Öğretmen Diyarı

İDEALİST BİR ÖĞRETMEN NASIL OLMALIDIR?

-İdealist bir eğitimci, alanında yeterli birikime ve şahsiyetli bir kimliğe sahip olmalı.

- Öğrencilerle etkili iletişim kurmayı ve beden dilini, olumlu yönde kullanmayı bilmeli.

- En zor şartlarda bile, "güler yüzlü" olmayı ve öğrenciyle birebir ilgilenebilmeli.

-Öğretimde, teferruatlı bilgiler yerine, pratiğe yönelik bilgiler sunmalı.

- "İnsan devlet için değil, devlet insan için vardır." Bu bağlamda önce "insana ve insanlığa" önem vermeli.

-Tek doğru ve tek yanlış yerine, çok doğu ve çok yanlışların olduğunu gerekçeleriyle öğrencilere anlatmalı.

- Öğrenme sürecinde sorumluluğun öncelikle kendisine ait olduğunun bilincinde olmalı.

- Öğrenciye düşündürebilecek ve soru sorabilecek medeni bir cesaret vermeli.

-Mesleğiyle ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmalı, aynı zamanda bilişimi ve teknolojiyi yakından takip etmeli.

- Yöneticilik ve rehberlikle ilgili formasyonu olmalı, öğrenci ruhundan ve psikolojisinden anlamalı.

- İdealist öğretmen anlatan değil, rehberlik edendir. Öğrenciyi anlayan, beklentilerine uygun eğitim ortamı sağlayan biri olmalı.

- Sınıfa olgunluğu ve karizmasıyla hâkim olmalı ve disiplini sağlamalı.

- İdealist bir eğitimci, önyargılı ve yanlı değildir, öğrencilere eşit davranır. Bunun için öğrenciye model olacak davranışlar sergilemeli.

- Öğrencilerin sıkıldıklarını veya dikkatlerinin dağıldığını gözlerinden anlayabilmeli, böyle anlarda esprilerle veya kısa anekdotlarla derse ara vererek dersin ağır havasını dağıtmalı.

- Kendi branşı dışındaki ilimleri kötülememeli, kesinlikle ideolojik davranmamalı, aksine öğrencileri, ilgi alanlarına göre yönlendirmeli.

- Öğrencinin bilgi seviyesinin üzerine çıkmamalı, olaylara zaman zaman öğrenci gözüyle bakabilmeli.

- Kendi sorunları ve sıkıntıları olduğu zaman sınıfa haşin davranmamalı.

- Öğrencileri eleştirirken, onların "kişiliklerini" değil, "olumsuz davranışlarını" eleştirmeli.

- Yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilmeli ve hayatında tatbik etmeli. Gündemi takip etmeli ve güncel olmalı.

- "Empati" kurabilme becerisine sahip olmalı ve "zihinsel zekâyı" kullanabilmeli.

-Kendini devamlı yenilemeli, özellikle mesleki alanda kendini sürekli geliştirmeli,

- Öğrencileri birbirleri ile kıyaslamadan ve karşılaştırmalardan kaçınmalı.

- Zamanı en güzel bir şekilde kullanmasını bilmeli.

- Hitap ettiği kitleyi motive ederek canlı tutmayı bilmeli.

-Okulda ve çevrede problem çıkaran değil, problem çözen olmalı.

- Öğrencilerle birebir diyalog içinde olmayı prensip haline getirmeli.

- Bilmediği sorular hakkında bilmediğini söylemekten çekinmemeli. Ancak ertesi günü araştırıp sorunun cevabını vermeli.

- Düşüncelerini ve bilgilerini davranışlarıyla bütünleştirebilmeli.

- Kendinden emin ve medeni cesaretli olmalı, ilgisiyle, hitabetiyle, esprileriyle, davranışlarıyla herkese güven vermeli.

- Tartışmalarda ısrarcı ve inatçı olmamalı, olaylar karşısında soğukkanlı ve dengesini koruyabilmeli.

- "Ceza ve ödül" konusunu yapıcı ve teşvik edici bir şekilde kullanmalı.

- Okul yönetimi, mesai arkadaşları, öğrenciler ve velilerle iyi ilişkiler içerisinde olmalı.

-Toplumun kötü gidişatı karşısında karamsar olmamalı. Maneviyattan, ilimden mantıktan ve insanlıktan yola çıkarak "olumlu" ve "umutlu" davranışlar sergilemeli.

İdealist bir eğitimci, hiçbir zaman elindeki "not aracını" kalkan olarak kullanmamalı.

-Kendinize "saygılı davranılmasını istiyorsanız, önce siz saygılı davranın." İlkesini hiçbir zaman unutmamalı.

-Öğrencileri eleştirirken onların kendilerini değil, olumsuz davranışlarını eleştirmeli.

-Öğrenciyi mutlaka eleştirmek gerekiyorsa arkadaşları arasında değil, özel olarak ve de sakin bir halde eleştirmeli.

-İdealist bir eğitimci, huzurlu, kendisiyle barışık ve özgüven sahibi olmalı.

-Velileri ve aileleri tanımak için bireysel ya da gruplar halinde görüşmeler düzenlemeli.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol