Öğretmen Diyarı

Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Konu-Kazanımların Dağılım Çizelgeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sene 8. sınıf öğrenciler için merkezi sitem ortak sınav yapılacağı Bakanlık tarafından duyrulmuştu . Merkezi ortak sınav ; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden yapılacakSınavlar bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav şeklinde uygulanacaktır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecceği belirtildi.

MEB, valiliklere bildirdiği resmi yazıda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:
 

 1. Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 2. İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 3. "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV"ın ve "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV'tın yapılış tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.
 4. Çizelgelerde "birinci dönem merkezi sistem ortak sınav" ve "ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav" dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.
Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri 

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARININ

ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ     DİLBİLGİSİ                                                                                

SÜRE

 

 

 

         KONULAR

 

 

 

                                    KAZANIMLAR

Aylar

Hafta

 

EYLÜL

 

3- 4

 

(A)  Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

 

1.kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.)

 

 

EKİM

1- 2

2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.) 

   4 -5

3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

KASIM

 

 

1

4. kazanım(Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.)

2

 

 

(B)  Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

 

 

1. kazanım (Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.)

 

    3-4

2. kazanım (Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.)

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

ARALIK

1- 2

3. kazanım (Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.)

3-4

4. kazanım (Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)

OCAK

1

4. kazanım (Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)

 

 

 

2

5. kazanım (İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

OCAK

3-4

6.  kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

ŞUBAT

 

2-4

 

7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)

MART

1

8. kazanım (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.)

 

2-4

9.kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar.)

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

NİSAN

1-2

10. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)

3-5

 

11.kazanım (Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.)

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

MAYIS

1-2

(C) Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme

 

1. kazanım (Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.)

3-4

2. kazanım (Anlatım bozuklarını düzeltir.)

 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

HAZİRAN

1-2

2. kazanım (Anlatım bozuklarını düzeltir.)

 

 

 

Türkçe Dersi Yıllık Planı ile İlgili Açıklama

 

Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar) “Okuma, Dinleme/İzleme, Konuşma, Yazma Öğrenme Alanları ile Dil Bilgisi” ne yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli testlerde bu öğrenme alanlarından okuma ve dil bilgisi ile yazma alanının “yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik değerlendirme yapılabilmektedir.

Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar)’nda okuma öğrenme alanına yönelik kazanımlar tüm sınıf seviyelerinde (6, 7 ve 8. sınıflar) aynı olup metinlerin içeriğine göre kazanımların dağılımı da değişmektedir. Bu nedenle standart bir yıllık plan uygulanması mümkün değildir. Ancak Türkçe dersi öğretmenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan yaparlar. Dil bilgisine yönelik kazanımlar ise sınıf seviyesine göre değişmekte olup bu kazanımların programda belirtilen sıraya göre verilmesi esastır. Bu çerçevede dil bilgisi kazanımlarının yıllık bir plan dâhilinde verilmesi mümkündür.

Yazma öğrenme alanının “Yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik kazanımlar sınıf seviyesine bağlı olarak değişmekte olup bu kazanımlar okuma, yazma ve dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilmektedir. Bu nedenle bu amaca yönelik kazanımların işleniş sırası programda belirtilen açıklama çerçevesinde değişiklik göstermektedir. 8.sınıfta noktalama işaretlerinden virgül, noktalı virgül ve kısa çizginin belirli işlevlerine yönelik kazanımlar yer almakta olup bu kazanımlar ilgili olduğu dil bilgisi kazanımlarıyla (Cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacının “cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.” ile “Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.” kazanımları) birlikte ele alınabilir. 8. sınıf aynı zamanda noktalama işaretleri ile yazım kurallarının daha önceki sınıflarda ele alınan işlevlerinin hatırlatıldığı ve pekiştirildiği sınıf seviyesi olduğundan bu kazanımların (Yazım kurallarını kavrayarak uygular./Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.) 6 ve 7. sınıflardaki işlevlerine yönelik sorulara da yer verilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

 

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2

 

Geometri

Örüntü ve Süslemeler

 

1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

2

 

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

 

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

 

 

 

4

2

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

EKİM

 

 

 

 

 

1

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

2

 

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

 

2

4

 

 

 

Sayılar

 

 

 

 

Üslü Sayılar

 

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

4

4

 

 

Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar

 

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

5

1

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

1

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

3. Kareköklü bir sayıyı a bşeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

2

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

3

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2

 

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

 

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

2

4

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar

 

 

 

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4

 

 

 

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

1.Standart sapmayı hesaplar.

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

 

4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

OCAK

1

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

2

1

 

 

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Geometri

Üçgenler

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

3

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

ŞUBAT

2

4

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

 

3

2

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

2

 

 

Cebir

Örüntüler ve İlişkiler

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 

MART

1

4

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olası Durumları Belirleme

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

3

4

 

 

Cebir

Denklemler

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

 

4

3

 

 

Cebir

Denklemler

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

1

 

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

NİSAN

1

3

 

 

Cebir

Denklemler

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

1

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

 

3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

4

4

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

 

5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

5

2

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.

 

MAYIS

1

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

 

2

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.

2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZİRAN

1

1

 

 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

 

1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.

2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

1

 

 

Geometri

İzdüşüm

1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.

1

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

 

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

SÜRE

 

 

 

KONULAR

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

3

1

Batıya Erken Açılan Kent: Selanik

 1. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

Mustafa Kemal Okulda

2.  Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

1

Cepheden Cepheye Mustafa kemal

3.  Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

4.  Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.

4

1

Dört Şehir ve Mustafa Kemal

5.  Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

1

Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

 

6.  Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri,  üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.

Ünite Değerlendirmesi

 

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

EKİM

1

2

Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

1.  I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.

2

2

4

2

Geldikleri Gibi Giderler

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

5

2

KASIM

1

2

Ve Millî Mücadele başlıyor

4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.

2

2

Egemenlik Milletindir

5. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.

8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

 

3

1

Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı

6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.

 

1

Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?

7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.

Ünite Değerlendirmesi

 

4

2

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

3.ÜNİTE“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

ARALIK

1

1

İlk Zaferimiz

1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

1

Destanlaşan Direniş

2

2

İstiklal Milletimindir

2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

3

1

Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi

3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.

1

Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı

4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

4

1

Dirilişin Destanı: Sakarya

5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

1

Hayat Veren Zafer

OCAK

1

1

Savaşa Son Veren Belge

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

1

Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

2

1

Saltanattan Milli Egemenliğe

1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.

1

Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili

2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

3

1

 

 1. DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

1

 

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.

Başkent Ankara

4. Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.

4

1

Yaşasın Cumhuriyet

5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.

1

Çağdaş Devlete Doğru

6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

ŞUBAT

2

1

Çok Partili Demokratik Yaşam

7. Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.

1

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

 

3

1

Hukuk ve Aile

9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.

1

Rejim Karşıtı Bir İsyan

10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.

4

1

Kabotaj Bayramı

 

11. Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.

Mustafa kemal’e Suikast Girişimi

12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.

1

Bir Devrin Analizi: Nutuk

13. Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.

MART

1

1

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine

14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir.

 

1

Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.

2

1

Kubilay Olayı

15.Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir.

Bir Cumhuriyet Kenti

16.Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.

1

Çağdaş Üniversite Yolunda

19.1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar.

Devlet ve Toplum Elele

22.Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.

3

1

Modern Tarımın Doğuşu

23.Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 

Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık

25.Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir.

1

Sanat ve Spor

24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.

4

1

Çağdaş Türk Kadını

21.Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.

Soyadı Kanunu

20.Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK

1

Türk Çağdaşlaşması

1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.

NİSAN

1

1

Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

1

Her şey Güçlü Bir Türkiye için

3. Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.

2

1

Cumhuriyetle Bir Milletiz

4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.

Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız

5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

 

1

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

6. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.

7. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” özdeyişinden hareketle “Ne mutlu Türk’üm diyene !” ifadesinin anlam ve önemini kavrar. 

3

1

Halkçılık

8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

1

Toplumda Devlet Desteği

9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.

10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir.

4

1

Laiklik

11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.

Her Alanda Yenilik

12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.

1

İnkılapların Temel Dayanağı

13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

En Büyük Eser

14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler.

15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.

5

2

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

MAYIS

1

1

Mazlum Milletler

16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder.

Cumhuriyet Bize Emanet

17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

6.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1

Türk Dış Politikası

 1. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.
 2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.

2

1

Hatay Türkiye’ye Katılıyor

 1. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

1

Atatürk Bizimle

 1. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 2. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder.

3

1

Ünite Değerlendirmesi

 

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

 

1

Yine Bir Dünya Savaşı

 1. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir.

Demokrasi Yolunda Türkiye

 1. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.

4

1

İnsan Haklarıyla Vardır

5. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir.

1

Soğuk Savaş Yılları

 1. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Gelişen Türkiye

 1. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.

 

HAZİRAN

1

1

Savaşta ve Barışta Türk Ordusu

6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.

Türkiye’ye Yönelik Tehditler

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.

1

 

 1. DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

2

1

SSCB Dağıldıktan Sonra

8. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Körfez’de Savaş

10. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.

1

Bir Proje de Siz Yapın

9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.

11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir.

Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru

12. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

ÜNİTE

 

 

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

3

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.

1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.

4

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.

2. Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8).

2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 6, 8).

2.3. Mendel’in çalışmalarının kalıtım acısından önemini irdeler (FTTC-12,16).

EKİM

1

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

 

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder (BSB-25).

2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.

2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.

2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.

2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve tartışır (BSB-25, 27, 32).

2.9. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisine örnekler verir(BSB-25, 27, 32) (FTTC-5, 17, 30, 32).

2

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.

3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder.

3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.

4

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.

4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).

4.3. DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).

4.4. Nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.

5

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

 

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar (BSB-5).

4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTC-16, 17, 30, 31,32).

4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTC-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).

4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).

4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTC-16, 17).

 

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

KASIM

1

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

5. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.

5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.

5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.

5.4. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.

2

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET

1. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder (BSB-22, 23, 24, 26, 27).

1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karsılaştırır (BSB-6).

1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır (BSB-30).

1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar (BSB-31,21).

1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır (BSB-30,31).

1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.

3

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET

1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.

1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır.

1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karsılaştırır ve sonuçları yorumlar (BSB-20).

1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karsılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.

1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).

 

 

4

 

 

 

                           BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET

1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).

1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1, 16,22, 23, 24, 32).

1.14.Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder.

1.15 Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin teknolojideki kullanımına örnekler verir ve bunların günlük hayattaki önemini belirtir (FTTC-5, 6, 7, 9, 10,17, 28, 29,30, 31,33, 34, 36; TD-3).

ARALIK

1

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET

2. Basınç ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1.Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak ifade eder.

2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.

2.3.Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder.

2.4.Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.

2

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE:KUVVET VE HAREKET

2.5.Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder (BSB-1, 16, 22, 23, 24).

2.6.Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanlarını araştırır.

2.7.Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir (BSB-32; TD-3).

3

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ

1. Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.

1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karsılaştırır.

1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karsılaştırır (BSB-5, 6, 7).

1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.

1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım alanlarına örnekler verir (FTTC-29, 32).

4

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ

2. Kimyasal bağlarla ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.

2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.

2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder.

2.4. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu belirtir.

2.5. Verilen basit yapılarda hangi tur bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ)bulunduğunu tahmin eder (BSB-8, 9).

OCAK

1

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ

3. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.

3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.

3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

3.4. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.

3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.

 

 

 

 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir (BSB-10).

3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar (BSB-30, 31).

4

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4. Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır.

4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar (BSB-5).

ŞUBAT

2

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir olcusu olduğunu anlar ve asitlik bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar (BSB-28, 30,31; TD-1).

4.4. Sanayide kullanılan baslıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır (BSB-30, 31).

4.5. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır (BSB-2, 31; TD-5).

4.6. Günlük yaşamında sık karsılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir.

3

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “notrallesme tepkimesi” olarak adlandırır, notrallesme sonucu neler oluştuğunu belirtir (BSB-15, 16, 17, 18).

4.8. Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin anlamlarını belirtir (FTTC-37).

4.9. Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar (BSB-9; FTTC-18; TD-5).

4.10. Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2

ve NO2 gazlarının asit yağmurları oluşturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder (FTTC-18).

4.11. Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karsı duyarlılık edinir.

4

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

5. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTC-28, 30).

5.2. Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.

5.3. Suların arıtımında klorun mikrop olduruculuk etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTC- 25; TD1,5).

MART

1

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

4. ÜNİTE:SES 

1. Ses dalgaları ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Titresen bir cisim için frekans ve genliği tanımlar.

1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği olduğunu ifade eder.

2. Sesin özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve şiddetli-zayıf sıfatlarını kullanarak betimler ve sınıflandırır (BSB-1, 3, 4, 5, 6).

2.2. Ses şiddetini, sesleri şiddetli veya zayıf işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.3. Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.4. Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder (BSB-11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 31).

2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar

(BSB-1, 4, 6, 8, 31).

2.6. Ses düzeyinin ses şiddetinin bir olcusu olduğunu fark eder (BSB-25).

2.7. Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği sesler ile ses düzeyleri arasında ilişki kurar (BSB-1, 4, 6, 31; TD-5).

2

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

 

4. ÜNİTE:SES 

3. Bir müzik aletinden çıkan sesin değişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini nasıl değiştirebileceğini keşfeder (BSB-1, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 31).

3.2. Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabileceği bir müzik aleti tasarlar ve yapar (BSB-18; FTTC-6, 8; TD-2).

4. Bir enerji turu olan ses ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Sesin bir enerji turu olduğunu ifade eder.

4.2. Ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini ifade eder (TD-3).

3

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

4. ÜNİTE:SES 

5. Sesin yayılma hızı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder (BSB-25).

5.2. Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karsılaştırır (BSB-5, 6).

5.3. Işığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını karsılaştırır (BSB-5, 6).

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI

1. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.

1.2. Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder.

1.3. Tek tek moleküllerin hareket enerjilerinin farklı olabileceğini ve çarpışmalarla değişeceğini fark eder.

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar (BSB-8).

1.5. Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar (BSB-8, 9; TD-1).

1.6. Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını keşfeder (BSB-22, 24; FTTC-4, 16; TD-3).

 

4

 

 

 

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI

2. Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi arasında ilişki kurmak bakımından

öğrenciler;

2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya dönüştüğünü gösteren deneyler tasarlar (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2.2. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir.

2.3. Suyun ve diğer maddelerin “öz ısı”larını tanımlar, sembolle gösterir.

2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu) belirtir.

2.5. Suyun öz ısısını joule/gºC ve kalori/gºC cinsinden belirtir.

3. Maddenin ısı alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;

3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde moleküllerin/atomların yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki ilişkiyi model veya resim üzerinde açıklar (BSB- 30, 31; FTTC- 4).

3.2. Bağların, katılarda sıvılardakinden daha sağlam olduğu çıkarımını yapar (BSB-5).

3.3. Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.

3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını bağların kopması ve oluşması temelinde açıklar (BSB-5, 6, 9, 31).

NİSAN

1

 

 

 

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI

4. Erime/donma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Erimenin neden ısı gerektirdiğini açıklar; donma ısısı ile ilişkilendirir(BSB-7, 30, 31).

4.2. Farklı maddelerin erime ısılarını karsılaştırır (BSB-6).

4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

4.4. Kapalı mekânların aşırı soğumasını önlemek için ortama su konulmasının yararını açıklar (BSB-31; FTTC-29; TD-4).

4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha düşük olduğunu fark eder.

4.6. Buzlanmayı önlemek için başvurulan “tuzlama” işleminin hangi ilkeye dayandığını açıklar.

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklar.

5. Buharlaşma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar; buharlaşma ısısını maddenin turu ile ilişkilendirir.

5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

5.3. Buharlaşmanın soğutma amacı ile kullanılışına günlük hayattan örnekler verir (BSB-30, 31; FTTC-16, 31).

2

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE:MADDENİN HALLERİ VE ISI

6. Isınma/soğuma eğrileri ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Katı, sıvı ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıp soğutarak, sıcaklık-zaman verilerini grafiğe geçirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29).

6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık zaman grafiklerini yorumlar; hal değişimleri ile ilişkilendirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29, 31).

3

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

1. Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar (BSB - 8).

1.2. üreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen ürettiğini belirtir.

1.3. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.

1.4. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak gözlemler (BSB –1, 3,17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.5. Fotosentezi denklemle ifade eder.

1.6. Fotosentezin canlılar için önemini tartışır.

1.7. Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder.

1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklarını açıklar.

1.9. Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karşıladığını açıklar.

4

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

1.10. Solunumun canlılar için önemini tartışır.

1.11. Oksijenli solunum sonucunda oluşan ürünleri deney yaparak gösterir (BSB – 1, 3, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.12. Gözlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder (BSB - 1, 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

5

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

1.13.Bazı canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan sağladığını açıklar.

1.14. Günlük yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir.

1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karşılaştırarak ilişki kurar (BSB, 6).

1.16. Beslenme ve enerji akısı acısından üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişkiyi açıklar.

1.17. Besin zincirindeki enerji akısına paralel olarak madde döngülerini açıklar.

MAYIS

1

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE:CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

2. Geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir.

2.2. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma yapar ve sunar (BSB – 1, 6, 25, 27, 32; FTTC – 24, 26).

2.3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın önemini vurgular (FTTC – 24).

2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım yapar (FTTC – 1, 8, 9).

2.5. Geri dönüşümün ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle açıklar (FTTC – 18, 19).

2.6. Yasadığı cevrede geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirir(FTTC – 20, 27,33; TD – 1).

2

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZ

DAKİ ELEKTRİK 

1. Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Üzerinden akım gecen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder.

1.2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulur.

1.3. Üzerinden akım gecen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden gecen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder  (BSB-8, 9, 30, 31).

1.4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar (FTTC-5, BSB-32).

1.5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder.

1.6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder (BSB-30,31).

1.7. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder.

1.8. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapar ve sunar (BSB-32).

3

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZ

DAKİ ELEKTRİK 

2. Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve

ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Elektrik akımı gecen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder (BSB-30,31).

2.2. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır (BSB-30,31).

2.3. Üzerinden akım gecen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden gecen akım ve akımın geçiş suresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).

2.4. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamaları araştırır ve sunar (BSB-32).

2.5. Güvenlik acısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklar (FTTC-5).

2.6. Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlar (FTTC-6).

2.7. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü fark eder.

2.8. Üzerinden akım gecen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını yapar.

2.9. Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlar.

4

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE:YAŞAMIMIZ

DAKİ ELEKTRİK 

3. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili olarak;

3.1. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark eder.

3.2. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder.

3.3. Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade eder.

3.4. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı sureye göre değiştiğini fark eder.

3.5. Kullanılan elektrik enerjisi miktarının “watt x saniye ve kilowatt x saat” olarak adlandırıldığını ifade eder.

3.6. Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken önlemleri ifade eder (TD-5).

 

 

 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

HAZİRAN

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA VE EVREN

8. ÜNİTE:DOĞAL SÜREÇLER 

1. Dünya’mızın oluşum sureci hakkında öğrenciler;

1.1. Tarih boyunca Dünya’mızın oluşumu hakkında çeşitli görüşlerin ortaya atıldığını fark eder (FTTC-2, 3).

1.2. Dünya’mızın oluşumuyla ilgili olarak en çok kabul gören görüşün, “Büyük Patlama”olduğunu belirtir.

2. Bir doğal süreç olan levha hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Yer kabuğunun, sıcak ve akışkan olan magma üzerinde hareket eden levhalardan oluştuğunu gösteren bir model tasarlar ve yapar (BSB-25, 27, 28, 30, 32; FTTC-8, 9).

2.2. Okyanusların ve dağların oluşumunu levha hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

2.3. Artçı deprem, oncu deprem, şiddet, büyüklük, fay kırılması, fay hattı ve deprem bölgesi kavramlarını tanımlar.

2.4. Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına “sismoloji”, bu alanda çalışan bilim insanlarına ise “sismolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

2.5. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar (BSB-11-15).

2.6. Depremlere, fayların yanında, volkanik faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin de sebep olabileceğini açıklar (BSB-8, 11-15).

2.7. Volkanların oluşumunu ve bunun sonucunda oluşan yeryüzü şekillerini levha hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

2.8. Volkanların ve depremlerin insan hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği olumsuz sonuçları ifade eder (BSB-8, 9; FTTC-25).

2.9. Deprem tehlikesine karsı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri açıklar (FTTC- 25).

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA VE EVREN

8. ÜNİTE:DOĞAL SÜREÇLER 

3. Hava olayları ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Havanın dört temel bilesen yanında, su buharı da içeren bir karışım olması gerektiği çıkarımını yapar (BSB- 8).

3.2. Yakın çevresindeki hava olaylarını gözlemler, sonuçları kaydederek hava olaylarının değişkenliğini fark eder (BSB-1, 2, 22-25, 27, 28; FTTC-1).

3.3. Rüzgârın oluşumunu deneyle keşfeder (BSB-16-18).

3.4. Rüzgâr ile yel, tayfun, fırtına arasında ilişki kurar (BSB-5, 11-13, 15; FTTC-1).

3.5. Hortum ve kasırganın oluşum şartlarını ifade eder (BSB-5, 11-15).

3.6. Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla nem kaldırabileceğini ifade eder.

3.7. Yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ve kırağı ile havanın sıcaklığı ve nemi arasında ilişki kurar (BSB- 8, 9; FTTC-2).

3.8. Hava olaylarının sebebini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç alanlarıyla açıklar (BSB-11-15).

3.9. Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ile açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

3.10. yeryüzü sekilerlinin oluşumu ve değişiminde hava olaylarının etkisini örneklerle açıklar (BSB-1, 2; FTTC-25).

3.11. İklimin, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumu olduğunu ifade eder ve iklimlerin zamanla değişebileceğini kavrar.

3.12. İklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışan bilim insanlarına “iklim bilimci” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

3.13. Meteorolojinin, atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalı olduğunu ifade eder (TD-2, 3).

3.14. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini fark eder (FTTC-7, 16, 17, 28, 31, 32).

3.15. Meteoroloji uzmanlarına “meteorolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

             

 

 

 

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

     Öğrenme Alanı: İBADET                      2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

3

2

Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. 
İlk Ders Genelgesi       

Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

4

2

6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

 

7. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.

8. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.

 

EKİM

1

2

7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi 
 

8. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.

9. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar. 
10. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. 

2

2

9.Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? 
Okuma Metni: Kurban Tığlama (Kesme ) Duası

11. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.

 

4

 

2

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.

2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. 
 

5

2

3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât

3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.

KASIM

1

2

4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

4. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır.

5. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.

2

2

5. Yardımlaşma Kurumlarımız 

Ünite Değerlendirmesi 

6. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. 

12. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.

 

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ

ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

Mois

Semaine

La grammaire

 Septembre

3-4

 

Les superlatifs simples

       Octobre

1-2

Les connecteurs temporels et énumératifs “ alors, d‟abord, après,

puis,et, et puis, enfin, voilà, pour finir, ensuite vb.“

 

4-5

Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois,

jamais..)

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

  Novembre  

1

L‟expression de la cause, de la conséquence ( À cause de…,

avec, parce que, alors, donc, et, c‟est pour cela/ça que )

2

Le pronom relatif (qui, que, où)

3

Le présent progressif (être en train de + verbe infinitif)

4

L‟accord du participe passé avec le COD

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

Décembre

1

Le futur simple ( les projets d‟avenir, la prévision)

 

2

La phrase exclamative (quel, que, comme …!)

 

3-4

La phrase interro-négative et les réponses si/non – moi aussi/ moi non plus

Janvier

1-2

L‟imparfait (reconnaitre certaines formes et valeurs)

                                                        

 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

3-4

Le discours indirect (phrases affirmatives, interrogatives, négatives, impératif au présent )

Février

2

Le discours indirect (phrases affirmatives, interrogatives, négatives, impératif au présent )

3-4

Les comparatifs de quantité (plus de / moins de / autant de... que)

Mars

1-3

L‟expression de la condition ( si + présent → présent )

4

Les pronoms interrogatifs (lequel, laquel, lesquels, lesquelles)

 

 1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

         Avril

 

 

 

 

1-2

Les pronoms interrogatifs (lequel, laquel, lesquels, lesquelles)

3-5

Les pronoms démonstratifs (celui / celle / ceux / celles)

 

      İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

Mai

1-3

Le conditionnel présent:

Pour l‟invitation et la proposition (on pourrait + infinif… )

Pour la politesse ( j‟aimerais, pourriez-vous…)

4

 

Les adjectifs indéfinis (tout, tous, toute, toutes, quelques, plusieurs, chaque )

                                                                

 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

Juin

1-2

 

Les adjectifs indéfinis (tout, tous, toute, toutes, quelques, plusieurs, chaque )

 

 


    

Fransızca Dersi Konularının Çalışma Takvimine Göre

 Dağılım Çizelgesi İle İlgili Açıklama

Fransızca Dersi Öğretim Programı (8.Sınıflar) “Dinleme, Konuşma (Karşılıklı Konuşma, Sözlü Anlatım), Okuma, Yazma Öğrenme Alanlarına yönelik kazanımlar ve dilbilgisi yapılarından oluşmaktadır. Fransızca Dersi Öğretim Programı (8.Sınıflar)’nda dört dil becerisine yönelik kazanımların dağılımı değişmektedir. Fransızca dersi öğretmenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan yaparlar. Dil bilgisine yönelik ka


 1. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

HAZİRAN

1-2

2. kazanım (Anlatım bozuklarını düzeltir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Öğrenme Alanı: İNANÇ                                     1. ÜNİTE:   KAZA VE KADER

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

KASIM

3

2

1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.

 

4

 

2

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

ARALIK

 

1

 

2

2. Kader ve Evrendeki Yasalar

3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.

2

2

2. Kader ve Evrendeki Yasalar

3. İnsan İradesi ve Kader 

3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.

3

 

2

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu 
3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 

5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.

 

4

2

3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür 
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) 

6. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 
7. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.

 8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler. 

 

OCAK

1

2

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı 

9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler. 

2

1

5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı 

Ünite Değerlendirmesi 

9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler. 

10. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.

2

1

I. DÖNEM İKİNCİ SINAV

        

 

NOT: Öğrenme sürecinde öğrencilerin ilgisi dikkate alınarak, Kurban ibadeti ile ilgili konunun, Kurban Bayramı’nın denk geldiği haftalarda verilmesinin yararlı olacağı düşünülerek ünitelerin yerleri değiştirilmiş ve konuların işlenişi öne alınmı

    

Öğrenme Alanı: HZ. MUHAMMED (S.A.V)      3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK

                                                                                            DAVRANIŞLAR

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

OCAK

3

2

1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi 
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

 

 

1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 
 
 


2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. 
 
  

3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 
 
 

 
4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.

 

4

 

2

3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi 
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı

ŞUBAT

2

2

5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi 
6.  Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

 

3

2

7.  Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi 

8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi

 

4

 

2

9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

Ünite Değerlendirmesi 

5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.

6.Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.

     Öğrenme Alanı: HZ. KUR’AN VE YORUMU 4. ÜNİTE:   KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİDAVRANIŞLAR

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

MART

1

2

1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi 

 

2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster

 

1. Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar. 
2. Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemi örneklerle açıklar. 

 

 

2

 

2

3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir 
4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

3. Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir. 
4. Vahiy, akıl ve duyuların Kur’an’a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar.

 

3

2

5. Bilgi Taassubu Önler

5. Taassubun zararlarını ve doğru bilginin kişiyi taassuba düşmekten korumadaki önemini açıklar.

4

2

6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf

Ünite Değerlendirmesi 

6. Hz.Yusuf’un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini gerekçeleri ile açıklar.

7.Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.

     Öğrenme Alanı: AHLAK                   5. ÜNİTE:   İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

NİSAN

1

2

1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak

2. Kumar Oynamak

 

 

1. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 

2. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.

3. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarına örnekler verir.

 

2

 

2

3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor? 

4. Kötü Alışkanlık Ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?

4. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını açıklar. 
5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 
Atatürk’ün çocuklara verdiği önemi kavrar.

3

2

5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

 

Ünite Değerlendirmesi 

 

6. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur. 

7. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.

     Öğrenme Alanı: DİN VE KÜLTÜR               6. ÜNİTE:  DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ 

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

NİSAN

 

 

 

4

 

 

 

2

1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 
2.  Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım 
2.1. Hinduizm ve Budizm

 

1. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını yorumlar. 


2. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır. 


3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır.

 

5

 

2

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

                      MAYIS

  HAZİRAN

 

1

 

2

2.2. Yahudilik 
2.3. Hristiyanlık

3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır.

 

2

 

2

2.4. İslam 
3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 
3.1. Doğruluk 
3.2. Temizlik 

4. İslam’ın dinler arasındaki yerini kavrar. 
5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder. 

 

3

 

2

3.3. İyilik ve Yardımseverlik 
3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek 

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.

 

4

 

1

 

II. DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

4

1

3.5. Hayvanlara İyi Davranmak

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.

    HAZİRAN           HAZİRAN

 

1

 

2

3.6. Çevreyi Korumak 
3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak 
3.8. Başkalarına Zarar Vermemek

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.

 

2

 

2

4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak 
Ünite Değerlendirmesi 

6. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur. 
7. İstismarcı misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur. 
8. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.

 

 
Kaynak: KursKayıt

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim