Öğretmen Diyarı

BU ÖĞRETMEN'LERE MOBİNG Mİ YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca seçilen öğretmenler, Afganistan’dan ABD’ye kadar pek çok ülkeye gönderiliyor.
Bu görevlendirmeler 3.7.2003/ 25157 tarih ve sayılı Resmi Gazetenin “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”lara göre yapılmaktadır.
Yurdışına gönderilen öğretmenlerin ve din görevlilerinin geçici görevle gönderiliyor. Bu görevlendirme 1+1+1+1+1 şeklindedir. İlgili kararın 8. maddesine göre yurtdışına gönderilen personelin görev süresi 1 yıldır. Kararın devamında “Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşullan dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla dört yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi beş yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir.” denilmektedir.
Yurtdışına gönderilen öğretmen ve din görevlilerini seçen ve görevlendiren Bakanlıklar Arası Ortak Kültür komisyonu Maliye, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yetkili temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komisyonun yurtdışına gönderilen personelin seçiminde gösterdiği hassasiyet, gönderilen personelden anlaşılmaktadır. Mevcut şartlar dâhilinde personel seçme ve gönderme sürecinin başarılı olduğu söylenebilir.
Yurtdışına gönderilen personelin sorunları daha çok onların gönderiliş koşullarından ve yasal hakları konusunda karşılaştıkları sorunlar etrafında yoğunlaşmaktadır. Söz gelimi, geçici görevlendirilme, görev yaptıkları yerde sağlık sorunları için çözüm üretilmemiş olması, maaşlar, avanslar, görev süreleri, izinler vb. bu sorunların başında sayılabilir. Bizim burda değineceğimiz konu, ilgili kararda da yer bulan ve “mobing” niteliği sayılabilecek bazı ifadelerdir.
Bunların başında 8. maddede yer bulan görev süresinin 1 yıl olması ve 5 yıla kadar birer yıl komisyonca uzatılması personel açısından bir stres kaynağıdır. Özellikle yurdışına giden personel ilk yıllarda bu korkuyu yaşamaktadır. Zaman zaman personele ‘görev süresini uzatmayız’ şeklinde sözlerin yetkili ağızlarca ifade edildiği oluyor. Amir konumunda bulunan kişilerin personeli ‘görev süresi’ konusunda tehdit etmesi açık bir mobingtir. Bu mobing ifadelerinin yurtdışına giden pek çok personele söylendiği dile getiriliyor.
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarıyla ilgili kararın 9. Maddesine hangi durumlarda personelin yurtiçi görevine döndürüleceği yazılmaktadır. Aynı maddenin ‘h’ bendinde “Yukarıda belirtilenler dışında Komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle görevine devamında sakınca görülenler,” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifade başlı başına yetkililere çok geniş haklar veren son derece muğlak ve kötüye kullanılabilecek bir ifadedir. Komisyon’un yasalarla ve yönetmeliklerle çelişen bir karar alması beklenemez, beklenmemeli ancak ortada o kadar mevzuat varken yurtdışında çalışan personelin başında Demokles’in kılıcı gibi bu maddenin sallanması kabul edilebilir değildir. Açık bir mobing niteliğine dönüşebilecek bu muğlak ifadelerin ilgili karardan çıkarılması gerekmektedir.
Sonuç olarak yurtdışında çalışan öğretmenler ve din görevlileri, kendilerine yasalarla ve yönetmeliklerle verilmiş haklarla yurtdışına gidiyorlar. Bulundukları yerlerde görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan, layıkıyla ve özgürce yapmaları onların hakkıdır. Personelin davranışları konusunda kurallar açıktır. Ortada bu kadar kural varken onların görev süreleri konusunda yıldan yıla endişe içinde olmaları, muallak ifadelerle, birilerinin insafına bırakılmış geniş yetkilerle belirsizlik yaşatılması, başbakanlık tarafında yasaklanmış olan Mobingi çağrıştırmaktadır.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim