Öğretmen Diyarı

5.SINIF PERFORMANS ÖDEVLERI

1.DÖNEM

FEN VE TEKNOLOJİ

 • Bir bilim adamının hayatını araştırma

 • Vitaminler Ve Bulunduğu Besinler konulu araştırma

 • Peribacaları nasıl oluşmuştur?

 • Isı Alış-Verişi

 • Isının maddeye Etkileri (Genleşme)

 • Buharlaşma-Yoğunlaşma, Erime ve Donma

 • Kaynama Sıcaklığı, Erime Ve Donma Sıcaklığı, Yoğunluk

 • Su Döngüsü

 • Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?

 • Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?

 • Diş sağlığı için beslenme ve temizlik konulu poster.(Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinde verilecek)

 • Suyun canlılar için öneminin araştırılması

 • Bir hafta sonu boyunca yediklerinizin dengeli beslenmeye ne kadar uygun olduğunu besin piramidine göre değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda öğünlerinizin dengeli beslenmeye uygun olan ve olmayan yönlerini belirtiniz. Dengeli beslenmeye uygun olmayan öğünlerde değişiklik yaparak daha dengeli öğünler oluşturunuz.

 

SOSYAL BİLGİLER

 • Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma

 • Atatürk’ün İnkılâpları, Atatürk’ün İlkeleri

 • Tarihi Mekânları Tanıtıcı Broşür Hazırlama

 • Doğal Varlıklar ve Tarihi Mekânlar İle İlgili Araştırma

 • Ülkemizdeki Çeşitli Kültürel Özellikler İle İlgili Araştırma Yapma

 • Doğal Mekânları Tanıtıcı Broşür Hazırlama

 • İnkılâplardan Önce, İnkılâplardan Sonra Konulu Kitapçık Hazırlama

 • Doğal Afetler Ve Nedenleri İle İlgili Broşür Hazırlama

 • Bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını inceleme

 • Yaşanılan yerin folklor ürünlerini (masal, maniler, türküler, bilmeceler, efsaneler, düğün gelenek ve görenekler) derleme, rapor halinde sunma

 • İklimin Günlük Yaşama Etkileri ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine)

 • İç Anadolu Bölgesi’nin Yüzey Şekillerini Kabartma Harita Üzerinde Gösterilmesi

 • Toplumda Bulunduğunuz Gruplar ve Gruplardaki Hak Ve Sorumluluklar Konulu araştırma

 • M. Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar

 • Deprem bilgi posteri hazırlama

 • Ülkemizin Yüzey Şekillerinin Kabartma Harita Üzerinde Gösterilmesi

 • Bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma

 • Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

 • Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

 • Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

 • UNICEF hakkında araştırma yapma

 • Atatürk inkılâplarının öncesini ve sonrasını karşılaştırma.(Adım Adım Türkiye ünitesinde verilecek)

 • Şekerin Serüveni. (Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunulması istenmektedir.)

 • Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma yapmanız istenmektedir.)

 • Çevremizdeki yazısız kurallar

 

TÜRKÇE

 • Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?

 • Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?

 • Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.

 • Bir çocuk dergisi çıkarılması

 • Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?

 • Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

 • Atatürk’ün Çocukluk Yılları

 • Atatürk’ün Eğitimi Ve Askeri Başarıları

 • Çanakkale Zaferi Ve Atatürk

 • Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

 • Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

 • Atatürk’ün Son Yılları Ve Ölümü

 • Milli egemenlik sürecini gösterme (Atatürk temasında verilecek)

 • Sizden oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlamanız isteniyor

 

MATEMATİK

 • Geometri tahtası yapımı

 • Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sun.

 • Kendinizi bir matematik kitabı yazarı olarak düşünmenizi ve kare(1), eşkenar dörtgen(2), dikdörtgen(3), paralelkenar(4), yamuk(5), çember(6), ve dik üçgenin(7) çevresinin nasıl hesaplandığını anlatan bir kitap yazınız.

 • Çokgenlerdeki açılarla ilgili 10 soru hazırlanması

 • Kesir takımı yapımı

 • İlimizin 15 günlük hava sıcaklığını gösteren grafik hazırlama

 • Kesir çeşitlerini şekillerle gösterme

 • Kesirleri tanıtıcı bir çalışma yapılması

 • Basit, bileşik, tam sayılı kesirleri ve ondalık sayıları kullanarak 10 tane bulmaca hazırlanması

 • Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama

 • Doğal Sayılarla Problemler

 • Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.

 • Uzunluk Ölçüleriyle Problemler

 • Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla. Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

 • Kesirlerle İlgili Problemler

 • Açılarla İlgili Problemler

 • Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler

 • Çokgenler, dörtgenler ve simetri konularından yararlanarak uçurtma yapılması

 • Yüzde Hesaplamaları

 • Sizden sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerini hazırlamanız isteniyor.

 • Sınıfa dikilecek perdenin fiyatını hesaplama ve kişi başına düşecek paranın tespiti. (Kesirler ünitesinde verilecek)

 • Geometrik şekiller içinde yer alan üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgenleri tanıtıcı bir çalışma yapılması

 • Matematik öğrenmenin günlük hayattaki öneminin araştırılması

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ

 • Gazetelerdeki trafik kazaları haberlerini takip ederek nedenlerinin ve önleme yollarının raporlaştırılması.(ünitesinde verilecek)

 • Beş gün boyunca istediğiniz bir gazeteden trafikle ilgili kaza haberlerini tarayınız. Bu kazaların meydana geliş sebeplerini ve tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini araştırıp rapor haline getiriniz.

 • Trafik İşaret Levhaları

 

MÜZİK

 • Atatürk’ün sevdiği şarkılar araştırması (3 tane belirlenecek 1 tanesi ezberlenecek sınıfta sunulacak)

 • Oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlayınız.

 

GÖRSEL SANATLAR

 • Geometrik şekillerden yararlanarak ev modeli yapalım.

 • Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.

 • Aile Tablosu. (Bir resim kâğıdına, resim defterinin bir sayfasına ya da A4 kâğıda kendinin, annenin, babanın ve kardeşlerinin resmini yap.)

 • Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.

 • Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.

 • Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.

 • "Doğal Afetler" konulu bir resim çalışması yapınız.

 • "Sağlığımız" konulu resim çalışması yapınız.

 • "Çevremizi nasıl temiz tutmalıyız" konulu afiş çalışması yapınız.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 • Allah’ın 99 ismi, anlamı, fazileti (Allah İnancı ünitesinde verilecek)

 

BEDEN EĞİTİMİ

 • Spor sonrası yapılacak temizlik

 • Voleybol hakkında bilgi ( oyunun genel kuralları, kaç kişiyle oynandığı, sahasının özellikleri vb.)

 •  

 • 2.DÖNEM

 • FEN VE TEKNOLOJİ

  • Sizden Newton ya da Edison’un hayatı ve buluşları hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.

  • İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.

  • Sizden bir günlük beslenmede almış olduğumuz besinleri ve değerlerini bulmanız istenmektedir.

  • Ayın evrelerini şekille gösterme

  • Çiçekli bir bitkinin kısımlarını şekil üzerinde gösterme

  • Hayvanları yaşadıkları ortamlara göre gruplandırarak yaşadıkları ortamları gösteren poster hazırlama

  • Çevre sorunları, canlıların yaşam alanlarını etkileyen çevresel etmenler, küresel ısınma (Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ünitesinde verilecek)

  • Öğrenciler konularla ilgili en az bir deney tasarlayacaklardır

  • Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.

  • Güneş, Dünya, Ay’ın hareketlerini gösteren düzenek hazırlanması

  • Yaşanabilir, temiz bir çevre için bize ve devletimize düşen görevler

  • “Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?

   

  TÜRKÇE

  • Sizden Ömer Seyfettin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.

  • Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.

  • Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.

  • Türkiye’yi anlatan şiirler bulma ve yazma. Bulunan şiirlerin Türkiye’nin hangi özelliğini anlattığını tespit etme.

  • Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız) (Grup)

  • Masal Yazma

  • Yazım Kurallarını metin üzerinde inceleme

  • Hikâye kitabı özetleme

  • Bir aylık düzenli günlük tutma

  • Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerleri (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti) metin üzerinde inceleme

  • Mektup Yazma

  • Herhangi bir konu hakkında dilekçe yazma.

  • Davetiye, kutlama kartı hazırlama

  • Hazırlıklı konuşma yapma, sunma

  • Orman yangınlarının çıkış sebepleri ve çözüm önerileri. (Doğal Afetler temasında verilecek)

  • Güncel sorunlarla ilgili anket hazırlama ve uygulama.

  • Güncel sorunlarla ilgili bilgisayarda sunu hazırlama ve konferans formatında sunma

  • Aile ve Birey, Çevre kirliliği, Sınav kaygısı vb. sorunlar hakkında röportaj yapma

  • Günlük yaşamda teknoloji konulu kompozisyon çalışması

  • Çizgi film kahramanları (en az 5) kitapçığı hazırlama

  • Noktalama işaretleri panosu hazırlama

  • Ömer Seyfettin'in hayatı, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi araştırılması

  • Verilen sözcüklerle hikâye yazma çalışması

   

  MATEMATİK

  • Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.

  • Doğal Sayılarda Toplama İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama

  • Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama

  • Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama

  • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama

  • Dört İşlemle İle İlgili Problemler

  • Alan Hesaplamaları

  • En hesaplı market; yakın çevrede bulunan dört marketten aynı ürünler hakkında fiyat araştırması yapılarak karşılaştırılması

  • Sınıf Arkadaşlarıma Limonata Hazırlıyorum.

  • Sizden, kendinizi bir matematik kitabı yazarı olarak düşünmenizi ve kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk, çember ve dik üçgenin çevresinin nasıl hesaplandığını anlatan bir kitap yazmanızı istiyorum.

  • Evde veya çevrenizde bulunan çember veya daire şeklindeki nesnelerin çevre uzunluklarını hesaplamanızı istiyorum.

  • Bir tiryakiden yola çıkarak, sigaranın bir aileye ve ülkeye neden olduğu ekonomik zararın ne kadar olabileceğinin hesaplanması

  • Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.

  • Geometrik cisimlerin kartondan modellerini oluşturma

  • Bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi açıklama, bölme işlemiyle ilgili problem yazma ve çözme.

  • Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.

  • Hacim Ölçüleriyle İlgili Problemler

   

  SOSYAL BİLGİLER

  • Şekerin serüveni. Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız isteniyor.

  • Köyünüzün Düğünleri

  • Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

  • Çeşitli ülkelerde bulunan dünya ortak miras eserlerine örnekler verme.(Hepimizin Dünyası ünitesinde verilecek)

  • Öğrenciler konuları en az bir poster, afiş, broşür çalışması ve görsel materyallerle destekleyerek sunacaklardır.

  • Cam nasıl üretilir, üretilirken hangi aşamalardan geçer?

  • Peribacalarının Oluşumu

  • Sizden hayatınızı kolaylaştıran ve en çok sevdiğiniz günümüz teknolojik araçlarından istediğiniz birini seçip bu buluş ve buluşu yapan insan hakkında araştırma yapmanız isteniyor.

  • Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi araştırınız

  • Ülkemizdeki bakanlıklar ve görevlerinin şema ile gösterilmesi

  • Teknolojik ürünler ve bunları icat eden kişileri gösteren poster hazırlama

  • Teknolojik bir ürünün gelişiminin afişle gösterilmesi

  • Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların faaliyet alanlarının tablo olarak gösterilmesi

  • Grup üyeleriyle beraber çevrenizde veya okulda bir bilinçlendirme kampanyasının hazırlanması

   

  TRAFİK VE İLK YARDIM

  • Sizden İlk yardımın tanımını yapmanız, İlk yardım çantasının özelliği, acil telefon numaraları ve basit bir ilk yardım uygulaması yapmanız isteniyor.

  • Yayaların uyması gereken kurallar poster çalışması (Yaya ünitesinde grup çalışması olarak verilecek)

  • Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması

  • Ulaşım türleri, bu ulaşım türlerinde kullanılan ulaşım araçlarının şema yapılarak gösterilmesi

  • Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçları kullanırken takmamız gereken güvenlik malzemelerinin adını ve kullanım amaçlarını tablo yaparak gösterilmesi.

  • Emniyet kemeriyle ilgili slogan oluşturma ve bu sloganı afiş olarak yazma.

   

  GÖRSEL SANATLAR

  • Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.

  • Atatürk'ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.

   

  MÜZİK

  • Rond nedir? Eğitimde kullanımı? Grup çalışması olarak bir rond hazırlama

  • Orkestraların tarihsel gelişiminin araştırılması

  • Müzik çalgılarının tanıtımının yapılması

  • Besteci, yorumcu ve müzisyenlerin yaşam ve müzik öyküsünün araştırılması

  • Bildiği ya da öğrendiği bir müzik parçasını ezgisiyle söyleme, flütle çalma

  • Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Bir Müzik parçası oluşturma ve flütle çalma.

   

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

  • Bayramların, kandil günlerinin, Cuma gününün toplum yaşantısındaki yeri (Sevinç ve üzüntüleri paylaşalım ünitesinde verilecek)

  • Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?

  • İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?

  • Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları

  • Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?

  • Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?

  • Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?

  • Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?

  • Dua ve Allah’tan Yardım Dileme

  • Günlük Dualarımızı nelerdir?

  • Niçin dua edilir?

  • Dua etmek için belli koşul var mıdır?

  • Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?

  • Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?

  • Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler yazınız?

  • İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?

  • Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?

  • Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?

  • Niçin ibadet ederiz?

  • Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?

  • Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?

  • Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?

  • Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?

  • Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekât hakkında bilgi veriniz?

  • İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?

  • Zekât ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?

  • Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?

  • Dürüst çalışmanın toplumsal faydaları nelerdir?

  • Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?

  • Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar

  • Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?

  • Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?

  • Orucu bozan durumları yazınız?

  • Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?

  • Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?

  • Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

  • Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?

  • Küçüklerimize örnek olmak için neler yapmalıyız?

  • Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?

  • Kutsal Kitaplar ve Suhuflar nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?

  • Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?

  • Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?

  • Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?

  • Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?

  • Hz. Peygamberimizin İltifatları

  • Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?

  • Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?

  • Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?

  • Hz. Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?

  • Salâvat Duaları ve Anlamlarını yazınız?

   

  BEDEN EĞİTİMİ

  • Kış olimpiyatları hakkında bilgi toplanması

  • Yaz olimpiyatları hakkında bilgi toplanması

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim