Öğretmen Diyarı

2015 Öğretmenler İçin Yolluk Hesaplama

Öğretmenlerin 2015 yılı için yolluk hesaplaması nasıl yapılır? Harcırah Kanunu nedir?, 2015 H Cetveli nedir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Harcırah hesaplamasında yevmiye, yol mesafe ücreti, taşıt ücreti, seyahat günlerine ait yevmiyeler gibi unsurlar kullanılır. Bu unsurların her birinin bir anlamı vardır. İşte o anlamlar:
 

Yevmiye: Memur veya hizmetlinin; kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz).

 

Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul(anne-baba) ve füruu(alt soy) ve erkek ve kız kardeşlerini; ifade eder.

 

Yevmiye miktarı her yıl Bütçe Kanununun H cetvelinde gösterilir.

 

2015 H cetveline göre;

 

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar : 33,00 TL

 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: 32,00 TL

 

Yol mesafe ücreti: Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bunun anlamı, kilometre veya denizmili mesafesinin çarpım katsayısını bulmaktır.
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için bu katsayı : (33x5)/100= 1,65

 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için bu katsayı : (32x5)/100= 1,6

 

Taşıt ücreti: Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.
Seyahat günlerine ait yevmiyeler: Seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. Seyahat süresi 24 saati aşarsa kendisi ve varsa aile fertleri için 1 yevmiye daha ödenir.


10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2014

2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

53,50

56,50

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

48,50

51,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

40,50

43,00

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

37,50

40,00

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

35,00

37,50

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

31,00

33,00

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

30,00

32,00

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fırkalarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2014

2015

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

12,00

13,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

11,50

12,50

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

Kaynak: Kamu Ajans

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim