Öğretmen Diyarı

Lider Öğretmenleri Nasıl Yetiştirmeliyiz ?

Her ne kadar eleştiriler olsa da eğitim ve öğretmenlik mesleği önemini korumaktadır. Biyolojik birvarlık olan insanın “kültürel manada insan” olmasını sağlayan aldığı eğitim ile mümkünolabilmektedir. Eğitim yoksa insan da yoktur.Türkiye öğretmen yetiştirme konusunda bir eğitim felsefesine dayalı tutarlı ve devamlılığı olan birpolitika izleyememiştir. Hep sorunların peşinden gelen günü kurtarmaya yönelik

geçici çözümler ile

yetinmeye çalışmıştır. Çözüm diye ortaya konulan problem çözme biçimleri yeni sorunların başlatıcısıolmuştur.Üniversitelerde dersleri öğretmen adaylarına peş peşe verip sonra bunları okulda uygulayınanlayışı en hafif tabiriyle hayal görmektir. Uygulamanın bizzat içerisinde olmayan üniversite yeniyüzyılın öğretmenini yetiştiremez.

 

Üniversite boyutundan başlayarak yeni bir öğretmen yetiştirmevizyonuna ihtiyacımız var.Öğretmenlik kendi içinde farklı bir doğası olan meslektir. Hizmet öncesi okulda öğretilenlerinmesleği icra edebilmek için yeterli olduğu görüşü geçerliliğini yitirmiştir. Her okul öğretmenlerinigeliştirmek, “okulu bir öğrenme topluluğu” olarak düzenlemek zorundadır. Artık öğretmenlik rolleriöğretimden öğrenmeye kaymıştır. Okul herkesin öğrendiği bir yer olmak durumundadır. Bu durumbizi “öğretmen liderliği” konusunu tüm boyutları ile düşünmeye zorlamaktadır. Okulda b

ir

meslektaşın paylaşılabilecek bir bilgisi olabileceğinin kolayca kabul edilmediği bir kültürde öğretmenliderliğinin

tesis edilmesi

güçleşir. İlişkilerin bu hassas dengesi, okul üyelerinin öğretimsel

u

ygulamaları geliştirme noktasında birlikte çalışmalarının önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.

 O

kul kültürlerinin eşitlikçi normları öğretmenlerin eşit olmaları gerektiğini öne sürmektedir. Bu güçlü

normlar

liderlik becerilerini geliştirmek isteyen öğretmelerin cesaretlerini kırmaktadır.Başarılı olarak ya da üzerinizde etki bırakan öğretmenlerinizi düşünün

,

bu öğretmenler farklılıklarıile sizi etkilemişlerdir. Başarılı öğretmen liderler, kendi gelişimlerine önem vermekte ve sürekliöğrenme konusunda model olmaktadırlar.

 

Başarılı öğretmenlerin şu temel noktalarda etkilidirler:

sebat, etki , kararlı davranış ve dersi istekli

(Öğrenme - Öğretme)

 

bir şekilde gerçekleştirmek. Bunlaraslında iyi liderin de temel özellikleri arasında yer alan hususlardır.

 

Bilgiyi paylaşmaları ve kendiuygulamalarını geliştirmeleri öğretmen liderlerin diğer öğretmenler tarafından lider olarak kabulgörmelerini sağlamaktadır. Meslektaşları tarafından sözüne güvenilir, sürekli öğrenen ve en iyiuygulamaları diğer öğretmenlere

 

aktaran öğretmenler olarak algılanan öğretmen liderlerin etkialanları genişlemektedir. Öğretmen liderler de profesyonel öğrenme toplumlarında görev yaparkendiğer öğretmenlerden etkilenmektedirler.Öğretmen liderler, sınıf içinde ve dışında liderlik eder, öğrenen öğretmen ve liderler toplumunakatılır, gelişmiş öğretimsel uygulamaların gerçekleştirilmesi için meslektaşlarını güdüler ve öğretmenliderliğinin olumlu sonuçlar doğurması için sorumluluk üstlenirler.Öğretimi Geliştirmek İçin Öğretmeleri Etkileme

 

Öğretmen liderler, meslektaşlarını öğretim uygulamalarını geliştirme noktasında etkilemektedirler.

“Öğretmen liderliği kavramımızdaki anahtar kelimelerden biri etkidir”.

 

Öğrenciler her günöğretmenlerinden etkilenirler. Şu soru önemlidir: Öğrencilerimi ve meslektaşlarımı nasıl etkilerim?

 

 

 

Liderlik etkilemedir. Öğretmen liderler öncelikle okul çalışanlarıyla kurdukları ilişkileraracılığıyla onları etkilerler

.

 

İlk olarak okulun yapısı ve okul liderliği gözden geçirilmelidir. Daha sonra öğretmenlerin he

r

birinin kendi başına öğretim yaptığı ve kendini yalnızca öğrencilerinden sorumlu hissettiği

eski öğretim anlayışından kurtulması

 

gerekmektedir. Son olarak, öğretmenler daha geniş biröğretmen liderliği rolünün sorumluluk almak isteyen herkese açık ve uygun olduğunu bilmelidirler

Mesleki bir öğrenme toplumu olarak kurgulanan okulların temel özellikleri:

 

Destekleyici ve paylaşımcı liderlik: Okul yöneticileri güçlerini, yetkilerini ve kararlarıdemokratik bir anlayış çerçevesinde paylaşırlar.

 

Paylaşılan değerler ve vizyon: Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrenci öğrenmesineodaklanan okul vizyonunu birlikte geliştirirler.

 

İşbirlikçi öğrenme ve öğrenmenin uygulamaları: Öğretmenler ve diğer çalışanların birlikteöğrenmeleri ve öğrendiklerini hayata geçirmeleri öğrenci ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikönemli bir adımdır.

 

Destekleyici koşullar: Okul bağlamına ilişkin koşullar

 

ve okulun sahip olduğu insan kapasitesiokulun mesleki bir öğrenme toplumuna dönüşmesini etkiler.

 

Öğretim etkinliklerinin paylaşılması: Meslektaşlar bireysel ve örgütsel kapasiteyi artırmak içinbirbirlerinin öğretimsel

 

uygulamalarını gözden geçirir ve dönüt verirler.

 

Birbirini kabul etmenin ve toplu hareket potansiyelini artırmanın ilk adımı bireylerin güçlü ve zayıf yanlarını anlamaktan geçmektedir. Üyelerinin kişiliklerini görmezden gelen takımlar, kendilerini hüsran ve başarısızlığın içinde bulurlar.

 

 

Özfarkındalığa sahip bir öğretmen,

 

 

Öğretmen ve lider olarak kendi güçlü yanlarını ve gelişimsel ihtiyaçlarını değerlendirir.

 

 

Kendi davranışlarının, değerlerinin ve felsefesinin farkındadır.

 

 

Kendi davranışlarının değerler ve felsefe ile uyum açısından özdenetimini yapar.

 

Geri bildirim arar ve kullanır.

 

 

Uygulamalardan ve geliştirilecek alanlardan dersler çıkarır

 

Öğretmenleri bizzat çalıştıkları okulların içerisinde, sürekli öğrenme ve gelişmeye imkân verecekbir yapı kurulması gerekmektedir. Öğrenemeyen öğretemez.


www.academia.edu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol