Öğretmen Diyarı

Aday Öğretmenlerin \'Ücretlideki\' Hizmet Puanlarının Durumu

Bir çok milli eğitim müdürlükleri, hizmet puanlarının eklenmesi konusunda öğretmen arkadaşları mağdur edecek yanlış uygulamalar yapılmaktadır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri “ aday oldukları “için buna engel olmaktadırlar.

 Aday Öğretmenler 'Ücretlideki' Hizmet Puanlarının akıbetini merak etmektedirler. Bu konuda öğretmenlere yardımcı olabilecek bir yazı...

 

Bazı il ve ilçeler de hizmet puanlarının eklenmesi konusunda öğretmen arkadaşlara yanlış uygulamalar yapmaktadır. Aday Öğretmen arkadaşlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ücretli olarak çalıştığı süreleri veya dershanede çalıştığı süreleri hizmet puanlarına ekletmek istediklerini söylediklerinde aday oldukları için buna olumsuz karşılık verilemektedir. Böylesine bir hataya imza atıp öğretmenlerin mağdur edilmemesi gerkir. Çünkü hiçbir kanun veya yönetmelikte aday öğretmenin hizmet puanlarını ekletemeyeceği yönünde herhangi bir madde yok. Aksine öğretmen atama ve yer değiştime yönetmeliğinin 48'nci maddesinde net ifade ile hizmet puanlarının sayılabileceği durumlar belirtilmiştir. Yani, aday öğretmenlerin bu haktan yararlanamayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Eğer varsa resmi olarak göstermeleri gerekir ki olmayan maddeyi nasıl gösterecekler merak ediyorum doğrusu.

 

Milli eğitim müdürlüklerindeki memur veya şeflerin hatta şube müdürlerinin karıştırdıkları bir madde var. O da aday öğretmenlerin adaylık süresince hizmet birleştirme ile kademe ilerlemesi uygulanmayacağıdır.

 

657 sayılı Kanun Madde 158 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/ 1 md.)

 

Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. (9-3 olarak görevden başlanır)

 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

 

657 saylılı kanunun 158. Madde uyarınca hizmet birleştirmelere bir sınırlama getirilmiş fakat bu sınırlama aday memurların adaylığı kalkmadan derece kademe alamayacağına işaret etmiştir. Yani Adaylığı süresince derece kademe (terfi ) getirecek herhangi bir hizmet birleştirmenin yapılamayacağına açıklık getirilmiştir. Milli eğitim müdürlüğü çalışanları da bu maddeye dayanarak hizmet puanı olarak hizmet birleştirmelerin tümüne engel olmaktadırlar. O yüzden derece-kademe ile hizmet puanın eklenebileceği durumların birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Burada da bizzat milli eğitim müdürlerinin öğretmenlerinin mağdur olmaması adına işe el atmaları gerkir. Hizmet puanlarını eklenebileceği durumlarda ise hiçbir memura derece ve kademe verilmemektedir. Bu yüzden derece ve kademeye sayılmayıp sadece hizmet puanı olarak eklenebilecek aşağıdaki süreler adaylık süresince hizmet birleştirilmeleri yapılarak aday öğretmenin hizmet puanlarına ekletilebilir.

 

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

 

MADDE 48 - (1)* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler,

 

*4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler,

 

*Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler (ücretli öğretmen) ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,

 

Görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir. (tüm geçen süre eklenir)

 

(2) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde hizmet bölgelerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin ödenen sigorta prim ödeme gün sayısı kadarı, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

 

(3) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

 

(4) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu kurumlarda geçirdikleri süreler, görevlendirildikleri eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

 

(5) Bakanlık merkez teşkilatı ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları hizmet bölgesinin birinci hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

 

(6) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları yerin dahil olduğu hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

 

(7) Askerlik görevini yurtdışında yapmış olanların askerlikte geçirdikleri süreler ile yurtdışında görevlendirme suretiyle geçirilen süreler, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

 

(8) Görev yeri değişikliğine bağlı mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yerinde geçmiş sayılarak dikkate alınır.

 

(9) Hizmet puanı hesaplamalarında il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

 

(10) Askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz. Yukarıdaki maddelerden her hangi bir şartı taşıyorsanız hizmet birleştirmesi yaparak hizmet puanlarınıza ekletebilirsiniz.

 

Sedat DEĞER - özel haber

kaynak: mebpersonel.com 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol