Öğretmen Diyarı

2013’te yaşama geçirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) ikincisi 20 Temmuz 2014, üçüncüsü de 4-5 Temmuz 2015, dördüncüsü de 20 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl kamuoyunda daha çok matematik öğretmenlerinin 50 sorudan 9 net bırakmasıyla gündeme gelen ÖABT sonuçları aslında önceki yıllarda da çok iç açıcı değildi.
Sınav sonuçlarını değerlendirmek için öncelikle yapılan dört sınavın sonuçlarına bakmak gerekiyor. Tablo şu şekilde;[i]
Test Adı Soru Sayısı Ortalama (2013) Ortalama (2014) Ortalama
(2015)
Ortalama
(2016)
Türkçe 50 26 32 30 32
İlköğretim Matematik 50 22 20 19 17
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 15 13 14 16
Sosyal Bilgiler 50 23 26 26 29
Türk Dili ve Edebiyatı 50 18 21 25 22
Tarih 50 25 23 21 27
Coğrafya 50 22 22 20 25
Matematik (Lise) 50 24 17 14 10
Fizik 50 18 17 16 15
Kimya 50 22 20 14 16
Biyoloji 50 16 19 12 17
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 22 25 25 25
Yabancı Dil (Almanca) 50 12 16 17 14
Yabancı Dil (İngilizce) 50 29 27 23 27
Yabancı Dil (Fransızca) 50 - 12 - -
Rehber Öğretmen 50 - 31 30 31
Sınıf Öğretmenliği 50 - 22 26 24
Okul Öncesi Öğretmenliği 50 - - - 26
 
Tablodan çıkarabileceğimiz ilk değerlendirme 2013,  2014 ve 2015 ve 2016ÖABT’detüm alanlarda ortalama net doğru sayıları kaygı verici ölçüde düşüktür. Öğretmenadayları, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Rehber Öğretmen, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında sınavın en azından yarısını doğru olarak yanıtlayabilmişlerdir. Diğer tüm alanlardaortalama net doğru sayısı 25’in altındadır. Matematik (lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Almanca, Fen Bilimleri/Fen veTeknoloji,  alanlarında ise öğretmen adayları 50 sorunun üçte birini doğru yanıtlayabilmişlerdir.
İkinci değerlendirme ise ÖABT 2013, 2014, 2015 ve 2016’da öğretmen adaylarının alanlara göre ortalama net doğru sayılarıkarşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığın göze çarpmadığıdır. 2013’te gözlemlenen başarı düzeyininöğretmen adayları sınava hazırlıksız yakalandığı için düşük olduğunu düşündürebilir, ancak 2013, 2014, 2015 ve 2016’da öğretmen adaylarının net doğruları arasında anlamlı bir fark olmaması bunun aksine işaretetmektedir. 2013’e kıyasla 2014, 2015’te öğretmen adayları ÖABT’ye hazırlanmak için daha fazla zamanave kaynağa sahip olmuşlardır. Buna karşın ÖABT’de öğretmen adaylarının ortalamanet doğru sayısında anlamlı herhangi bir değişiklik olmaması, 2014, 2015 ve 2016’dasonuçlarının geçmiştekideğerlendirmelerle benzer olduğunu göstermektedir.
ÖABT’ye giren adayların çoğunluğunu fen edebiyat fakültesi mezunları oluşturmaktadır veÖABT’deki ortalama net doğruların düşük olmasına fen edebiyat fakültesi mezunlarının düşükperformansının neden olduğu ileri sürülebilir. Ancak fen edebiyat ve eğitim fakültesi mezunlarınınÖABT başarılarını karşılaştıran bir çalışma, [ii]bu iki mezun grubunun başarısı arasında ciddifarklılıklar olmadığını, hatta bazı alanlarda fen edebiyat fakültesi mezunlarının daha başarılı olduğunu bulgulamıştır. Buna ek olarak, bu iki fakülteden mezun öğretmenlerin, öğrencilerinin fen başarılarını TIMSS 2011 Türkiye veri setini kullanarak inceleyen başka bir araştırmada,Türkiye’deki fen edebiyat fakültesi mezunu fen öğretmenlerinin öğrencilerinin eğitim fakültesimezunu öğretmenlerin öğrencilerine göre daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle ÖABT veTIMSS temelinde gerçekleştirilen araştırmalar, mezun olunan fakülte ve öğretmen niteliği arasındadoğrudan bir bağlantı kurmanın olanaklı olmadığını gösterir.
Bu haliyle ÖABT sonuçları, hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında sunulan eğitimin niteliğinin yükseltilmesine olan gereksinimi göstermektedir. Son yıllarda MEB’in ve YÖK’ün, eğitim fakültelerine ve fen-edebiyat fakültelerine dönük reform çalışmaları mevcuttur ancak bu çalışmaların, ikinci öğretimleri kapatma ve kontenjan sınırlamaları dışında bu fakültelerin niteliğine ilişkin çalışmaları içerip, içermediğine ilişkin herhangi bir emare görünmemektedir.
Eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenlik mesleği, meslek öncesi eğitiminden, statüsüne, özlük haklarından, kariyer sistemine, çalışma koşullarından hizmetiçi eğitimine kadar bir bütün olarak en fazla özen gösterilmesi gereken meslektir. Eğitim sisteminde yapılacak olan reformların öğretmenden başlaması, sistemin başarısı için en önemli adım olacaktır.
 
[i]https://sonuc.osym.gov.tr/ Erişim Tarihi: 13 Şubat 2016
[ii]E¤itim izleme raporu 2014-15 ERG

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim