Öğretmen Diyarı

Müdürler, Tüm Öğretmenleri Değerlendirecek

Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafındandeğerlendirilecek.

Değerlendirme ölçütleri olarak yönetmelikteki Ek-3’te yer alan Form esas alınacak. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınacak.Toplam 50 tane kriter var. Kriterlerden bazıları:

1- Eğitim öğretimi planlayabilme

2- Eğitim ve öğretim ortamlarını düzenleyebilme

3- İletişim becerilerini etkili kullanabilme

4- Öğrencileri hedef kazanımlar doğrultusunda güdüyebilme

5- Çevre olanaklarını öğrenme sürecini destekleyecek biçimde kullanabilme

6- Zamanı yönetebilme

7- Öğretim yöntem ve tekniklerini etkin biçimde kullanabilme

8- Eğitim öğretim sürecini değerlendirebilme

9- Okulun eğitim öğretim politikalarına uyum ve katkı sağlayabilme

10- Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel tutum ve davranışları sergileyebilme

İŞTE YÖNETMELİĞİN O HÜKÜMLERİ

Değerlendirme ölçütleri

 

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il millî eğitim müdürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir. Yürürlük MADDE 65 – (1) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Kaynak:www.haberyenirota.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim