Öğretmen Diyarı

Aday Öğretmenlere Sözlü Sınav Yapılacak.

Aday Öğretmenler İçin Sınav Kılavuzu Yayımlandı.Aday Öğretmenlere Sözlü Sınav Yapılacak.

4. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

4.1. SÖZLÜ SINAV ESASLARI

a. Yazılı sınava katılan adaylar yazılı sınavın sonucunu beklemeksizin sözlü sınava katılacaktır.

b. Sözlü sınav illerde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

c. Adaylar sözlü sınava yazılı sınava katıldığı ilde girecektir.

 ç.   Adaylar bu kılavuzun 4.2. maddesine göre ilgili il milli eğitim müdürlüğünün ilan edeceği takvimde yer alan tarihlere göre sözlü sınava girecektir. 

d. Adaylar sözlü sınav için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

 4.2. SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

a. İl milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi ana sayfasında en geç 14 Mart 2016 tarihinde sözlü sınav takvimi yayınlayacaktır.

b. Sözlü sınav takvimi yayımlanmasının ardından il milli eğitim müdürlüklerince ilgili adaylara tebliğ edilecektir.

c. Sözlü sınavlar 21 Mart 2016 tarihinde başlayıp en geç 15 Nisan 2016 tarihinde tamamlanacaktır.

 4.3. SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU

 İl milli eğitim müdürlüğü sözlü sınava girecek aday sayısına göre sınav komisyonu oluşturacaktır. Komisyonun sekretarya hizmetleri il millî eğitim müdürlüğü yürütecektir.

 4.3.1. BAŞKAN VE ÜYE BELİRLENMESİ

a. Komisyon  il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri il millî eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeyde komisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilebilir. 

b. Gerek görülmesi halinde illerde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

c. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır.

d. Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev alamaz.

 4.4. SÖZLÜ SINAV KONULARI

        Sözlü sınav komisyonu aşağıda yer alan konulardan soru hazırlar veya hazırlatır. Sözlü sınavı sorularının konuları şunlardan oluşur:

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü

2) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti

3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

 4.5. SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a. Sözlü sınavının konuları sözlü sınav komisyonu üyelerince bu kılavuzun 4.4. maddesinde belirtilen sınav konularından dört konu ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilir.

b. Sözlü sınavda adayların değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ve bu kılavuzun ekinde yer alan ekinde yer alan Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna işlenir.

c. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

 4.6. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü tarafından adaylara tebliğ edilir.

 4.7. SÖZLÜ SINAVA İTİRAZLAR

a. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna itiraz edebilir.

b. Sözlü sınava itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır.

c. İtirazlara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır.

   ç.  İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince sözlü sınav komisyonunun karar süresi içinde itiraz sahibi adaya tebliğ edilir.

 5. SINAV SONRASI İŞLEMLER

 Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır.

 Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce “öğretmen” olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.

 6. DİĞER HUSUSLAR

 Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri değişiklikleri bu adresten öğrenebileceklerdir

KILAVUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kaynak: www.www.turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim