Öğretmen Diyarı

Kendisine Disiplin Cezası Teklif Edilen Öğretmen Nasıl Davranmalı?


Bilindiği üzere öğretmenler de diğer memurlar gibi 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi. Bu kanunda belirtilen birtakım tavır ve davranışlarda, tutum ve söylemlerden dolayı öğretmen inceleme soruşturma geçirebilmektedir. Bir muhakkik veya müfettiş marifetiyle gerçekleştirilen bu soruşturmalar neticesinde öğretmenin veya idarecinin suçlu olduğu düşünülürse soruşturmayı yürüten görevlilerce öğretmen hakkında idari ceza veya disiplin cezası teklif edilebilir.
Teklif edilen bu cezanın uygulanması kısmını ilgili memurun disiplin amiri gerçekleştiriri. Bu aşamada son savunması alınan memura basitçe ifade edecek olursak siciline göre teklif edilen cezanın bir altı veya bir üstü verilebilir. Ancak burada atlanan bir nokta söz konusu: Kanunda yer alan bir alt cezanın uygulanması ifadesi ile kimi zaman memurun hiçbir suçu yokken de, bu amir tarafından da bilinmesine rağmen muhakkikin teklifi üzerine sanki ceza verilmek zorundaymış gibi memura hafifletilmiş olarak cezanın bir altı verilmektedir.Ancak bu durumda suçsuz olan memur boş yere ceza almış olabilmektedir.

Bu durumda karşılaşan bir memur, son savunması istenirken ilgili bilgi ve belgelerle birlikte aşağıda paylaşacağımız Bakanlığa ait görüş yazılarını da ekleyerek, kendilerine teklif edilen cezanın uygulanmamasını talep edebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 97202150/903.08.02/3401185 sayı ve 18/11/2013 tarihli Görüş talebi konulu yazısında "ilinizdeki Eğitim Denetmenleri ve muhakkikler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda getirilen disiplin tekliflerinin, disiplin amirlerince uygulanması sırasında, ilgili personelin geçmişteki başarıları göz önünde bulundurularak bir alt ceza verilmesinin mümkün olduğu, ancak disiplin amirinin savunmayı yeterli görüp teklif edilen cezanın bir alt cezası olmasına rağmen ceza uygulamama yetkisine sahip olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, Bakanlık görüşü istenildiğine dair ilgi (a) yazınız incelenmiştir.
Konu hakkındaki Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazısında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126 ncı maddesinde; 'Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.’ ve 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında; 'Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.' hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden memurların savunma hakkını kullanarak suçsuz olduklarını ispat edebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu itibarla, yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesinden, disiplin amirlerinin savunma aldıktan sonra suçsuz olduğuna kanaat getirdikleri memurlara disiplin cezası vermemesi gerektiği mütalaa edilmektedir" denilmiştir. Ayrıca Bakanlığın aşağıda sunduğumuz görüş yazısı da bu resmi yazı ile aynı doğrultudadır:


Kaynak:www.ogretmendenhaber.net/ÖZEL HABER

 
Anahtar Kelimeler:
Disiplin Cezasıöğretmen

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim