Öğretmen Diyarı

İkisi De Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Olan Öğretmen Eşlerin Durumu

 Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler başlıklı 43. Maddesinin 2.fıkrasında; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceğini, bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanların bulundukları yerde görevlerine devam edeceğini, aynı maddenin 3. Fıkrasında; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, aile birliği mazeretleri devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirmesi gerektiğini, mazeretlerini belgelendiremeyenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere zorunlu hizmet kapsamındaki okullara tercihlerine istinaden ya da resen atamalarının yapılacağını, yönetmeliğin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler başlıklı 45. Maddesinin birinci fıkrasında da; birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden; aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar zorunlu çalışma yükümlülüğünün erteleneceğini belirtmektedir.

Her ne kadar zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin  aile birliği mazereti devam  ettiğini her yıl bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirmesi gerektiğini, belgelendirmesi  halinde zorunlu hizmetlerinin 45. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden zorunlu hizmetlerinin  erteleneceğini vurgulansa da durumun ikisi de öğretmen eşlerden sadece biri için mi yoksa  ikisi için mi geçerli olduğu anlaşılamamaktadır.

Yani aynı ilçede görev yapan, ikisi de öğretmen olan ve yine ikisi de zorunlu hizmet  yükümlüsü olan öğretmenlerin zorunlu hizmetlerinin aile mazeretinden dolayı birlikte  ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin net bir açıklamanın hem yönetmelikte hem de kılavuzda  olmaması, konuyla ilgi maddelerin çok genel olması nedeniyle beraberinde birçok sıkıntıyı  getirecektir. Yine yönetmelikte; aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede, her iki eşin de  öğretmen olması ve yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen  ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla  öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebileceğini, aile birliği  mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenlerin,  bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme  isteğinde bulunabileceği vurgulanmaktadır.

Burada  yine 1, 2 ve 3. Hizmet alanlarında çalışan  eşlerden X, aynı hizmet alanlarında çalışan Y olan eşinin yanına tayin isteyebileceğini  çıkarmaktayız. Bu muğlak ifadelerden yola çıkarak Bakanlığın aşağıdaki sorularımıza cevap  vermelerini beklemekteyiz:

1-Zorunlu hizmet kapsamı dışındaki okullarda buluşan, aynı ilde veya ilçede  çalışan, ikisi de öğretmen olan ve ikisinin de   zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan   eşlerden bay il bayanın üç sene sonra zorunlu çalışma yükümlülükleri -istenmesi  halinde- birlikte ertelenebilecek mi?

 2- Bugün itibariyle 1, 2 ve 3. Hizmet alanlarında çalışan, ikisi de öğretmen olan,  aynı ilçede veya ilde çalışan, ikisinin de zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunan eşlerin  birbirinden dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri  –istenmesi halinde- ertelenebilecek  mi, erteleyebilecekse ne zamana kadar?    

        3-Zorunlu çalışma yükümlüsü olan, zorunlu hizmet kapsamındaki bir okulda  görev yapan eş, zorunlu hizmet kapsamında olmayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olan  eşin yanına aile birliği mazeretinden tayin isteye bilir mi?  

  Üçüncü sorumuzun cevabı; -Evet ise ikisinin zorunlu hizmet yükümlülükleri ne olacak?  

-Hayırsa ve tayin istenen yerleşim yerinde alan itibariyle de ihtiyaç bulunuyorsa hem  çerçeve yönetmeliğe hem de MEB’in yönetmeliğine aykırı bir durum ortaya  çıkacağından bu işin içinden nasıl çıkılacak?

 Yönetmelik ve kılavuzda cevaplarına tam ulaşamadığımız yukarıdaki üç sorumuzun  cevabını almak için il milli eğitim müdürlüklerimiz ile irtibata geçilmiş; ancak il milli eğitim  müdürlüklerimiz de bizler gibi mevzuatın açık olmaması nedeniyle sorularımıza cevap  verememiş, bunun üzerine Bakanlığın iletişim merkezine sorularımıza ilişkin talep  oluşturulmuş; fakat Bakanlığın iletişim merkezinden de  istenen cevap alınamamıştır. Bakanlığımızın; 2015 İl İçi, İl Dışı atama başvuruları başlamadan önce sözkonusu  konulara açıklık getirmesi halinde oluşacak birçok mağduriyetin önüne geçmiş olacaktır.

Abdulkadir ARCA   Eğitimci Yazar

kamuajans.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim