Öğretmen Diyarı

MEB ÖZÜR GURUBU ATAMADAKİ ADALETSİZLİĞİ GİDERMELİDİR
ÖZÜR GURUBU ATAMADA ADALETSİZLİK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN EŞ DURUMU ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE 3 YIL ŞARTINI 2015 ŞUBATTA (YARIYIL) UYGULANMAYACAĞINI SÖYLEDİ.ANCAK BİZLER (DAHA SONRAKİLER)AĞUSTOS AYINDA MAĞDUR OLACAĞIZ.BU YÜZDEN 1 YIL İÇERİSİNDE 2 FARKLI UYGULAMA OLMASI HEM VİCDANA HEM ADALETE HEMDE ANAYASAYA AYKIRIDIR
Yeni getirilecek olan yönetmelikle mağdur olmak istemeyen, ilgili yönetmelikte geçici yahut ek bir maddeyle düzenleme isteyen 2015 yılı Ağustos ayında eş özrü bekleyen bir öğretmenim.

Bakanımız geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yaparak 2015 yılı için ibaresi kullanarak bizleri ümitlendirmiş ancak ısrarla konuyla ilgili başka resmi bir açıklamada bulunmamıştır. Bu konuyla ilgili bize yardımcı olmanızı,yalnız bırakmamanızı istiyoruz.
Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliği,

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar başlığı Madde 9’da Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır, şeklinde belirtilmiştir.

Aynı şekilde bu yönetmelikte de görüldüğü üzere kişilerin mağdur edilmemesi adına belli düzenlemeleri sağlayabilmek için ek yahut geçici maddeler yönetmeliğe eklenmiştir. Fakat bir alt yönetmelik olan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağı,

Yedinci bölüm,Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler,Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme

MADDE 36-1(ç)’de Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere ataması yapılır. maddesinde buna karşın bir madde olarak önümüze çıkmaktadır.

İlgili çerçeve yönetmelikte bahsedilen madde; Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)
Madde 14 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;  Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür, denilmektedir.

Biz bu maddenin geçici yahut bir ek maddeyle düzenlenerek 2015 Ağustos ayında eş özrü durumundan atanmayı isteyen öğretmenler için yeni yayınlanacak yönetmelikte bulunmasını istiyoruz.

Bu durumun genel olarak hem maddi hem manevi olumsuz getirileri bulunmakla birlikte kazanmış olduğumuz hakkımızın elimden alınmamasını, eşitlik ilkesi uyarınca vicdani bir düzenlemenin çok zor olmadığını biliyoruz.

Son olarak bakanımızın son açıklamasıyla biz yanılmadığımızı duymak ve rahat bir nefes almak istiyoruz. Aynı sene içerisinde 2 farklı uygulama yapılamayacağını, 2015 yılının bir bütün olarak değerlendirilmesini, Şubat ayındaki atamalarda müjde verip Ağustos’un es geçilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ailelerimiz de bizden gelecek müjdeli haberleri beklemektedir.Haberlerden duydukları sözleri teyit etmemizi istiyorlar ve çaresiz olarak bekliyoruz.Lütfen bizleri mağdur etmeyiniz.

Mağdur öğretmenler

kamu.tv.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim