Öğretmen Diyarı

Yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik

7 Kasım 2013 PERŞEMBE


Resmi Gazete


Sayı : 28814


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2013/5516


Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 7/10/2013 tarihli ve 2875908 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/10/2013 tarihindekararlaştırılmıştır.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS


VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1 (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.


"(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-ElektronikTeknolojisi (Elektrik/Elektronik) olan öğretmenler arasından Bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleritarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihtenitibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez."

MADDE 2 (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 
\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim