Öğretmen Diyarı

Memurlara verilen hangi haklar öğretmenlere verilmiyor? İşte o haklar...

Devlet memurlarının sahip olduğu haklar genel olarak farklı kurumlarda görev alan memurların tamamı için genel olarak aynı olsa da bazı kamu görevlileri bu hakların tamamından faydalanamayabiliyor... Bu konuya en çarpıcı örneklerden biri ise 'öğretmenlere verilen haklar'la ilgili...

Memurlara tanınan haklar kapsamında öğretmenler bazı hizmet sınıflarında veya bazı unvanlarda bulunan devlet memurlarının haklarına sahip değil... Peki bu haklar hangileri? İşte cevabı...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bakıldığında, öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan memurlar bazı haklardan faydalanamıyor. İşte o haklar:

TORBA KADRO

Torba kadro olarak da bilinen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında, kurumlar istedikleri memurları bulundukları dereceye bakmadan (yükseköğrenim görme ve hizmet süresi şartı aranarak) 1, 2, 3 veya 4 üncü derecelerdeki kadrolara atayabilmektedirler. Bu şekilde yapılan atamalar ise ilgililerin; ek gösterge, zam ve tazminat, ek ödeme gibi haklarında artışa neden olmaktadır.
657 sayılı Kanunun bu hükmü, ilk dört dereceli öğretmen unvanlı kadroda atanacaklar hakkında uygulanmamaktadır.
Örneğin, kazanılmış hak aylık seviyesi 5/1 olan ve 10 yıl hizmeti bulunan lisans mezunu Devlet memurlarından iki unvanı ele aldığımızda; öğretmen unvanlı personel 1 inci dereceye doğrudan atanamaz iken Uzman unvanlı personel 1 inci dereceye Kanunun 68/B hükmü çerçeve atanabilmektedir.


YILLIK İZİN

657 sayılı Kanun, Devlet memurlarına yıllık izin hakkı da tanımıştır. Buna göre;
-Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanların 20 gündür.
-Hizmet süresi 10 yıldan fazla olanların ise 30 gün
yıllık izin kullanma hakları vardır.
Yıllık izin düzenlemesi yapılırken, yaz tatili ve dinlenme tatillerinde izinli sayılmaları nedeniyle öğretmenlere ayrıca yıllık izin hakkı tanınmadığı da ifade edilmiştir.
Bu düzenlemeye göre, öğretmenlerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır.


MAZERET İZNİ

Devlet memurları, fiili çalışmaya bağlı olan ödemeler dışındaki malî haklarına ve sosyal yardımlarına dokunulmaksızın, mazeret izni kullanabilecekleri haller 657 sayılı Kanunda belirtilmiştir.
Kanunda, hangi mazeretlerin varlığı halinde memura hangi sürelerle mazeret izni verileceği belirtilirken, herhangi bir mazereti olmayan memurlar mazeret izni kullanabilmesine de imkan tanınmıştır.
Belli bir mazerete istinaden mazeret izni kullandırılmasında amire takdir hakkı tanınmaz iken, belli bir mazerete dayalı olmadan mazeret izni kullanılması ise amirlerin takdirine bırakılmıştır.
Kanunda sayılan mazeretler dışındaki bir sebeple mazeret izni talep eden memura, amirleri tarafından uygun görülmesi halinde bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebiliyor. Bu haktan öğretmen kadrolarında görev yapanlar da yararlandırılabiliyor. Öte yandan, bu şekilde 10 gün izin kullanan memura, yine Kanunda sayılan mazeretlere dayanmayan bir sebepten dolayı aynı takvim yılı içerisinde yeniden en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilmekte ve bu izin süresi memurun yıllık izninden düşülmektedir.
Aynı takvim yılı içinde ikinci defa 10 güne kadar süre ile verilebilen mazeret izninden öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlar yararlandırılmamaktadır. 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Bedri 2 yıl önce

" Yıpranma " işi ne oldu? 20 yıl çalışan bir Öğretmen 25 yıl çalışmış sayılarak emekli olabilecek diye haber çıkmış ve meclise getirilmişti.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim