Öğretmen Diyarı

HER ÖĞRETMEN ADAYININ BİR DANIŞMAN ÖĞRETMENİ OLACAK

Öğretmen adaylarının uzun süredir bekledikleri Şubat ayı öğretmen atamasında ne kadarlık bir atama gerçekleştirilecek?


İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Sayın Başbakanımızın belirtiğine göre Şubat ayında 30 bin civarında öğretmen atamasının yapılacağı tahmin edilmektedir.


Araştırmalar, üniversiteden henüz mezun olmuş öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının mesleklerinin ilk yılında edindikleri deneyimlerden oluştuğunu göstermektedir.


Bakanlığımız önümüzdeki atama döneminden itibaren aday öğretmenlerimizi sınıfa sokmadan önce atama sonrası bir dönem yetiştirme sürecine tabi tutacaktır. Bu süreçte aday öğretmenlerimiz uygulamaya dönük olarak;


Yetiştirme süreci intibak (oryantasyon) eğitimine ve hizmetiçi eğitimlere alınacaklardır. Ayrıca kendilerine alanlarında uzman asgari beş yıllık hizmeti bulunan aynı branştan bir öğretmen danışman öğretmen olarak görevlendirilecek ve aday öğretmenler danışman öğretmen ve okul müdürlüğü tarafından belirlenen dersleri ve ders eğitim-öğretim etkinliklerini izleyecekler. Yine danışman öğretmen gözetiminde alanıyla ilgili ders içi ve ders dışı eğitim öğretim uygulamalarında bulunacaklardır. Aynı zamanda görevlendirildiği yere göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki iş ve işlemlerin işleyişine dair bilgi edineceklerdir. Böylece aday öğretmenimiz eğitim alanında yetişmiş deneyimli bilgi ve becerilerle donanımlı bir öğretmen olarak atandığı görevine devam edecektir.


Son atamalarla birlikte MEB’e bağlı kurumlarda çalışan öğretmen sayısı ne kadar oldu?


Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan öğretmen (idareci hariç) sayısı 821.924 olup, ihtiyacımız ise 95.624’tür.


Şu an hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç var? En fazla öğretmen açığının bulunduğu branş hangisi?


Öğretmen ihtiyacı branşlara göre; din kültürü ve ahlak bilgisi (14.418), İngilizce (13.517),özel eğitim (13.474), rehberlik (11.130), sınıf öğretmenliği (6.460), okul öncesi (3.694) ve beden eğitimi (3.611) şeklinde dağılım göstermektedir.

Bakanlığınızın düzenlediği takviye kurslarına bu yıl kaç öğretmen başvurdu? Ayrıca takviye kurslarında eğitim veren öğretmenlerin aldıkları ücret ne kadar oluyor?


Kurslarda görev almak için başvuran öğretmen sayımız 291 bin 890’dır. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alacak öğretmenlerimiz, iki kat ek ders ücreti alacaklar.


ÖĞRETMEN STRATEJİSİ BELGESİ HAZIRLANDI


Eğitimde kalitelisi tescilli ülkeler, öğretmenlerin niteliğine oldukça önem veriyor. Öğretmen yetiştirme sistemlerini ve üniversitelerde öğretmen yetiştirme programlarını hayli sıkı tutuyorlar. Ancak ince elemeden başarıyla geçebilenler öğretmen olabiliyor. Her isteyen ve puanı tutan eğitim fakültelerine kabul edilmiyor. Bu kapsamda Türkiye, öğretmen yetiştirme politikalarında ne kadar başarılı? Bu konudaki eksiklerimiz nelerdir?


Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hız kazandığı günümüzde kurumsal ve toplumsal yapılar köklü değişime uğramıştır. Bu değişimden en çok etkilenenin okul ve öğretmen olduğu gerçeğinden hareketle, dünyadaki eğitimsel yönelimlere de paralel olarak öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimin yeniden ele alınması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.


Öğretmenlerin hizmet öncesinde yetiştirilmesi, mesleğe girişi, mesleki gelişimi ve öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün güçlendirilmesi konularına yönelik bir “Öğretmen Stratejisi Belgesi” hazırlanması öngörülmüştür.


Bu bağlamda, Her Sınıfa Yüksek Nitelikli Öğretmenin Erişimini Sağlamak, Öğretmenlerin Mesleki ve Kurumsal Aidiyetini Geliştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak, Öğretmenlik Mesleğinin Algı ve Statüsünü Güçlendirmek amaçlarını kapsamak üzere; hedef, alt hedef ve eylemlerden oluşan ve en son 2015-2023 hedeflerine ulaşmak üzere “Öğretmen Stratejisi Belgesi” hazırlanmıştır.


Öğretmenlerin niteliğini artırmak için MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğiniz projeler nelerdir?


√ Öğretmen Yeterlikleri

Öğretmenlik mesleğinin niteliğini yükseltme yollarından biri de öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerin belirlenerek öğretmen adaylarına ve öğretmenlere kazandırılmasıdır. Eğitim ve öğretim sürecinde en önemli rolü oynayan öğretmenlerimizin niteliklerinin sorgulanması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerler bütünü olan öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi gerekli görülmüştür.


Bu kapsamda, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile Özel Alan Öğretmen Yeterlikleri (ilköğretim, ortaöğretim, imam hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenliği) hazırlanmıştır.


Belirlenen öğretmen yeterliklerinin;


» Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde,
» Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretim programlarının hazırlanmasında,
» Göreve yeni atanacak öğretmenlerin seçiminde,
» Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde,
» Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde,
» İş başarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır.
Yeterliklerin eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişimlere göre sürekli güncellenmesi gerektiği bilinmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen yeterliklerin hazırlanıp yürürlüğe konulmasından sonra 2008 yılında kabul edilen “Avrupa Yeterlikler Çerçevesi” ve buna
paralel olarak da “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlikler Çerçevesi” yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda  “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Özel Alan Yeterlikleri” de sürekli güncellenmektedir.


√ Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)


Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli, son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen yaşam boyu öğrenme ilkesinin eğitim sistemimize yansımasını sağlayacak önemli bir çalışmadır. Yönetici ve öğretmenlerin belirlenen yeterlikler doğrultusunda mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamaları için Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Modeli ve bu modele yönelik bir OTMG kılavuzu oluşturulmuştur. Yeterliklerini geliştirme çalışmalarında “Şu an neredeyim?”, “Neleri bilmem gerekiyor?” ve “Gelişim için neler yapabilirim?” sorularına cevap bulunmasında kaynak niteliği taşıyan OTMG, aynı zamanda “yaşam boyu öğrenme” ilkesini de desteklemektedir.


Ayrıca OTMG uygulamalarının, okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğrenen bireyler olarak öğrencilere model olmalarında ve mesleki deneyimlerin paylaşıldığı demokratik, güvenli, kararlı ve tutarlı bir okul kültürü oluşturmasında katkı sağlaması beklenmektedir.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim