Öğretmen Diyarı

Asker Öğretmen Derece kademe İlerlemesi alır mı ?

 

 Soru:Asker öğretmen olarak görev yapmaktayım. Derece kademe alabilecek miyim? Ayrıca asker öğretmenlik il içi il dışı ve zorunlu hizmet sürelerinden sayılıyor mu? Teşekkürler

 

Cevap :Asker öğretmenlerin geçirdikleri sürenin derece kademe olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine bakmak için öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 83. Maddesine bakmak gerekir.

 

 

 

DEVLET MEMURLARI KANUNU

 

Kanun Numarası : 657

 

Kabul Tarihi : 14/7/1965

 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 23/7/1965 Sayı 12056

 

Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt 4 Sayfa 3044

 

BÖLÜM 3

 

Yer Değiştirmeler

 

Madde 83 –(Değişik: 12/5/1982 - 2670/26 md.) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi;

 

  Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

 

   Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur.Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki DMK’nın 83 maddenin son paragrafı gereği muvazzaf askerlik sürelerinin askere gitmeden önce olduğu derece ve kademeler ile beraber değerlendirilmektedir.Yani askeri öğretmen olarak geçen süre derece ve kademe ilerlemesine esas teşkil etmektedir.Bilindiği üzere her yıl devlet memuruna 1 kademe ve her 3 yıl içinde bir derece verilmektedir.Bu hükümden yola çıkarak muvazzaf askerlikte geçen süre ve önceki kademe süreleri toplamı 3 yıl olduğunda da memur veya daha doğru ifade ile öğretmene 1 derece verilir.

 

 

 

 

 

  Hangi sürelerin zorunlu hizmetten sayılacağı da Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31. Maddesin 2. Fıkrasında’’Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.”denilerek muvazzaf askerlikte geçen sürelerin zorunlu çalışma sürelerden sayıldığı anlaşılmaktadır..Burada dikkat edilmesi gereken ise öğretmen olarak yerine getirilen askerliğin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında(4.-5.-6. Hizmet alanı) yapılması gerektiğidir..Zaten askeri öğretmenliklerin doğuya ve zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullara verildiği düşünüldüğünde muvazzaf askerlik süresinin zorunlu çalışma süresinden sayıldığı mevzuat hükümlerince karşımıza çıkıyor.bununla beraber askeri öğretmenlerin temel askerlik eğitimleri dışında geçirdikleri süresi de öğretmenlikten sayılmakta bu yüzden il içi ve il dışı yer değiştirme süreleri hesabından değerlendirilmektedir.

 

Önemli bir not olarak ta temel askerlik eğitiminde geçen sürelerin (eğitim kurumlarında hizmet süresinin geçmediği olarak düşünülmekte)zorunlu çalışma süresinden ve öğretmenlikte geçen süre olarak dikkate alınmamaktadır.

 

 

 

  Buna göre: muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece  ilerlemelerinin hesabından sayılacağı ayrıca temel askerlik sonrasında eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışılan askerlik  sürelerin zorunlu çalışma süresinden sayıldığı anlaşılmaktadır.

 

 

 

Saygılarımla

 

Sedat DEGER

 

https://twitter.com/sedatdeger09

 

Mebpersonel.Com özel haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol