Öğretmen Diyarı

Kurs Öğretmeni Ne Kadar Ek Ders Ücreti Alacak?

Halk Eğitim Merkezlerinde ve okullarda verilecek kurslarla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Soru-cevaplarla kurslar hakkında detaylı bilgiler....  Kurs yönergesinde belirtilen 2014-2015 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre 29 Eylül-1 Ekim arasında milli eğitim müdürlüklerinde komisyonlar kurulacak, 1-10 Ekim arasında da kurs yapılacak okullar belirlenecek, öğretmenler belirlenecek, velilere kurs hakkında bilgiler verilecek. 13-17 Ekim tarihleri arasında öğretmenlerin görev onayları çıkarılıp kurslar dönemlik veya yıllık olarak açılacak.

 

Soru-cevaplarla kurslar hakkında bilgi aktaralım:

 

1)Kurslar hangi okullarda açılabilecek?

 

 

Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri bünyesinde açılacak.

 

2)Mezun öğrenciler nerede kurs görecekler?

 

 

Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılacak. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinden yararlanılacak.

 

3)Kurs öğretmenlerini kim belirleyecek?

 

 

Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler birinci dönemde eylül ayı sonuna kadar, ikinci dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek. Milli Eğitim Müdürlüklerinde komisyon oluşturularak öğretmenler belirlenecek. (MEM Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü başkanlığında 3 ortaokul ve 3 orta öğretim kurumu müdürü) Uygulama yeni başlayacağı için görev alacak öğretmenler 10 Ekim'e kadar belirlenebilecek.

 

4)Kurslar ne kadar sürecek?

 

 

Birinci dönem ve yıllık planlanan kurslar en geç Ekim ayının ilk gününde, ikinci dönem için planlanan kurslar ise Mart ayının ilk gününde başlatılacak. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam edecek. Yani 3 dönem halinde kurslar açılacak: 1. Dönem/2. Dönem/ Yıllık kurs

 

5)Kurslara Kimler Katılabilecek?

 

 

Örgün veya yaygın ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden, Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenci ve kursiyerler katılabilecek.

 

6)Okulunda kurs açılmamış öğrenciler kurslara katılabilecek mi?

 

 

Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilecek.

 

7)Kurslar en az kaç saat olacak?

 

 

Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 saatten az olamayacak.

 

8)Kurslar hangi gün ve saatlerde yapılacak?

 

 

Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00' ye kadar yapılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilecek. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır. Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilecek. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz ve kurslar en geç saat 22.00′de sona erdirilecek.

 

9)Kurslarda sınıflar kaç kişiden oluşacak?

 

 

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10'dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20′den fazla olamayacak. Öğrenci /kursiyer sayısının 20'den fazla olması durumunda ikinci bir grup oluşturulacak. Ancak tek gruplu kurslarda öğrenci sayısı 25'e kadar çıkarılabilecek.

 

10)Kurslar hangi sebepten dolayı kapatılabilecek?

 

 

Açılan kursa devam eden öğrenci sayısı 10'un altına düşerse kurslar kapatılabilecek veya kurslarda birleştirme yapılacak.

 

11)Kurs açılacak dersler nasıl belirlenecek?

 

 

Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılacak. Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen tercihinde de bulunabilecekler.

 

12)Kurs öğretmenleri nasıl belirlenecek?

 

 

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuracaklar. Kurs merkezi, başvuru yapan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilen öğretmenlerden seçilecek. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilecek. Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır.

 

13)Kurs öğretmenleri kurs devam ederken görevi bırakabilecekler mi?

 

 

Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilecekler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılacak.

 

14)Kurslarda hangi kaynaklardan yararlanılacak?

 

 

Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleri olacaktır.

 

15)Kursa devam öğrencinin kaydı silinebilecek mi?

 

 

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10'una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinecek. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

 

16)Kurslarda sınav yapılacak mı?

 

 

Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

 

17) Kurs öğretmeni ne kadar ek ders ücreti alacak?

 

 

Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecek.

 

18)Kurslarda öğrencilerden ücret alınacak mı?

 

 

Açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Okullardaki açılacak kursların çalışma saatleri dışında gece 22:00'ye kadar verilebileceği, ihtiyaç halinde de hafta sonu yapılacağı belirtilmiştir. Okuyan öğrenciler hafta içi kursunda zorlanabilirler. Özellikle lise öğrencilerinin günlük 7-8-9 saatlik derslerin dışında kurslar için de hafta içi zaman ayırması biraz zor gözüküyor. Bu kursların hafta sonunda planlanması yerinde olacaktır. Bu sefer de kurs veren öğretmenin hafta sonları ders verip vermeyeceği gündeme gelecektir. Hafta sonu olursa öğretmenler 7 gün çalışmış olacaklar. Kurs programlarının ve öğretmenlerinin titizlikle hazırlanmasında fayda vardır. Kursların verimliliği açısından kurslardan sorumlu müdür yardımcılarına ve okul idaresine çok büyük işler düşmektedir. Ciddi bir kurs ortamı oluşmazsa bu kurslara pek talep olmayacaktır. Öğretmenlere verilecek ek ders ücretlerinin gözden geçirilmesi kursların ciddiyetini arttıracaktır. Kurslarda kullanılacak materyal , kitap ve test noktasında öğretmenlere gerekli yardımın yapılması gerekir. Dershane formatında dersler verilecekse test kitaplarına mutlaka ihtiyaç olacaktır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin de kurs okullarını özenle belirlemesi ve kursları sürekli denetlemesi faydalı olacaktır.

 

NOT: 7 Ağustos 2014 Tarihinde “Öğretmenlere 389 TL Ek Ücret Müjdesi” adlı özel haber yayımlamıştık. Yönergeyle birlikte öğretmenlerin kurs ek ders ücretleri belli olmuş oldu. 

 

Gazetekamu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol