Öğretmen Diyarı

Eşi Özel Sektörde Çalışan Öğretmen Özür Grubuna Girebilir mi?

Soru 1) Kimler eş özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilecek?

  Cevap: Öğretmenlerin eşleri aşağıda sıralanan kurum veya kuruluşlarda çalışanlar eş özrüne başvurabilirler.

          1. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu 4A kapsamında yani kadrolu memur olarak çalışanlar.

          2. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu 4B kapsamında yani Sözleşmeli memur olarak çalışanlar.

          3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışanlar.

          4. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20’ nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi çalışanlar. İlgili kanun maddesine bakmak için tıklayınız…(4.sayfa)

          5. TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar.

          6. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar.

          7. Yasama organı üyeliği bulunanlar.

          8. Belediye başkanlığında çalışanlar.

          9. 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar

   1 sayılı cetveldeki görevliler ;

1.       Valiler;

2.       Büyükelçiler,

3.       Daimi Temsilciler,

4.       Daimi Delegeler;

5.       Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri;

6.       Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

7.       Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

2 SAYILI CETVEL

1.       Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil) ,

2.       Müsteşar ve yardımcıları ( Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);

3.       Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),

4.       Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,

5.       Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,

6.       Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,

7.       Gelir İdaresi Daire Başkanları  ve Vergi Dairesi Başkanları,

8.        Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

9.        Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

10.   Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

11.   Devlet Personel Başkanı,

12.   Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,

13.   Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,

14.   Strateji Geliştirme Başkanları,

15.   Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil)

16.   Birinci Hukuk Müşaviri,

17.   Bakanlık Daire Başkanları,

18.   İl İdare Şube Başkanları,Bölge Müdürleri ve Başmüdürler

19.   Vali Muavini,

20.   Kaymakam,

21.   İl Hukuk İşleri Müdürü,

22.    Polis Akademisi Başkanı,

23.   İl Emniyet Müdürü

5441 BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN için tıklayınız….

10) Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli

11) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim görevlileri ve çalışanları

12) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi olanlar

13) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar

14) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar .ilgili KHK için tıklayınız…

15) özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar

16) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlar

    Yani ;

1.       Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

2.        Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin  komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d)Tarımsal faaliyette bulunanlar,

 

mebpersonelleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim