Öğretmen Diyarı

Mağdur Memur Öğretmenlerin Feryadı Duyulmuyor!

Talep ve Sıkıntıları;

 1-Değişik remi kurumlarda, kalorifer yaktıklarını, yardımcı hizmetler sınıfında çalıştıklarını,  öğretmenlik dışında hemen hemen her işi yaptıklarını; tabi yaptığı işten rahatsız olmadıklarını  ancak daha verimli olabileceklerini düşündükleri kendi asıl meslekleri olan öğretmenliğe  geçmek istediklerini;

2-Bir doktorun kalorifer yakması, bir komutanın temizlik işleriyle uğraşması, bir savcının  hademelik yapması nasıl normal değilse kendilerinin de asıl olan mesleğinde değil de başka  mesleklerde çalışmalarının anormal olduğunu;

3- Devletin asıl vazifelerinden biri de memurlarının en üst düzeyde verim alabileceği  görevlerde çalıştırmak  amaçlandığı, İçlerinde meslek liselerine yapılan katsayı adaletsizliğin  mağdurları olduğunu, bu mağduriyetin giderilmesi ile öğretmen olabiliriz hayaliyle yıllarca  uğraşıp çaba sarf ettiklerini;

4-KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma görevlileri ve okutmanlık  kadrolarında çalışan personellere halen kurumlar arası geçişin açık olduğunu, bunlar  ortadayken kamuda çalışan memur öğretmenler için 31/08/2012 tarihinde yönetmelik  değişikliğiyle Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atamanın kaldırılmasının kabul edilebilir  mantıklı bir yanının olmadığını ve eşitlik ilkesine aykırı gördüklerini;

5-28 Şubat mağdurlarının sadece bir dilekçeyle KPSS olmaksızın MEB’e öğretmen olarak  atandığını, MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan  öğretmenlerden MEB’e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile  alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklamasında bulunduğunu,  yine  Sayın  Tekin’in Eylül 2014 atama döneminde 40 bin öğretmenin atama töreninde yaptığı  konuşmasında; "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını  karşılayabilsek!" gibi ifadeler kullandığını;

6-Cumhurbaşkanı, Başbakan, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere, diğer  tüm yetkililerin zaman zaman basına verdikleri demeçlerde öğretmen atamalarının yetersizliği  konusunda;  Hazine'ye getireceği maddi yük; mali disiplin, yetersizlik gibi gerekçeler  gösterdiğine ilişkin beyanları medya organlarının arşivlerinde kayıtlı olduğunu;  

7-Genel Bütçeden maaş alan 657 sayılı kanuna tabi olup memur olarak çalışan ve asıl  mesleklerine kavuşmak isteyen memur öğretmenleri, MEB bünyesine katması halinde  hükümetin de  mali-bütçe anlamında hiç sıkıntı yaşamadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik  kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli,  karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde  kapatmış olacağını;

8-KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur  olarak atanmış memur öğretmenlerin mağdur edildiğini, Milli Eğitim Bakanlığınca  06/05/2010 tarihinde yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin  5.12,17,21 ve 22. Maddelerinin, 31/08/2012 gecesinde yapılan değişiklik ile memurlukta  hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" nın  yürürlükten kaldırıldığını;

9-Kurum İçi ve Kurumlar İlk Arası Atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan  memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirildiğini; ancak  ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan  ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de  yapılması nedeni ile sabırla sırasını yıllarca bekleyen memur öğretmenlerin bir anda mağdur  duruma düşürüldüğünü, ki yaşlarının ilerlediğini ve sekiz beş mesaiden sonra KPSS’ ye  hazırlanmalarının mümkün olmadığını;

10-Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde  çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın  getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık teşkil ettiğini, kamu hizmetinin bütünlüğü göz  önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmadığını;

11-Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, MEB  6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS  şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu KPSS ile  memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu  çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş  seçeneği bırakması çelişkisine dikkat çektiğini;

 12-İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli  Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik  mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif  değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS’ nin zorunlu olduğunu belirttiğini, oysa KPSS’  nin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğunu  mahkeme kararları ile  sabitlendiği, niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirildiğini , bunun en iyi  örneği şüphesiz KPSS' den 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha yüksek puan  alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının bulunduğunu;

13-06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama  Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde  de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli  Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk  Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı  gördüklerini;

14-Memur öğretmenlerin öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte  maddi-manevi  emek harcadıklarını, öğretmenliğe atamalarının yapılmaması nedeniyle yaşamını sürdürmek  için öğretmenlik dışı memurluklara yöneldiklerini, birçok sınavdan başarıyla çıktıklarını  lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimlerini başarıyla bitirdiklerini  haykırmaktadırlar. Kısacası; memur öğretmenlerin,  atama başvurularına bir gün kala yapılan  Öğretmen  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin değiştirilmesi sonucunda kazanılmış haklarının  ortadan kaldırıldığını, bunun sonucunda hayal kırıklığına uğradıklarını, hayallerinin kül olup  gittiğini, sayılarının az olması nedeniyle feryatlarını bakanlığa pek duyuramadıklarını,   duyurduğu anlarda  da  bakanlığın bunu görmezlikten geldiğini belirtmekte ve buna isyan  etmektedirler. Hayallerini süsleyen mesleklerine kavuşabilmeleri için umutsuz da olsalar bu  mücadeleye devam edeceklerini, özellikle sorunlara karşı duyarlı olan Bakanımız Sayın Nabi  AVCI’ nın olaya el atmalarını, yakında çıkması beklenen Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğiyle  mağduriyetlerinin giderilmesini sabırsızlıkla beklemektedirler.                                            

  Mağdur Memur Öğretmenler Platformu Adına      

      Eğitimci Yazar                  Abdulkadir ARCA    

 

kamuajans.com   


                                                                                                    Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol