Öğretmen Diyarı

MEMURİYETTE DERECE YÜKSELMESİ SAĞLAYAN EĞİTİMLER

Gördükleri eğitim ve stajdan dolayı; hangi kurumda, hangi hizmet sınıfında, hangi meslekte ya da kadroda görev alırlarsa alsınlar, memurluğa giriş derece ve kademelerine ilave derece ya da kademe verilen memurlar da vardır.

Gördükleri eğitim ve stajdan dolayı; hangi kurumda, hangi hizmet sınıfında, hangi meslekte ya da kadroda görev alırlarsa alsınlar, memurluğa giriş derece ve kademelerine ilave derece ya da kademe verilen memurlar da vardır.

Devlet memurluğuna giriş derece ve kademeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öğrenim düzeyine göre belirlenmiştir. Ancak, bu şekilde belirlenen derece ve kademelere, bazı eğitimleri almış ya da stajları yapmış olanlar için ilave derece veya kademe verilmesi de öngörülmüştür. İlave yapılacak derece veya kademeler, ilgililerin eğitim ve staj durumuna bağlı kılındığından, görev alınacak kurum, hizmet sınıfı, kadro unvanı gibi hususlardan etkilenmeyecektir.

İlave derece ve kademe öngörülen eğitim ve stajların bir kısmı uygulamada gerçekleşememektedir. Örneğin, memuriyette iken Avukatlık stajı yapılması kabul edilmezken, eğitim sistemindeki düzenlemelerle, bazı eğitim seviyelerinde normal eğitim süresi dışında eğitim söz konusu olmaktan çıkarılmıştır.

657 sayılı Kanuna göre, sadece eğitimden dolayı alınacak ilave derece ve kademeler

Eğitim Durumu

Memuriyete giriş derece ve kademesine yapılacak ilave

Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden; yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar

Yüksek Okulu) mezunlarına

 

1 derece

 

Beş yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenimini bitirenlerden; yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlara

 

1 derece

 

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personele

 

1 derece

 

Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla, yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara

 

1 kademe

 

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara

 

1 derece

 

Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını;

  -Üniversitede görevli iken kazananlara

  -Üniversite dışındaki memuriyetlerde kazananlara

 

1 derece

2 kademe

Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere

2 kademe (her yıl için 1 kademe olmak üzere en çok 2 kademe)

 

Avukatlık stajını;

  -Memur iken yapmış olanlara

  -Açıkta iken yapmış olanlara

 

1 kademe

2 kademe

 

Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanlara

 

1 kademe

 

Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenlere;

  -1 yıl süreli eğitim görenlere

  -2 yıl ve daha uzun süreli eğitim görenlere

 

 

1 kademe

1 derece

 

Bitirdikleri ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için

 

1 kademe

 \"logokucuk\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim