Öğretmen Diyarı

MEB Mazerete Dayalı Yer Değiştirmelerde İstenecek Belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı bir duyuru ile mazerete dayalı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerden istenen başvuru belgelerini yayımladı. 

MEB MAZERETE DAYALI YER DEĞİŞTİRMELERDE İSTENECEK BELGELER

MEB tarafından mazeret dolayısıyla yer değiştirme talebinde bulunacak adaylara yönelik uyarılarda bulunuldu. MEB yapmış olduğu açıklamasında, Öğretmenin ibraz ettiği; Eş görev belgesinde “görev yeri il ve ilçe” adı olmasına, Belgelerin güncel olmasına (Temmuz-Ağustos), Belgelerin okunaklı bir şekilde taranarak sisteme yüklenmesine dikkat edileceğini açıkladı.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Eşi Devlet Memuru Olanlar; 

- Aile kayıt örneği 

- Görev yeri belgesi veya Atama/Yer değiştirme kararnamesi/onayı

Eşi Öğretmen Olanlar,

- Belge İbrazı istenmeyecektir.

Eşi SSK’lı (506 Sayılı Kanununa Tabi) Olarak Çalışıyor İse;

- Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

- Son başvuru tarihinden geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 

* 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

* Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

- Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)

- Aile kayıt örneği

Eşi Bağ-Kur’lu (1479 Sayılı Kanununa Tabi) Olarak Çalışıyor İse;

- Aile kayıt örneği 

- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge

- Son başvuru tarihinden geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirecek,

* Bağ Kur borcu olmadığını gösterir belge veya taksitlendirildiğine dair belge. 

* 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

Eşi Emekli Olup Çalışıyor İse;

- Eşi emekli olup, çalışanlardan SGK kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edecektir. Bu belgede işe giriş tarihide belirtilecektir.

- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

- Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, (iş yeri kendi adına ise istenmeyecektir.)

- Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye
veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.) (iş yeri kendi adına ise istenmeyecektir.)

- Aile kayıt örneği 

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Sağlık Kurulu Raporu;

- Son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu (Raporun geçerlilik süresi kısmında “sürekli” yazması durumunda bu şart aranmamaktadır.)


 
- Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

- Aile kayıt örneği

- Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

* Hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini belirtilmiş olması.

* Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar,

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu engelli/özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler,

- Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu engelli/özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler,

- Aile kayıt Örneği

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmen, aşağıdaki maddelerden birini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belge,

- 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı

- Maarif Müfettişleri İnceleme raporu ve Valilik onayı

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Eğitim Öğretim Yapacak Engelli Çocuğu Veya Kardeşi Olanlar;

- Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu

- Özel eğitim değerlendirme kurulu Kararı

- Aile kayıt örneği

- Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

Eşi veya Çocuğu Son 1 Yıl İçinde Ölenler (ölüm tarihinden itibaren)

- Ölüm Belgesi

- Aile kayıt Örneği

Terör nedeniyle Şehit / Gazi olanlar ve yakınları (Yakınlık derecesi duyuruda yazılmıştır.)

- Şehitlik / Gazilik belgesi

- Aile kayıt Örneği (Şehit / Gazi yakını ise)

Eşi 1 Yıl İçinde Emekli Olanlar (emekliye ayrılış tarihinden itibaren)

- Eşinin emekli olduğunu gösterir belge (TSK personeli belge ibraz edememesi durumunda, emekli olacak TSK mensuplarından buna ilişkin beyan alınacaktır.)

- Eş ikamet belgesi

Duyuru metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kamupersoneli.net - ANKARA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim