Öğretmen Diyarı

3.SINIF PERFORMANS ÖDEVLERI

1.DÖNEM

TÜRKÇE

Türkiye ile ilgili bir şiir yazılması

Atatürk’e mektup yazarak duygularınızın ifade edilmesi.

Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizin gerekçeleriyle yazılması.

Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerinin araştırılması. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunması. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazının yazılması.

Öğretmenler ile ilgili bir şiir yazılması.

Atatürk ’ün ülkemiz için yaptıklarının araştırılarak yazılması.

Kutladığımız bayramların isimlerinin yazılması. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapılması. En çok sevdiğiniz bayram hangi-sidir? Neden? Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazılması.

Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlanması.

Türkiye ile ilgili bir şiir yazılması.

Atatürk’ü tanıtıcı bir yazının yazılması.

Yaşadığınız yerle ilgili bir sorunun anlatılarak ve bu sorunları aşmak için çözümler önerilmesi.

“Cumhuriyet yönetimi ulusumuza neler kazandırmıştır.” Konulu kompozisyon çalışması yapılması.

“Bayram günlerinde neler yaparız?” Gözlemler yapma ve gördüklerini anlatma çalışması.

Sağlıkla ilgili söylenmiş atasözlerini araştırılması.

“Aşı nasıl elde edilir?” konusunu araştırma ve sonuçları arkadaşları ile paylaşma.

“Daha önce kullanmadığınız ve görmediğiniz bir araca sahip olduğunuzda neler hissedersiniz?” konulu yazı çalışması.

“Topraktan en iyi verimi almak için ne yapılması gerekir?” araştırma yapılarak, sonuçlarının anlatılması.

Okuduğu bir hikaye kitabının arkadaşlarına anlatılması.

Başarı ve çalışma temalı bir öykü yazılması.

Dilimizde kullanılan deyimler hakkında bilgiler toplayarak, seçtiğiniz on tane deyimin anlamını araştırıp, birer tümce içinde kullanılması.

İstiklâl Marşı’nın tamamını yazarak, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı resimleri ile süslenmesi. 10 kıtasının ezberlenmesi.

Okuduğunuz bir çocuk dergisi hakkında dergi yönetimine görüşlerinizi anlatan bir yazı yazılması.

 

HAYAT BİLGİSİ

Okulumuzun tarihinin araştırılması.

Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için olması gereken kurallar listesi oluşturulması.

Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerin resimlerle ve yazılarla açıklanması.

Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlanması.

Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturulması.

Kendinize günlük çalışma programı hazırlanması.

Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırılması.

İnsanlık için büyük hizmetlerde bulunmuş bir bilim insanının yaşamını, yaptığı çalışmaların araştırılması.

“Su olmasaydı neler olurdu?” başlıklı bir yazı yazılması.

Dengeli ve düzenli beslenmenin önemini anlatan bir slogan bulunması.

Şimdiye kadar sizi çok etkileyen özel bir günle ilgili olan anılarınızın yazılması.

Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturulması.

Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapılması.

Bir kartonu süsleyerek ders adlarını ve o derste kullanılacakları araç gereçlerin yazılması.

Dergi ve gazetelerden vb. farklı duygu durumlarının ifade edildiği duygularımız albümü hazırlanması.

Kroki çalışması yapılması (Okul veya kendi evin olabilir.)

Okulu tanıtan albüm hazırlanması.

Sınıf eşyalarının ağzından şikayetlerini anlatan bir mektup yazılması.

Kişisel bakım ve temizlik araçlarını ve kullanımlarını anlatan çalışma (karton üzerine) yapılması.

Vitaminlerin hangi besinlerde olduğunun araştırılarak ,resimlerle gösterilmesi . (Karton üzerinde)

Trafik levhalarının anlamlarını gösteren bir levha hazırlanması.

Meslekleri tanıtan bir pano hazırlanması.

İletişim araçlarını tanıtan pano hazırlanması.

Belirlenen bir meslek çalışanı ile röportaj yapılması.

Dünya bayraklarından oluşan albüm yapılması.

Geçmişten günümüze ulaşım araçlarını anlatan albüm hazırlanması.

Maddenin buharlaşmasını gözlemleme, gözlem sonucu hakkında bir rapor yazılması.

Mevsimleri anlatan pano hazırlanması (fotoğraf ,resim , yazı şiir )

Doğal afetler hakkında bilgi toplanması. Görsellerle bilgilerin desteklenmesi.

Mahallenin bakkalı ile ilgili bir görüşme yapılması.( Ürünleri nereden aldığı, nasıl fiyat belirlediği, hangi koşullarda sakladığı… ) Görüşme sonuçlarının sınıfa anlatılması

 

MATEMATİK

Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırlanması.

Toplama ve çıkarma işlemi içeren 10 tane problem kurulup, çözülmesi.

Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarının tanıtılması.

Dört işlem içeren 5 tane problem kurulup ve çözülmesi.

Koni,silindir,üçgen piramit,küp,dikdörtgen prizma kartondan modellerinin yapılması.

“Tek ve çift ne demektir?” karton üzerinde gösterme

1000’ den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırma.

Yüzlük tabloda 6, 7, 8, 9 ar sayma etkinlikleri yapılması.

Romen rakamları tablosu hazırlanması.

Geometrik şekiller ve özellikleri tablosu hazırlanması.

Örüntü tablosu oluşturulması.

Sınıf mevcut grafiğinin hazırlanması.

 

GÖRSEL SANATLAR

Doğal afetler konulu resim çalışması yapınız.

Kirli ve temiz çevre başlıklı iki ayrı resim çalışması oluşturarak, resmi hangi duygularla oluşturduğunun anlattırılması.

 

BEDEN EĞİTİMİ

Sporun sağlığımıza yararlarını araştıralım ve maddeler halinde yazarak arkadaşlarımıza anlatalım.

Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.

Anne veya babamızdan çocukken oynadıkları ama şimdi unutulmuş bir oyunu öğrenelim ve arkadaşlarımızla oynayalım.

Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemi araştıralım.

 

MÜZİK

Öğrenmediğimiz değişik bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza öğretelim.

Atatürk'ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazalım.

2.DÖNEM

HAYAT BİLGİSİ 
Havayı, suyu, ve toprağı temiz tutmak için neler yapmalıyız Sizin ilginç bir fikriniz var mı? Suyu temizleme aleti yapın denilseydi , siz nasıl bir alet yapardınız?

Sınıf eşyalarının ağzından şikayetlerini anlatan mektup yazma.

Trafik levhalarını ve ne anlama geldiğini gösteren karton hazırlama.

Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapılması gerekir?

Depremden korunmak için neler yapılmalı?

Dünya’nın hareketleri sonucu oluşan değişim

 

TÜRKÇE 
“Sevgi,arkadaşlık,güneş,ve gökyüzü” anahtar kelimelerini kullanarak bir hikaye yazınız . sayfa düzeni , resim ve kapak tasarımını siz yapacaksınız.

Yaşadığınız köyle ilgili bir sorunu anlatma ve bu sorunları aşmak için çözümler önerme.

Tüketici Hakları Koruma Derneğinin görevleri nelerdir?

Tasarruf konulu bir hikâye yazma

‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var.’ atasözünün anlamını açıklama


MATEMATİK
Masa örtüsü yapalım.

Romen rakamlarını kullanarak bir duvar saati yapınız.


BEDEN EĞİTİMİ 
Bildiğiniz oyunları yazınız ve bu oyunları nasıl oynadığınızı anlatınız.

Beden Eğitimi dersinde hangi araç-gereçleri kullandığımızı araştırıp yazınız.

Mevsimlere göre nasıl giyinebiliriz? Araştırıp yazınız.

Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önem

 

MÜZİK 
Sevdiği şarkı ve türküleri yazma , söyleme.

İstiklal Marşımızı yazma ve İstiklal Marşımızın şairi hakkında bilgi toplama.

Çevremizde oynanan halk oyunları ve müziklerini tanıma

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim