Öğretmen Diyarı

ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ

Öğretmen, dönüt düzeltme, ipucu ve pekiştireci ilkelere uygun olarak kullanılmalıdır.

Sınıf, iyi organize etmeli, öğrenci katılımını sağlamalıdır.

Öğrencilerle sürekli göz iletişimi kurmalıdır.

Başarıyı vurgulamalı ve tüm öğrencilerin başarısını beklemelidir.

Her dersin ve ünitenin sonunda değerlendirme yapmalıdır.

Öğretmen gereksiz el, kol, jest, mimik ve vücut hareketleri yapmamalıdır.

Öğretmen soruları tüm sınıfa sormalıdır.

Öğretmen ana dilini çok iyi bilmeli ve kullanmalıdır.

Öğrencilerin bir konuyu başardıklarından-öğrendiklerinden emin olmadan bir sonraki konuya geçmemelidir.

Öğretmen ses tonunu iyi kullanmalıdır.

Açık ve anlaşılır yönergeler sunmalıdır.

Dersi, ilgili davranışsal hedeflere eriştirecek biçimde planlamalıdır.

Öğretmen derse hazırlanarak girmelidir.

Öğretmen sınıfta belli bir yere çakılıp kalmamalı, aynı yerde gidip gelmemeli, kendini öğrencilere göre ayarlamalıdır.

Öğretmen her türlü ödevi ve sınav kağıtlarını değerlendirdikten sonra, öğrencilere dağıtmalı, onların itirazlarını hiç kızmadan dinlemeli, hata yapmışa kabul etmeli, özür dilemelidir.

Öğretmen sınav, ödev gün ve saatlerini öğrencilerle birlikte belirlemelidir.

Sınıftaki bütün bireyler ve gruplarla etkileşim kurmalıdır.

Öğretmen sınıfta demokratik bir ortam yaratmalıdır.

Derslerini amaçlı ve düzenli biçimde sürdürmelidir.

Öğrencilere uygun geri bildirimde bulunmalıdır.

Olumlu davranışları pekiştirmeli, olumsuzları kontrol etmelidir.

Öğretmen işe koşulan öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanırken ilkelere uymalı, sınıfını ona göre düzenlemelidir.

Öğretmen, öğrenme-öğretme araç ve gereçlerini etkili biçimde kullanmalıdır.

Öğretmen, konuları basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu oluş özelliklerine, yakın çevre ve zamandan uzağa doğru işlemelidir.

Öğretmen, özellikle okul öncesi ve ilköğretimden, eğitsel oyunlara hemen hemen her eğitim durumunda yer vermelidir.

Öğretmen öğrencilerine onları sevdiğini yeri gelince belirtmelidir.

Öğretmen derse zamanında girip çıkmalıdır.

Öğretmen öğrencilerini tanımalı, onlara adlarıyla seslenmelidir. Sınıfta ise, “sevgili çocuklar, sevgili gençler, arkadaşlar” gibi duygusal yünü olan sözcüklerle seslenmelidir.

Öğretmen, velilerle her ay toplantı yapmalı, onları bilgilendirmelidir.

Öğrencilerden her dönem ya da yıl sonunda kendisini eleştirmelerini istenmelidir.

Öğrencilerden gelen dönütlere duyarlı olmalı, bunlardan yararlanmalıdır.

Öğretmen sınıfta bir orkestra şefi gibi davranmalıdır.

Öğretmen sınıfta yanlış yapmak korkusundan uzak, rahat bir öğrenme ve iletişim ortamı yaratmalıdır.

Uygun sorular ve çarpıcı örneklerle sezgisel düşünmeyi geliştirici sınıf tartışmaları yaptırmalıdır.

Öğretmen ne öğretileceğinden çok nasıl öğretileceğine önem vermelidir.


            Yukarıda sıralanan davranış örneklerinin öğretmenin sınıftaki etkililiğini artıracağı söylenebilir. Bilinmelidir ki, bu listeyi daha da uzatmak ve her öneriyi aşmak olanaklıdır.

 

            Öğretmenlerin görevi, öğrencilere olayları kavramları ve bilgileri aktarmak değil, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor etkinliklerini yönelterek, onlara öğrenmeyi öğretmektir.

 

            Sınıflar, öğrencilerin öğrenme isteğinin gelişmesine olanak sağlayıcı biçimde düzenlenmeli, öğretmen de davranışlarını, öğrencilerin öğrenme isteğini destekleyici, geliştirici biçimde değiştirmelidir.

 

            Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerin sınıf içindeki davranışları öğrencileri engellemedikçe, onlar öğreneceklerdir

 

Kaynak: www.gencgelisim.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol