Öğretmen Diyarı

2016 Eylül Ayında Öğretmenlere Verilecek Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadar? Ne Zaman Ödenecek? Kimler Yararlanacak?
2016 Eylül Ayında Öğretmenlere Verilecek Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadar? Ne Zaman Ödenecek? Kimler Yararlanacak?
2016 Eylül Ayında Öğretmenlere Verilecek Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadar? Ne Zaman Ödenecek? Kimler Yararlanacak? Her yıl öğretmenlere ödenen Eğitime Hazırlık Ödeneği 2016 Yılında ne kadar oldu ve kimler yararlanabilecek? İşte Detaylar

2016 Eylül Ayında Öğretmenlere Verilecek Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadar? Ne Zaman Ödenecek? Kimler Yararlanacak? Her yıl öğretmenlere ödenen Eğitime Hazırlık Ödeneği 2016 Yılında ne kadar oldu ve kimler yararlanabilecek? İşte Detaylar

Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara, her öğretim yılı için bir defa olmak üzere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin miktarı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenebildiği gibi toplu sözleşmelerle de bu ödeneğin miktarı konusunda belirleme yapılabilmektedir. 2015 Yılında imzalanan Toplu Sözleşmede 2.bölüm Madde 12'de yeralan açıklamaya göre;

Öğretim yılına hazırlık ödeneği
Madde 12- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2016 yılında 1.000 TL, 2017 yılında 1.050 TL olarak ödenir.

2016 yılı için öğretmenlere Brüt 1.000 TL ( net 992 TL ) tutarında Eğitime Hazırlık Ödeneği Ödenecektir.

Eğitime Hazırlık Ödeneğinden Kimler yararlanabilir? 
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup da fiilen öğretmenlik yapanlara (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil) öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmektedir.
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilip fiilen öğreticilik yapanlara da toplu sözleşme hükümleri gereği bu ödenek aynı şekilde ödenmektedir.

Sözleşmeli Atanacak Öğretmenler Eğitime Hazırlık Ödeneğinden Faydalanabilir mi?

Yürürlüğe konulan OHAL uyarınca ikinci KHK 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan metninde Sözleşmeli öğretmenlik konusunda eklenen maddeye ve Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup da fiilen öğretmenlik yapanlara (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil) öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmektedir.

2.OHAL KHK'sindeki ilgili Madde
(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu bilgiler ışığında muhtemel bir EYLÜL Öğretmen Atamasında Atanacak olan Sözleşmeli Öğretmenler de Eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanabilecekleridir.

Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Zaman Ödenecek? 

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneme zamanı, öğretim yılının başladığı aydır.Ödemenin yapılacağı tarih ise ayrıca Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenir.
Çeşitli sebeplerle (yasal izinlerin kullanılması veya ilk defa ya da yeniden atanma gibi) öğretim yılının başladığı aydan sonra (Eylül ayından sonra) ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayan öğretmenlere, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %75’i; birinci dönem ders yılı bittikten sonra ikinci dönem ders yılının sona erinceye kadar göreve başlayanlara ise hazırlık ödeneğinin %50’si oranında ödeme yapılır.
Kamudanhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim