Öğretmen Diyarı

Aile Bakanlığında Ek Ders Ücreti Alan Öğretmenler Hangileri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ek ders ücreti ve eğitim öğretim tazminatıyla ilgili açıklama yaptı.

Aile Bakanlığı kurulmadan önce SHÇEK adlı bir kurum bulunmaktadır. Bu kurumda çalışan personelin okutabileceği ders saati sayısı, nitelikleri ve benzeri diğer hususlara yönelik bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunmaktadır.

 

2000 tarihli bu kararın 5. maddesi şu şekildedir:

 

"Madde 5 - Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş Ve Gündüz Bakım evleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve Genel Müdürlükçe belirtilecek niteliklere ve formasyona sahip meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden 15 saati "Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi" sayılır ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenir."

 

2006 yılında şu değişiklik yapılmıştır:

 

MADDE 2 - Aynı Esasların 5 inci maddesinde yer alan "Çocuk Yuvaları" ibaresinden önce gelmek üzere "Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Gözlemevi," ibaresi eklenmiş ve aynı maddede yer alan "Genel Müdürlükçe belirtilecek niteliklere ve formasyona sahip" ibaresi metinden çıkartılmıştır."

 

2010 yılında maddeye şu ek fıkra eklenmiştir

 

"Esasların 4 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan yönetici kadrolarına, asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan ilgili mevzuatı gereğince asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekaleten atananlara, yalnızca vekalet edilen kadroya ilişkin ve birinci fıkra kapsamında ödenmekte olan ek ders ücreti vekalet görevinde bulunduğu birim tarafından aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir."

 

2012 yılında yapılan düzenleme

 

c) 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra Teşkilatı İle Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı. Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 10 uncu maddesi ve ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve anılan Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Geçici Madde 1 - Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu Esaslar kapsamında yer alan öğretmenler için mülga 5 inci madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

 

SON DURUM

 

Son düzenlemeler ile birlikte 5. maddenin son hali u şekildedir:

 

"Madde 5 - Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Gözlemevi, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş Ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve ... meslek elemanlarınıninceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden 15 saati "Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi" sayılır ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenir."

 

2012 yılında esaslara konulan geçici madde gereğince 5. madde sadece öğretmenler için uygulanmaktadır.

 

Ancak, maddede yapılan çok sayıda değişiklikten de görüleceği üzere, madde karışık bir duruma gelmiş ve bir çok yerde yanlış ödemeler yapılmıştır. Hatta bazı illerde, esaslarda olmamasına rağmen, eğitim öğretim tazminatı dahi verilmiştir.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşanan karmaşıklığı gidermek için 27 Haziran itibariyle genel bir yazı yayınlamıştır. Bu yazıda, Bakanlık merkez kadrolarında çalışanların ek ders ücreti ve eğitim öğretim tazminatı alamayacağı belirtilmiştir.

 

Zaten yukarıdaki 5. maddenin son halinde de görüleceği üzere;

 

1- Ek ders ücreti sadece öğretmenlere verilmektedir.

 

2- Ek ders tüm birimlerdeki öğretmenlere değil, maddede sayma yoluyla gösterilen birimlerde çalışan öğretmenlere verilmelidir.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 27 Haziran 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.

 

Kaynak: http://memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim