Öğretmen Diyarı

Meslek Liselerinde Bölüm ve Atölye Şefi Egzersizleri Ders Yüküne Dahil midir?

07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88. maddesi "(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:" maddesi (d) bendindeki; "d) Alanın meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre planlama, bakım ve onarım adı altında verilen ek ders görevi de eklenir." hükümleri;

 

 

13.09.2014 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 39. maddesindeki; "Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu hükmün yürürlükten kaldırılması ile bazı alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri planlama, bakım ve onarım adı altında verilen ek ders görevlerin ders yüküne dahil edilmeden ders yükün belirlenmesi gerektiğini iddia etmektedirler.

Halbuki; Norm dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yönetmelik; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğidir.

Ders yükü hesaplanırken Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası(c) bendindeki;

(1) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

 

c) Alan itibarıyla ders yükünün hesaplanmasında;

 

 

1) O alan içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

 

2) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin, atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları göreve ilişkin ders saatleri de dikkate alınır.

hükümleri halen yürülüktedir.

 

MEB, ortaöğretim kurumlarında gereksiz yere bulunan hükmü ortadan kaldırmıştır. Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin, atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları göreve ilişkin ders saatlerinin ders yüküne dahil edileceğine dair hüküm norm kadrolara ilişkin yönetmelik hükmünde yer almaktadır.

 

 

Bölüm şefi egzersizi ders yüküne dahildir.

 

Ahmet KANDEMİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol