesi gerekmekte dir. sonuç olarak öğretmenlik gibi kutsal mesleğe nicelik siz ve niteliksiz usta öğreticiler tarafından yapılan işgalin kaldırılması gerekmektedir atama konusunda Eğitim sorumluluğunun bilincinde ve alanında akademik beceri yazılmaz Mesleki Eğitim fakültesi mezunu Öğretmenler artık usta öğreticilerin branşına olan işgalini istememekte dir.Hakettiği miz olan Öğretmenlik mesleğini kadrolu olarak sürdürmek istemekte olduğumuzdan nakış öğretmenliği branşına 3500 yeni kadro açılarak yapılacak olan atamalarda branşımıza en az 500 kontenjan  verilmesi uygun olacaktır.

(ATAMA BEKLEYEN NAKIŞÖĞRETMENLERİ )

 

Kaynak: turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim