Öğretmen Diyarı

Meclisteki Kanun ,Öğretmenlerin Şube Müdürü Olmalarına Ket Vurur
 

Danıştay 2. Ve 5. Dairelerince şube müdürlüğüne atanmada sadece sözlü sınava göre yapılmasını hukuk uygun bulmayarak iptal etmişti.Haziran 2014’te bu kararların aksine meclise Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine şube müdürlüğü atamaları ile ilgili maddeler eklenmiş fakat meclis tatile girdiği için görüşülememişti.Aynı kanun maddesi kasım ayında da 2. Defa meclise getirilmiş ve gelen tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Bu sefer,yani 3. Kez Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinden 17. Maddesine şube müdürlüğü atamalarını ilgilendiren hükümler konuldu.Eğitimcilerin şube müdürü olma konusundaki kanun teklifi aslında olumlu adım olarak görülebilir ama ilgili madde hükümlerine baktığımızda içeriğinde sorunlar olduğuna şahit oluyorum.

Meclise sunulan şube müdürlüğü atamalarını ilgilendiren maddeleri madde madde incelediğimizde olası sonuçlarını çok rahatlıkla görebiliriz;

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan kanun teklifi

Madde 17-25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

EK MADDE 2 -(1)Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara ise görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.Ancak, İlçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz.

Yorum 1: Bu hüküm ile;

Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü olmak isteyenlerin yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağı ve bu sınavların ikisinden de başarılı olmaları istenmiştir.Yani şube müdürleri atanmak için yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklar ve her iki sınavda da istenilen puanlar alınarak başarılı olma sınırları içinde olmaları istenmiştir. Şube müdürlüğüne atanma bakımından bu maddede herhangi bir sorun yok.

*Diğer kadrolara atanacakların ise yazılı sınava girip başarılı sayılan puanlarda olmalarının gerekliliğinden bahsedilmiştir.

* İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklar ise herhangi bir sınava girmesine bile gerek yok.

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

Yorum 2: Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürlerinin sadece sözlü sınavdaki başarı puanlarına göre atanacaklar.Yani yazılı sınavda başarılı olanlar ilk aşamayı geçmiş sayılacaklar ama bu yazılı puanlar sadece ilk evreyi geçmek için kullanılacak atamada herhangi bir etkisi olmayacak.Daha sonra ise sözlü sınava tabi tutulacaklar ve şube müdürlüğü kadrolarına atanırken de sadece sözlü sınavda aldıkları puanlara göre sıralamalar üzerinden atamalar yapılacak.Yazımın en başında da belirttiğim gibi zaten 2. Ve 5. Danıştay mahkemeleri bu şekilde sadece sözlü mülakata dayalı atama şeklini hukuka uygun bulmayarak yönetmelikteki ilgili maddelerini iptal etmişti.

(3)Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(4)Görevde yükselme ve Unvan değişikliğine tabi kadro ünvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu düzenleme, Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanacak.

Yorum 3: Bu hüküm ise 17 Nisan 2014’te ataması yapılan 1709 şube müdürünün geçmişe dönük olarak danıştay mahkemelerince iptal edilen atamaları korumaya dönük olarak konulmuş.önceki meclise getirilen kanun maddesinde de aynı hüküm bulunuyordu.Yani bu madde ile son bir senelik zaman dilimi içinde kalan 17 Nisan 2014 tarihindeki büyük tartışmalara neden olan ve mahkemelerce yönetmelik hükmünün iptal edilmesi ile atamaları iptal edilmiş sayılan kadroların sadece sözlü mülakata dair yapılan atamalar korunmuş sayılıyor.En üst düzeydeki mahkeme olan danıştay dairelerinin vermiş olduğu kararlardan da anlaşılacağı üzere sadece sözlü mülakata dayalı atamaların hukuka uygun olmadığı söylenmesine rağmen bu şekildeki hamle sadece hem mağdur olan şube müdürlerinin hemde uzun vadede tüm öğretmenlerin şube müdürü olmalarına ket vurulmuş olunur.”

Şube müdürlüğü kadrolarına atamaların sadece mülakat ile yapılması kariyer mesleği olması gereken öğretmenlik için de bir engel teşkil eder.Liyakat ve temsiliyet yetenekleri ile Türkiye’ye hizmet edebilecek verimli eğitimcilerden şube müdürlüğü makamlarından uzak kalmasına da sebebiyet verir.Daha objektif ölçme değerlendirme kısasları ile yapılacak atama krıterleri hem öğretmenler hem de Türk Milleti için faydalı olacaktır.

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar

ttps://twitter.com/sedatdeger09

 

kaynak:Mebpersonel.Com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol