Öğretmen Diyarı

MEB ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINI UNUTTU!

Yetiştirme Kursları ve etütlerde yürürlükten kalkan yönetmelikte öğretmen çocukları %50 indirimli yararlanırken MEB yeni yönergede bunu kaldırdı .

Yürürlükten Kalkan Nisan 2004/2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinde İndirimli faydalanan kişiler şu şekilde düzenlenmişti;

Kurslardan Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma

Madde 19- Maddi imkânlarının yerinde olmadığı kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen öğrenciler, kurslardan ücretsiz olarak yararlanırlar. Ücretsiz olarak yararlanacak öğrenci sayısı, kurslara katılan öğrenci sayısının % 10'undan fazla olamaz. Sınavlara hazırlama kurslarından ücretsiz yararlanmada, maddi imkânları yetersiz öğrencilerden derslerinde daha başarılı olanlara öncelik tanınır.

(Değişik ikinci fıkra :12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli olanlarla, bu görevlerde iken emekli olan personelin çocuklarından, kurslardan ücretsiz yararlanma hakları saklı olmak üzere, kurs ücretinin % 50'si alınır. Şehit, malul ve muharip gazi çocukları kontenjana bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılır.

denmekteydi.

23 Eylül 2014 tarihli yeni yayınlanan yönergede kurslar tamamen ücretsiz hale getirilmiş temel örğetime bağlı 26 .08.2014 tarihinde getirilen Çocuk Kulüpleri Yönergesinde ise İlkokullarda çocuk kulübü getirişlmiştir. ilkokullarda çocuk kulübü adı altında açılan kulüp ve kulüp adı altında yapılan etütlerde (!) öğrencilerden alınacak ücretlerde Öğretmen çocukları, unutulmuş,öğetmen çocuklarına uygulanan %50 indirim yürürülükten kaldırılmıştır.

Yönergede ilgili madde şu şekilde düzenlenmiştir:

Kulübün çalışma esasları

MADDE 6- (1) Çocuk kulübü çalışma esasları şunlardır;

a) Durumlarının belgelendirilmesi kaydıyla;

1) Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer çocuklarından ücretin yarısı alınır.

2) Kulüplerde,durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile kulüpteki öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul ailelerin engelli çocuklarından ücret alınmaz.

Kulüp ücretinin tespiti ve alınması

MADDE 14- (1) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanununa göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/5’inden fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir.Ancak özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.

(2) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir.Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarakkulüp adınabankadaaçılan hesaba yatırarak dekontunukulüp yönetimine teslim eder.

(3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir.

MEB öğretmen çocuklarını bu haktan faydalandırmayarak mağdur etmiştir. 

MEB'in bu konuda bir düzenleme yapması bekleniyor. 

SenDikalAr bu konuya el atmalı vöğretmen çocuklarına bu hakkı almalıdır.

 

ajanskamu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol