Öğretmen Diyarı

Müdür Öğretmene Dersleri Dağıtırken Keyfi Davranamaz.

Bazı önemli başlıklar;

 

 Öğretmenin okulda  aylık karşılığı doldurması gerektiği dersler dağıtılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir.

 

Kadrolu öğretmen var iken ücretli öğretmen görevlendirilemez

 

Öncelikle dersler aylık karşılığı okutması gereken derslere göre öğretmenler arasında dengeli dağıtılmalı.

 

Aylık karşılığı ders saatini doldurmayan öğretmenin dersleri önce kendi okulunda doldurulması esastır…

 

 

 

 

  Okul müdürlerinin öğretmenlere dersleri dağıtırken kesinlikle inisiyatif hakkına sahip olmadığının altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum.Öğretmenlerin aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerini doldurması için dersler verilirken belli kanuni hususlar vardır.Bu durumların ne olduğunu anlamak için Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara ve MEB’E Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara bakmak gerekir.

 

İlk olarak  Aylık karşılığı okutabileceği derslerin ne olduğu ve aylık karşılığı girmesi gereken derslerin nasıl belirleneceği konusuna bakalım.“ MEB’E Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların” 5. Ve 11. Maddelerinde bu sorularımızın cevabını bulabiliriz.

 

 

 

Aylık Karşılığı ders; Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede ‘’Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri kapsar.

 

 

 

 

  Aylık karşılığı okutabileceği derslerin değerlendirilmesinde sadece atandıkları alanlara bakılmaması gerekir.Bununla beraber ‘’Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen derslere bakılması gerekir. Mevzuatın 5. Maddesinde “Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.”diyerek ekinde,derslerin kimler tarafından okutabileceğinin belirlendiğine işaret etmektedir. Ayrıca aylık karşılığı okutulacak dersler olan 11. Madde de “Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının "Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.”denilerek öğretmenlerin öncelikle kendi okullardaki derslerin verileceğini ve bu ders belirlenme esasında aylık karşılığı okutulacak sütununda yer alan derslerin dağıtılmasında ortak alanların ile zorunlu ve seçmeli derslerin verilmesi de olarak düşünülmesi gerektiğine işaret edilmektedir.

 

 

 

 

  MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararın dördüncü bölümü olan “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlığı altındaki 20. Maddenin hükümlerinde,öğretmenin okulundaki dersleri dağıtılırken hangi kısasları göz önünde bulundurulması gerektiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylıca işlenmiş.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

 

MADDE 20

 

(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.”

 

(2)Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.”

 

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

 

 

 

 

Okul derslerin dağıtımını ve derslerin dağıtılamaması durumunda yapılması gerekenler için 1. hükmü incelediğimizde bazı okul müdürlerinin hataya düştüğünü söyleyebiliriz.Her okul müdürü okuldaki öğretmenlere dersleri dağıtırken dengeli dağıtmakla yükümlüdür.Öncelikle her öğretmenin kendi alanında gireceği dersleri daha sonrada öğretmenin girebileceği diğer alan derslerini dağıtması gerekiyor.Bu dersleri dengeli dağıtırken müdürün düşüncesi aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerini dolduracak şekilde planlamaları gerekir fakat bunu yaparken de asıl  alan derslerini verip geri kalan derslerine bakmayabiliyorlar.Birinci  Hükümde derslerin dağıtımında girebileceği diğer derslere de bakılmasına işaret ediyor.

 

Ayrıca  2. Hükümde bazı önemli detaylar göze çarpıyor.ifadeye bakıldığında, hiçbir öğretmenin aylık ve zorunlu ek ders görevlerini tamamlamadan kendi istekleri dışında hiçbir okula gönderilemeyeceği anlaşılmakta.Mesela bir fen bilimleri öğretmeni 15 saat aylık ve 6 saat zorunlu ek dersini doldurmadan (kendi okullarında dersler var iken) başka bir okula görevlendirilemez tabi eğer istemiyorlarsa.Eğer öğretmenler  aylık karşılığı okutacağı dersleri dolduramıyorsa önce istekli olana bakılır eğer istekli de yoksa hizmet puanı az olanını ilçede veya büyükşehir belediye sınırları içinde kendi alanları veya yine kendi alanları ile girebileceği derslerin olduğu okula görevlendirilebilirler.

 

 

 

 

Milli eğitim müdürlüklerince yapılan diğer bir yanlış ise derslere kadrolu öğretmenler ve  ücretli öğretmen görevlendirilmesinde yaşanıyor.Neden mi çünkü aynı maddenin 3. Hükmündeki“ Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.”ifadeleri  ilçe veya diğer bir ifade ile belediye sınırları içinde aylık okutacağı derslerini doldurmayan veya  girebileceği ek dersleri doldurmayan öğretmenler var iken o ilçede ücretli öğretmen o derse görevlendirilemez.(9. Madde Ders ücreti karşılığında görevlendirmelerin hususlarını belirtiyor)Bir çok il veya ilçeden aldığımız genel şikayetler de zaten hep bu konu üzerine oluyor.Ya kendi okulunda  alabileceği ek dersler var iken ücretli öğretmen alındığını hatta ful derse sokulduğunu ya da başka okulda derse girebileceği dersler var iken ve istekli olmalarına rağmen ücretli öğretmenlerin okullara görevlendirildiği şikayetlerini alıyoruz.Mevzuat belli ve açık bu şekilde usulsüzlük yapanların bu davranışlardan vazgeçmeleri gerekir aksi takdirde görevini kötüye kullanma ithamları ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlatmak isteriz.

 

 

 

 

 

 

 

İki Örnek verecek olursak;

 

 

 

 

1) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni olan bir arkadaşım senenin başında beni arayarak kendi okulunda derslerin az olduğunu ve ikemat ettiği köyde ise öğretmen açığının olmasına rağmen 2 tane ücretli öğretmene emanet edildiğini söyledi.Ben kendisine alabileceği ders var iken ücretli öğretmenin alınamayacağını söylemiştim.Anladığım kadarıyla o 2 ücretli öğretmenin de torpili vardı ama torpil yapanlar ne uğruna mesleklerini ve itibarlarını hatta ahret hayatlarını kul hakkı yiyerek tehlikeye atıyorlar.

 

2) Bir lise de atölye öğretmeni maaş karşılığı olan 20 saatini dolduramıyor.Okulunda eksik olan  derslerini tamamlaması için ortak alan dersi var iken bir başka öğretmene veriliyor.İdarenin bu mevzuata aykırı davranışından ötürü bir de üstüne üstlük öğretmeni aylık karşılığı okutacağı dersleri tamamlamadığı için bir başka okula görevlendirmek istiyorlar.Fakat yukarıda de belirttiğim mevzuat hükümlerince derslerin dengeli dağıtılması ve aylık karşılığı okutacağı derslerin öncelikle tamamlanması gerektiğini unutuyorlar.Ayrıca eksik derslerini tamamlarken sadece asıl alanına bakıp ortak okutabileceği dersi vermiyorlar .

 

 

 

 

   Bahsettiğim mevzuat maddelerine göre derslerin müdürlerin kendi keyiflerine göre değil bazı önemli hususlara dayanarak vermeleri gerektiğini görüyoruz.Bu kanun ve yasa olarak zorunludur.

 

 

 

 

Saygılarımla

 

Bazı önemli başlıklar;

 

 Öğretmenin okulda  aylık karşılığı doldurması gerektiği dersler dağıtılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir.

 

Kadrolu öğretmen var iken ücretli öğretmen görevlendirilemez

 

Öncelikle dersler aylık karşılığı okutması gereken derslere göre öğretmenler arasında dengeli dağıtılmalı.

 

Aylık karşılığı ders saatini doldurmayan öğretmenin dersleri önce kendi okulunda doldurulması esastır…

 

 

 

 

  Okul müdürlerinin öğretmenlere dersleri dağıtırken kesinlikle inisiyatif hakkına sahip olmadığının altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum.Öğretmenlerin aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerini doldurması için dersler verilirken belli kanuni hususlar vardır.Bu durumların ne olduğunu anlamak için Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara ve MEB’E Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara bakmak gerekir.

 

İlk olarak  Aylık karşılığı okutabileceği derslerin ne olduğu ve aylık karşılığı girmesi gereken derslerin nasıl belirleneceği konusuna bakalım.“ MEB’E Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların” 5. Ve 11. Maddelerinde bu sorularımızın cevabını bulabiliriz.

 

 

 

Aylık Karşılığı ders; Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede ‘’Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri kapsar.

 

 

 

 

  Aylık karşılığı okutabileceği derslerin değerlendirilmesinde sadece atandıkları alanlara bakılmaması gerekir.Bununla beraber ‘’Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen derslere bakılması gerekir. Mevzuatın 5. Maddesinde “Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.”diyerek ekinde,derslerin kimler tarafından okutabileceğinin belirlendiğine işaret etmektedir. Ayrıca aylık karşılığı okutulacak dersler olan 11. Madde de “Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının "Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.”denilerek öğretmenlerin öncelikle kendi okullardaki derslerin verileceğini ve bu ders belirlenme esasında aylık karşılığı okutulacak sütununda yer alan derslerin dağıtılmasında ortak alanların ile zorunlu ve seçmeli derslerin verilmesi de olarak düşünülmesi gerektiğine işaret edilmektedir.

 

 

 

 

  MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararın dördüncü bölümü olan “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlığı altındaki 20. Maddenin hükümlerinde,öğretmenin okulundaki dersleri dağıtılırken hangi kısasları göz önünde bulundurulması gerektiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylıca işlenmiş.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

 

MADDE 20

 

(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.”

 

(2)Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.”

 

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

 

 

 

 

Okul derslerin dağıtımını ve derslerin dağıtılamaması durumunda yapılması gerekenler için 1. hükmü incelediğimizde bazı okul müdürlerinin hataya düştüğünü söyleyebiliriz.Her okul müdürü okuldaki öğretmenlere dersleri dağıtırken dengeli dağıtmakla yükümlüdür.Öncelikle her öğretmenin kendi alanında gireceği dersleri daha sonrada öğretmenin girebileceği diğer alan derslerini dağıtması gerekiyor.Bu dersleri dengeli dağıtırken müdürün düşüncesi aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerini dolduracak şekilde planlamaları gerekir fakat bunu yaparken de asıl  alan derslerini verip geri kalan derslerine bakmayabiliyorlar.Birinci  Hükümde derslerin dağıtımında girebileceği diğer derslere de bakılmasına işaret ediyor.

 

Ayrıca  2. Hükümde bazı önemli detaylar göze çarpıyor.ifadeye bakıldığında, hiçbir öğretmenin aylık ve zorunlu ek ders görevlerini tamamlamadan kendi istekleri dışında hiçbir okula gönderilemeyeceği anlaşılmakta.Mesela bir fen bilimleri öğretmeni 15 saat aylık ve 6 saat zorunlu ek dersini doldurmadan (kendi okullarında dersler var iken) başka bir okula görevlendirilemez tabi eğer istemiyorlarsa.Eğer öğretmenler  aylık karşılığı okutacağı dersleri dolduramıyorsa önce istekli olana bakılır eğer istekli de yoksa hizmet puanı az olanını ilçede veya büyükşehir belediye sınırları içinde kendi alanları veya yine kendi alanları ile girebileceği derslerin olduğu okula görevlendirilebilirler.

 

 

 

 

Milli eğitim müdürlüklerince yapılan diğer bir yanlış ise derslere kadrolu öğretmenler ve  ücretli öğretmen görevlendirilmesinde yaşanıyor.Neden mi çünkü aynı maddenin 3. Hükmündeki“ Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.”ifadeleri  ilçe veya diğer bir ifade ile belediye sınırları içinde aylık okutacağı derslerini doldurmayan veya  girebileceği ek dersleri doldurmayan öğretmenler var iken o ilçede ücretli öğretmen o derse görevlendirilemez.(9. Madde Ders ücreti karşılığında görevlendirmelerin hususlarını belirtiyor)Bir çok il veya ilçeden aldığımız genel şikayetler de zaten hep bu konu üzerine oluyor.Ya kendi okulunda  alabileceği ek dersler var iken ücretli öğretmen alındığını hatta ful derse sokulduğunu ya da başka okulda derse girebileceği dersler var iken ve istekli olmalarına rağmen ücretli öğretmenlerin okullara görevlendirildiği şikayetlerini alıyoruz.Mevzuat belli ve açık bu şekilde usulsüzlük yapanların bu davranışlardan vazgeçmeleri gerekir aksi takdirde görevini kötüye kullanma ithamları ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlatmak isteriz.

 

 

 

 

 

 

 

İki Örnek verecek olursak;

 

 

 

 

1) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni olan bir arkadaşım senenin başında beni arayarak kendi okulunda derslerin az olduğunu ve ikemat ettiği köyde ise öğretmen açığının olmasına rağmen 2 tane ücretli öğretmene emanet edildiğini söyledi.Ben kendisine alabileceği ders var iken ücretli öğretmenin alınamayacağını söylemiştim.Anladığım kadarıyla o 2 ücretli öğretmenin de torpili vardı ama torpil yapanlar ne uğruna mesleklerini ve itibarlarını hatta ahret hayatlarını kul hakkı yiyerek tehlikeye atıyorlar.

 

2) Bir lise de atölye öğretmeni maaş karşılığı olan 20 saatini dolduramıyor.Okulunda eksik olan  derslerini tamamlaması için ortak alan dersi var iken bir başka öğretmene veriliyor.İdarenin bu mevzuata aykırı davranışından ötürü bir de üstüne üstlük öğretmeni aylık karşılığı okutacağı dersleri tamamlamadığı için bir başka okula görevlendirmek istiyorlar.Fakat yukarıda de belirttiğim mevzuat hükümlerince derslerin dengeli dağıtılması ve aylık karşılığı okutacağı derslerin öncelikle tamamlanması gerektiğini unutuyorlar.Ayrıca eksik derslerini tamamlarken sadece asıl alanına bakıp ortak okutabileceği dersi vermiyorlar .

 

 

 

 

   Bahsettiğim mevzuat maddelerine göre derslerin müdürlerin kendi keyiflerine göre değil bazı önemli hususlara dayanarak vermeleri gerektiğini görüyoruz.Bu kanun ve yasa olarak zorunludur.

 

 

 

 

Saygılarımla

 

Şikayet ve sorularınız için sedatdeger@mebpersonel.com a mail atabilirsiniz.

 

Sedat DEGER

 

Mebpersonel.Com özel haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol