Öğretmen Diyarı

EŞ ÖZRÜNDE KAYBETTİRDİKLERİ HAKKIN İADESİ MÜJDE MİDİR?

2016-2017 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri 3 Ağustos 2015 tarihinde, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında Ankara’da başladı.


2016-2017 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri 3 Ağustos 2015 tarihinde, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında Ankara’da başladı.

Kamu İşveren Heyeti Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanlığını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yaptığı görüşmeler; oturma düzeni kavgası ile başladı, genel mali konuların görüşülmesine başlanmadan 11 Ağustos 2015 Salı gününe ertelendi.


Hatırlanacağı gibi, en fazla üyesi olan 3 konfederasyon (Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK) ile her hizmet kolunda yetkili sendikaların temsilcilerinin katıldığı görüşmeler öncesinde, konfederasyonlar destanları andıran kalabalıkta konu başlıklarından oluşan tekliflerini kamuoyu ile paylaştılar.

BASK olarak defalarca ve ısrarla belirtmemize rağmen, görüşmelerin daha ilk gününde kapsam dışına çıkıldı.


Bilindiği gibi 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Toplu Sözleşmenin Kapsamı” başlıklı 28 inci maddesi, 

““kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları”

şklinde, görüşülecek öncelikli konuları 17 başlıkta belirtmiştir.

Bu 17 konunun öncelikle görüşülmesi gerekir, çünkü belirlenecek rakamlar, Ekim ayında hükümet tarafından Meclise sunulacak bir sonraki yılın Mali Yıl Bütçe Kanunu Tasarısı’ bu rakamlara göre şekillenmektedir.


Öte yandan toplu sözleşmeler iki yıl için imzalanmaktadır. İki yıl 730 gün demektir. Toplu sözleşme görüşmelerinin görüşme süresi ise 22 gündür. Bu 22 günde iki yılın yukarıdaki 17 başlığının rakamsal olarak belirlenmesi ve karara bağlanması gerekmektedir.


Diğer konular vakit kalırsa toplu görüşme sürecinde konuşulabilir ama aslolan 730 günden geriye kalan 708 günde sendika ve konfederasyonların diğer konular için mücadele etmesi ve sonuç almaya çalışmasıdır.


Geçmiş 13 yıllık toplu pazarlık deneyimi göstermektedir ki; pazarlığa oturan yetkili sendikalar iktidarın elini bükecek kararlılığa sahip değillerse, eylem güçleri yoksa veya başta üyeleri olmak üzere çalışanları peşkeş çekecek iseler, yukarıdaki 17 başlığın dışına çıkarak, pazarlıkları sulandırarak memurların sorunları olan ama toplu sözleşme kapsamında olmayan popülist konulara yönelmektedirler.


Nitekim 3 Ağustos günü de aynı şey olmuştur. Konuşulması gereken konulara bir hafta ara verilmiş ve altın değerindeki 7 gün –ki toplam pazarlık süresinin üçte biridir- heba edilerek kapsam dışı iki konu gündeme oturtularak, akıllarınca memura müjde verilmiştir.

Nedir o konular? 

Birincisi 2005 yılından sonra işe başlayan memurlara 1 derece verilmesi ki; belirli aralıklarla çıkarılan kanunlarla alamamış olanlara o derece zaten verilmekte idi.


2005 Yılından sonra işe başlayanlara 1 derece verilmesi konusu 10 yıldır bekleyen, bekletilen, 10 yıldır toplu pazarlıklarda üzerine gidilmemiş, ısrar edilmemiş bir konu. Anayasanın eşitlik ilkesi gereği, hükumet tarafından hukuken çözülmek zorunda olan bir konu.


7 Haziran Genel Seçimlerinde Sayın Başbakanın da taahhüdü olan bir konu şimdi istismar edilir hale geldi. Çıkarılan nice torba kanuna eklenecek bir madde ile son derece basit şekilde çözülebileceği halde bu güne kadar çözülmedi. Masadan KAZANDIK diye kalkmalarına paravan edilmesi memurun zekasına hakarettir.


Bu konunun çözümünü ‘müjde’ olarak kamuoyuna sunanlar, bu güne kadar sürüncemede bıraktıkları için utanmalı ve mağdurlarına hesap vermelidirler. Yetkili sendikaların bugüne kadar nerelerde oldukları sorgulanmalıdır.


Meraklıları için bilgilendirelim; 2005 yılından sonra memur olanlara verilecek olan 1 derecenin maaşa yansıması hizmetliler için 3 lira, diğer memurlar için 5 lira, mühendis ve doktorlar için de 25 liradır. Buyurun müjdeye…


EŞ ÖZRÜNDE KAYBETTİRDİKLERİ HAKKIN İADESİ MÜJDE MİDİR? 

İlk gün müjdesi gibi servis edilen kinci konu tayin ve nakillerde eş durumudur. Memur olmayan eşin 3 yıllık sigortalı olması bahane edilerek ailelerin ayrı yaşaması Anayasamızın aile bütünlüğünü koruyan 41 inci maddesine aykırı olup bağlı sendikalarımız eş durumundan yüzlerce davayı aynı madde kapsamında kazanmış işvereni mahkum ettirmiştir. O takvimde temsil yetkili sendikalar “devlete karşı dava açılmaz, günahtır” diye kaçak dövüşürken üstelik.


Bir çerçeve kanunla tüm memurları kesintisiz üç yıl sigortalılık üzerinden eşten, çocuktan etmesine ses çıkarmayanlar Anayasa Mahkemesinden dönecek hak için MÜJDEE diyor. Bu hakkı kaptıran sizdiniz, çaldıran sizdiniz, yargıda mahkum olacağınızı idrak ettiniz, çark ettiniz HEPSİ BU!...


SAHTE MÜJDELERİ GEÇİN, ESASA GELİN EFENDİLER!

Nasıl oluyor da, Başbakanla, bakanlarla her gün kol kola resim çektirenler çok basit iki konuyu bugüne kadar çözememiş, pazarlık konusu haline getirmişler ve müjde olarak kamuoyuna sunabilmişlerdir?

Bu ne utanmazlık, bu ne aymazlık, bu ne densizliktir?

Belli ki, kapalı kapılar ardında ön görüşmeler yapılmış, kamuoyuna iki sahte müjde sunularak zaman kazanılmış ve tribündekilerin gazı alınmıştır.


BİR HAFTA ÖNCEKİ TALEPLERİNİ UNUTTULAR?

Ne oldu 2014 ve 2015 yılı kayıplarının alınmasına? 

Ne oldu yüzde 20’lik artışların konuşulmasına? 

Ne oldu refah payı taleplerine? 

Ne maaşı düşük memurlara iyileştirme yapılmasına?

Ne oldu sayfalarca dolusu destan gibi taleplerinize?

Bunları ne zaman konuşacaksınız?


BİR KEZ DAHA MEMURLARI SATACAK SENDİKALARI İHBAR EDİYORUZ!

Bilinsin ki: sahte gündemlerle memurların aldatılmasına izin vermeyeceğiz!

Günlerdir sendikalı veya sendikası tüm memurları da tıpkı sendikalar gibi uyarmaya çalışıyoruz:

Dedik ki; toplu sözleşme görüşmelerinde hangi sendika veya konfederasyonlar yukarıda sayılan 17 başlıktan oluşan toplu sözleşme kapsamı dışına çıkarsa, başka konuları öne alıp gündemi meşgul ederse, bilinsin ki o sendika ve konfederasyonlar yine memuru satacak!


Bu SATIŞ, 15 yıldan beri SATICISI değişerek sürüyor! 

15 yıllık geçmişte Kamu-Sen ve KESK, son 11 yılda da Kamu-Sen, Memur-Sen ve KESK birlikte SATIŞTALAR!

Her toplu pazarlık öncesi yüklü ve destansı taleplerle kıyameti koparıp, ardından o masada konuşulmaması veya en son konuşulması gereken konularla meşgul olup, masadan süt dökmüş kedi gibi kalkıyorlar. Önceleri görüşme, şimdilerde SÖZLEŞME denen takvimde, o 17 maddeden her yıl 1 MADDE çözülseydi, refah içinde olacaktık. Yetkiler değişti, hamaset masaları devrilmedi!


O MASADA MEMURA 1 KURUŞ DA OLSA İKRAMİYE KOPARACAK SENDİKACI YOK MU?

İşçinin her yıl iki tam, dört yarım olarak aldığı, 2015 genel seçimlerine günler kala ekleriyle 7’ye çıkardığı ikramiyelerin 1/7 si memura düşmez mi?


Doldur boşalt yaptığınız masada HİÇ BİRİNİZ İKRAMİYE DEMEDİNİZ! Neyin tiyatrosunu oynuyorsunuz beyler?


PEKİ BİR HAFTA ÖNCEKİ TALEPLERE NE OLDU? UNUTTUNUZ MU?

İki yılımıza ipotek koyacak toplu pazarlık hepi topu 22 gün sürecek, TÜM MEMURLARI İLGİLENDİREN ana başlıklar için görüşmelere 7 gün ara vermeniz neden? Meclis tatil olunca bağıranlara ayrıca soruyoruz: TATİLİ HAK EDECEK NE MARİFET SERGİLEDİNİZ? 7 Gün plajlarda birbirinizin sırtını mı yağlayacaksınız? İlk gün nutuklarını atıp YORULDUNUZ MU?


TALEPLERİNİZE NE OLDU EFENDİLER?

Görüşmeler başlamadan yüksek sesle reklamı yapılan 2014 ve 2015 yılı kayıplarımızın tazmin edilmesi unutuldu mu?

Yüzde 20’lik maaş artışları konuşuldu mu?

Ne oldu refah payı taleplerine? 

Maaşı düşük memurlara iyileştirme yapılması konusunda hangi aşamadasınız?


İşi bilmiyorsanız, BASK’ın 2014-2015 kayıpları karşısında Hükümetle revize toplu sözleşme imzalamaya çağrılarına kulak tıkayıp siz mışıl mışıl uyurken, seçime beş gün kala Hükümetle toplu sözleşme imzalayan işçi sendikalarından örnek alın.


Memurların kayıplarını dilinize dolayacağınıza, gereğini yapın.

Sadaka kabilinden yüzdelik zamlar sizin utancınız olacaktır.


DESTAN GİBİ TALEPLERİNİZDE KAÇINCI SAYFAYA GELDİNİZ EY MASASEVİCİLER?

Tekraren ilan ederiz ki: Sahte gündemlerle memurların aldatılmasına izin vermeyeceğiz!

Üyelerimizi ve açlık sınırlarına mahkum edilmiş tüm memurları, sahte ve sarı sendikaları BİLMEK VE DEŞİFRE ETMEK sorumluluğuna çağırıyoruz!

Bulunduğumuz her ortamda ve sosyal medyada gerçekleri paylaşalım ve memurları peşkeş çekmeye hazırlananların maskelerini indirelim!

HAYDİ GÖREV BAŞINA!...

.Kaynak: BASK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol