Öğretmen Diyarı

Öğretmen, kitap yazıp ek gelir sağlaması mümkün müdür?
657 sayılı Kanunun 28. Maddesinde ticaret yasağı bulunmaktadır.

657'NİN 28. MADDESİ 657'nin 28. maddesi şu şekildedir:

"Madde 28 - Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 08/08/2011 - 650 S. KHK./38. md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz. (Değişik fıkra: 08/08/2011 - 650 S. KHK./38. md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır. (1. fıkrada 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ve 650 sayılı KHK ile değiştirilen 2. fıkra, Anayasa Mahkemesinin 18.07.2012 Karar Günlü, 2011/113 Esas, 2012/108 Karar Sayılı, 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı R.G.de yayımlanan kararıyla iptal edilmiştir. İptal hükmü 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler"
MADDE, TACİR VEYA ESNAFLIĞI YASAKLAMAKTADIR
Ancak bu madde, memurun tacir veya esnaf olamayacağını hükme bağlamıştır. Yine aynı madde de, özel kanunlarındaki hükümlerin istisna olduğu belirtilmiştir. Bir kitap yazmak eser hüvviyetinde olup, 5846 sayılı Kanun uyarınca telif ücreti ödenmektedir. Uygulamaya ilişkin görüş vermekle yetkili kurum olan Devlet Personel Başkanlığı bu konuya ilişkin gelen sorulara verdiği cevapta, tartışmaları sonlandırmıştır. Kurumun 1996 tarihli görüşüne göre memurlar kitap yazabilir ve bu kapsamdaki telif ücretini alabilir.

Kaynak:www.memurlar.net 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim