Öğretmen Diyarı

MEB Öğretmenlerin Ek Derslerine Zam Yapacak mı ? 2015 Yılında Öğretmenlerin Ek Dersleri Ne Kadar Olacak

KAMUDANHABER.COM - ÖZEL HABER

 

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ ARTACAK MI ?

 

Milli Eğitim Bakanlığının dershanelerin kapatılmasının akabinde , devlet okullarında özellikle maddi imkanı olmayan çocukları da gözeterek öğretmenlere ücretsiz kurs verdirmesi için bir yönerge yayınlandı.

 

Öğretmenlere ek ders ücreti karşılığında kurs görevleri veriliyor.

 

İkili eğitim yapan kurumlarımızda yetiştirme kursları hafta sonlarında yapılacak...

 

Tekli eğitim yapan kurumlarımız ise kursları hafta içinde açmayı planlıyor. 

 

Öğretmenler yetiştirme kursunda ek ders ücreti alacak.

 

Yetiştirme kurslarına öğrencilerimizin ilgisi büyük... Ancak yetiştirme kurslarında görev alacak öğretmenler ek ders ücretlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kurslarda görev almak istemiyor. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde , yetiştirme kursları için öğretmenlere 18 Tl ek ders ücreti ödeneceği haberi üzerine öğretmenlerimiz merakla Milli Eğitim Bakanlığından gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

 

Milli Eğitim Bakanlığının , öğretmenlerin ek ders ücretlerini artırmak ve kurslarda görev alacak idarecilere ek ders tahakkuk ettirmek için yoğun bir çabası bulunuyor. 

2015 YILINDA ÖĞRETMENLERİN EK DERSLERİ NE KADAR OLACAK 

 

Ek ders görevi yapan kamu çalışanlarına 2015 yılında ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar 2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında düzenlendi. Kanun Tasarısı eki K-Cetvelde yer verilen ek ders ödemesine ilişkin hükümlerin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2015 yılında ek ders görevi yapacak olanlara ücret ödenmesinde aşağıdaki usul ve esaslara göre hareket edilecek.

 

1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen; öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahil) ve okutmanlara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek. 2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına; a) Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, KBRN Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, Harita Yüksek Teknik Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında ders görevi verilenlerden; öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek. b) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

c) Ortaöğretim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek. 3- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek tutarda ek ders ücreti ödenecek. 

www.kamudanhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim