Beden Eğitimi Öğretmenleri 5000 Atama İstiyor

Spor kurum ya da organizasyonlarının amaçlarını başarı ile yerine getirebilmeleri, diğer unsurların yanında, ancak Türk spor yönetimine ilişkin sorunların ortaya koyulup analiz edilmesiyle mümkün olabilir. İnsanların kişisel gelişimi ve ülkelerin tanıtımında önemli bir yeri olan sporun yaygınlaştırılması ve istenilen başarıların kazanılması, büyük ölçüde güçlü ve dirençli bir teşkilatlanma ve yönetime bağlıdır. Yapılan araştırmalar neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelprofilinin Türk sporuna hizmet edecek eğitimsel, sosyo-ekonomik, kültürel yapıya sahip olmadığını ve yönetim kademelerinde yer alan kişilerin çağın gerektirdiği değişikliklere ayak uyduracak şekilde kendilerini geliştirmediklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, spor kulüplerinin alanında eğitimli spor elemanlarını yeterince istihdam etmediğini de düşünmektedirler. Anlaşılacağı üzere tüm bu bulgular, spor yöneticileri,antrenör ve öğretmenlerin kendi alanlarında yeterli donanıma sahip olmadıklarını göstermektedir. Hem bakanlık hem de kulüpler düzeyinde yaşanan bu durum, donanımlı uzman personel yetersizliği ve alanda eğitim görmüş kalifiye insanların istihdam edilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Nitekim bakanlık teşkilatı içerisinde BESYO mezunlarına yeterince yer verilmediği görüşüne önemli ölçüde katılım olduğu görülmektedir. Benzer bir yetersizlik de, spor hukuku alanında uzman sıkıntısı yaşandığı yönündedir. Katılımcıların % 64.3\'ü müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümü için spor hukuku alanında nitelikli kişilerin yetişmediğini düşünmektedir. Spor hukukçularının yeterli sayıda yetişmediği bir ortamda, sporun sağlıklı yönetilemeyeceği bir gerçektir. Sonuç olarak; Bu gün Milli Eğitim bakanlığınmızın verilerine göre 10 milyon 112 binöğrencisi bulunan İlköğretim okullarımızda 8 bin 134 beden eğitimi öğretmeni görev yapmaktadır. Bu durumda 1243 öğrencimize bir beden eğitimi öğretmeni düşmektedir.Beden eğitimi ve spor öğretmenlerine ayrılacak kontenjan sayısının arttırılması ve alan değişikliğinin önlenmesi gerekir Sonuç olarak ; . • Personelin, dünyadaki spor teşkilatı oluşumlarından ve spor yönetimi uygulamalarındanhaberdar olmalarını sağlamak için üniversitelerden faydalanılarak hizmet içi kurslar düzenlenebiir. • Spor yöneticisi ve antrenör yetiştirilmesi amacıyla, spor eğitimi ve yönetimi alanında başarılı ülkelere üç ay, altı ay ve bir yıllık sürelerle staj görmek üzere spor yöneticileri ve antrenörlerin gönderilmesi, Türk spor teşkilatı bünyesinde de bu ülkelerden gelmiş spor yöneticileri ve antrenörlere benzer imkanların sunulması için kurumlarla karşılıklı protokoller imzalanabilir. • Spor yöneticilerinin ve antrenörlerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmeleri ve bu doğrultuda kendilerini yetiştirmeleri için, kurumların (MEB, GSB) düzenleyeceği yabancı dil kurslarına katılımları sağlanabilir. • Gençlik merkezleri, büyük çaplı turistik tesisler, ıslah evleri, hapishaneler, çocuk esirgeme kurumları, yaşlılar yurdu, rehabilitasyon merkezleri gibi birimler ile spor kulüpleri, belediyeler ve ilgili bakanlıklarda daha fazla sayıda \'BESYO\' mezununun istihdam edilmesi yasal düzenlemelerle sağlanabilir. • Devlet okullarına sporu yaygınlaştırmak için kaynak aktarımı yapılarak, spor tesislerinin sayısı arttırırken sporcuyu eğitecek antrenör şartlarını iyileştirmeli, spor tesislerinin başına spor yöneticilerini atayarak bu sürecin devamlılığını sağlayabilir. Yasin ÇETİNTAŞ Ogretmenleriz.Com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim