Öğretmen Diyarı

Diplomaya (Mezuniyete) Bağlı Alan Değişikliği Neden Önemlidir ?
1.2013’ten beri yapılmayan Diplomaya dayalı Alan değişikliği, olması halinde bu kadar bekleyen öğretmeni mutlu edeceği gibi öğrenci
başarısını da müspet etkileyeceği muhakkaktır.

2.Alanı dışında ilkokulda sınıf öğretmeni olarak çalışan (örnek;
Fizik, Kimya, Biyoloji vd.)  mezunları gerçek ve hakettiği Alana
geçeceğinden Türk Milli Eğitimin Temel amaçları da göz önüne alarak
daha öz verili hareket edip, daha azimle çalışarak esas branşına
uyumunu kısa sürede sağlayacaktır.

3. liyakat esaslı olarak yapılmayan alan değişikliği şu anda birçok
soruna yol açmış, alanlar itibariyle norm fazlası öğretmenlerin
çoğalmasına neden olmuştur. Mezuniyet branşı dışında çalışan mutsuz,
mesleki tatminden yoksun öğretmenlerimiz olduğu gibi, branş
değiştirmeyi hak ettiği halde engellenen öğretmenlerimiz de mağdur
edilmiştir. Belirli branşlarda yığılmalara neden olan istihdam
plansızlığı yeni atanacak öğretmenler açısından da sorundur. Bu duruma
müdahalede bulunmak ve önlem almak önemlidir.

4. Şu an norm fazlası olarak bekleyen 30-40 bin öğretmenin ülke
ekonomisine yıllık maliyeti 2 milyar TL . Bakanlık isterse norm
fazlası öğretmen sorununu kalıcı olarak çözecektir. Norm fazlası
öğretmenin kalıcı olarak çözümü alan değişikliğinde yönetmeliğe aynen
bağlı kalınıp bütün normların açılmasıdır.

5.Yönetmeliğin ön gördüğü şekilde Diplomaya dayalı Alan değişikliği
olması halinde Milli Eğitim Bakanlığını da kendini eleştirilerden
kurtarıp rahatlatacaktır.

6.Hatta zaman zaman öğretmenlerin çağı yakalamaları için kendilerini
geliştirmeleri, bilimsel araştırma ve yüksek lisans yapmaları
hususlarında beklenti olarak büyüklerden tenkitler duymuyor değiliz.
Diplomaya dayalı Alan Değişikliğini bekleyen söz konusu şu anki
öğretmenlerin ekseriyeti saydığımız bu donanımlara sahip olmuş,
2.Üniversiteyi, kısmi olarak yüksek lisansı da bitirmiştir.

  Böyle potansiyel bir cevheri değerlendirmemek bütün kamu oyunun
takdirine soruyorum, ne kadar rasyoneldir ve gerçekçidir?

7.”Bütün sendikaların, Eğitimci yazarların, haber portallarının;
aşağıda yazılı yönetmeliğe göre BÜTÜN NORMLAR AÇILARAK Diplomaya
dayalı Alan değişikliğin duyurusunun 25 Kasım Norm Güncellemelerinden
sonra açılması talebi dile getirmeleri bizi memnun edecektir.

MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun
alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden
fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda
yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması
ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla,
Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri
alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il
içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç
duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki
hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

8.İl İçinde yapılacak muhtemel Diplomaya Dayalı bir Alan değişikliği,
sınırlı sayıda olup, batıda yığılmış sınıf öğretmeni norm fazlalığına
ilaç gibi gelecektir.

9.Öğretmenin istemediği bir Alandan, çok istediği ve Diploması olduğu
alana geçeceğinden, kendisi de mutlu ve başarılı olacak. Öğrencisi
başarılı olacaktır.

*DİPLOMAYA(MEZUNİYETE) DAYALI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ yapmak için duyuruya
çıkması temennisiyle…Teşekkür Ediyoruz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol