Öğretmen Diyarı

Alan Değişikliği Başvurularında Bu Haklar Unutulmamalı

 Alan değişikliği öğretmenlere sunulmuş bir haktır. MEB Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliği'nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı 44. Maddesinde öğretmenlerin belirli şartlara göre alan değişikliğinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.Aslında alan değişikliği duyurusu aslında aynı maddeye göre haziran ayında yapılması gerekirdi.Bu yüzden alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler de doğal olarak alan değişikliği duyurusunu bekliyorlar.Zaten alan değişikliğinin engelli öğretmen atamalarından sonra yapılacağı bilgisi kamoyunda yayılmıştı.Engelli öğretmen atamaları da şu an yapılıyor zaten bundan sonra beklenen atama da alan değişikliği.

 

 

 

  Alan değişikliğinin sadece ,540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği EğitimiProgramı”nı başarıyla tamamlayanların ve 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların alan değişikliğine izin verileceği söylemleri kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.Zaten 2. Danıştay dairesinin2012/12121 esas nolu ve 2012/1775 esas nolu kararları doğrultusunda bakanlığımız 16 Haziran -11 Temmuz 2014 tarihleri arasında Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursunu açarak karar doğrultusunda öğretmenlerin eksik kalan kurs saatlerini 540 saate tamamlattırmıştı.Bunun sonucunda da kurs saatlerini tamamlayanların da gerekli şartları sağladıkları için alan değişikliğine başvurma hakkı bir zorunluluk haline gelmişti.

 

 

 Aslında alan değişikliği sadece zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği programınıalanlarına yada sadece Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programınıtamamlayanlara verilmesi esas olabilir.Çünkü yazımın da başında da belirttiğim gibi alan değişikliği belli bir plan ve şartlara uygun bir şekilde alanlar arasında öğretmenlere verilmiş bir haktır.

 

 

 Alan değişikliğini o yüzden mevzuat açısından değerlendirmek gerekir.yani alan değişikliği açıldığı zaman kanun ve yönetmeliklere uygun bir biçimde açılması herhangi bir sorunun ortaya çıkmasının önüne geçilecektir. Alan değişikliği şartlarında da hassas olunması gerekir ve talim ve terbiye kurulu kararlarını ve MEB Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliği'nin 44. Maddesindeki şartları dikkatlice uygulanmalıdır.

 

 

İkinci  Üniversiteyi bitiren öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilmeli ;

 

 

Öğretmen ikinci bir üniversiteyi bitirmiş ise zaten o alanda öğretmenlik yeterliğinikazanmıştır.İki alanda da öğretmenlik yapabilir ve bu yüzden istediği alanda özgürce ders verebilmelidir.Yani  2. Üniversiteyi bitiren öğretmenlerin  alan değişikliği hakkıdır. Öğretmenlik vazifesini yerine getirirken veya daha öncesinde ikinci üniversiteyi bitiren öğretmenler de diğer diploma alanına geçebilmelidir.(

Öğretmenler Asıl Alanlarına Dönebilsinler;

 

 

   Bunun yanı sıra kendi alanı olmamasına karşın başka alanlarda öğretmenlik yapanlar da asıl mezun olduğu öğretmenlik alanına  geçiş hakkı verilebilir,kişi eğitimini aldığı öğretmenlik alanında çalışabilme hakkına sahip olmalıdır. Farklı öğretmenlik alanından mezun olup farklı branşlarda öğretmenlik görevini icra eden arkadaşlar asıl mezuniyet alanlarına geçebilmesi için alan değişikliği bir kamu yararı gözetilen bir araçtır.( Fizik öğretmenliği mezunu olup sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler …vb)

Öğrenimi Birden Fazla Alana Kaynak Teşkil Edenler Diğer Alanlara Geçebilmeliler;

Eğitimini aldığı öğrenimi itibari ile bazı alanlar birden fazla öğretmenlik için atamaya kaynak olabilmektedir.Yani bu şekilde diplomaya sahip öğretmenler kaynak teşkil eden öğretmenliklerin her birinde yeterliğe sahipoldukları için ve talim terbiye kurul kararları doğrultusunda alanlar arasında geçiş yapabilmeliler .

 

 

Not: Bakınız bu söylediklerim benim kendi düşüncelerim değil birebirMEB Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliği'nin Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı 44. Madde 1. Fıkrasında “Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. “ denilerek zaten hukuki olarak bu hak verilmiştir öğretmenlere .

 

 

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği kurs saatlerini 540 saate tamamlayanlara alan değişikliği hakkı verilmelidir;

 

 

  Danıştay İkinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayılı kararı ve Danıştay İkinci Dairesinin 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayılı kararı ile de Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanıyla Teknoloji ve Tasarım Alanına geçiş ile ilgili 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun ilgili maddelerine iptal kararları gelmişti. 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi (4+4+4 Eğitim Sistemi) 2012-2013 döneminde itibaren Türkiye'de başlamasıyla oluşan norm fazlası sınıf öğretmenlerinin başka alanlara kaydırılması işi hukuki olarak uygun bulunmamıştı haklı olarak.Zaten bu alan değişikliğinin yapılma sebebi bu mahkeme kararı etkili olmaktadır. Bu karara göre de bakanlığımız 16 Haziran -11 Temmuz 2014 tarihleri arasında Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursunu açarak karar doğrultusunda öğretmenlerin eksik kalan kurs saatlerini 540 saate tamamlattırmıştı.Yani bakanlığımız da öğretmenlerin alan değişikliği yapabilmesi için bu kursları açmıştı. Fakat sadece bu şekilde bir alan değişikliği eksik kalan bir idari işlem olacaktır.

 

 

 

Son Olarak ; Alan değişikliği bir alandan kaçış olarak değil de daha verimli olunacak alanlara öğretmenlerin geçişi olarak uygulanmalıdır.Sonuçta eğitimin kalitesi esas olması gerekir.En önemlisi belirtilen ilgili mevzuat hükümlerince uygulanmalı ve bu hakka sahip öğretmenlere alan değişikliği tercihleri yaptırılmalıdır.

 

 

Sedat  DEGER /Eğitimci Yazar

https://twitter.com/sedatdeger09

 

 

 

kaynak: Mebpersonel

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim