Öğretmen Diyarı

Yollukta göreve başlama süresi önemli değil!
 

Atama, nakil veya geçici görevlendirmeler nedeniyle memurlara yapılması gereken harcırah ödemelerinin idare tarafından yerine getirilmemesi halinde, ilgili kuruma yapılacak başvuru ve kurum tarafından yapılacak işlemlerin süresi konusuna, Danıştay tarafından verilen kararlarla açıklık getirilmiş oldu.

 

Sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personele sürekli görev harcırahı ödenmemesi nedeniyle yapılan başvurunun kurumu tarafından reddedilmesi üzerine açılan bazı davalara bakan Mahkemeler, davanın süresi içerisinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişlerdi.

 

Dava konusu olaylarda; 2009 yılında yapılan atama işlemi nedeniyle harcırah ödenmemiş, bu atama işleminden dolayı sürekli görev yolluğu verilmesi için 2011 yılında idareye başvurulmuş ve bu başvurunun reddedilmesi üzerine de 30 gün içerisinde dava açılmıştır.

 

Davaya bakan Mahkemeler, 2009 yılında yapılan atama işlemine ilişkin olarak, yeni görev yerine başlama tarihinden itibaren dava açma süresi içerisinde (60 gün) idareye başvurulmadığı ya da dava açılmadığı gerekçesiyle, davanın süre yönünden reddine karar vermiştir. Bu kararlardan bazıları, temyiz edilmediği için temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiştir.

 

Bazı kararların “kanun yararına temyizinin” istenmesi üzerine davalara bakan Danıştay 12. Dairesi, Mahkemelerin söz konusu kararlarının yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar ifade ettiği kanaatine vararak, kanun yararına bozulmasına karar vermiştir.

 

Danıştay 12. Dairesinin Kararlarında;

 

**İlgili mevzuattan söz edilmiş:

-Dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu ve bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı,

-İlgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri,

-İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurmanın işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı,

hükümlerinden söz edildi.

 

**Ödenmeyen harcırahın dava konusu edilmesindeki koşul belirtilmiş

 

Yolluk ödenmesine (hak kazanılmasına) neden olan işlemin hukuki sebebinin genellikle atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun ödenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyuşmazlığın doğması, yolluk konusunda bir işlemin tesis edilmiş olması koşuluna bağlıdır.

 

Yolluk konusundaki işlem ise yolluğa hak kazandıran atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemiyle birlikte, atama, nakil veya görevlendirmenin "yolluklu veya yolluksuz" olduğunun işlemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebileceği gibi yolluğa hak kazandığı iddiasında olan kişinin yolluk talebiyle başvurusu üzerine de tesis edilebilir.

 

**Harcırahın ödenmemesine karşı dava açma süresinin ne olacağı açıklanmıştır.

 

Asıl işlemle birlikte tesis edilmiş bir yolluk işleminin varlığı halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin işlemde yer alması halinde dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan işlemin tebliğ tarihine göre; yolluk konusunda asıl işlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamış ya da ayrı bir işlem kurulmamış olması halinde dava açma süresi, ilgili tarafından yöneltilecek bir başvuru üzerine oluşacak açık veya zımni bir ret işlemine göre hesaplanacaktır.

 

Dava konusu olayda başvuru öncesinde davacıya tebliğ edilmek suretiyle kendisine yolluk verilmeyeceğine ilişkin bir işlemin mevcut olmaması karşısında; yolluk ödenmesi talebiyle sonradan yapılan başvuru, süresi içerisinde yapılmış bir başvuru niteliğini taşıdığından, bu konuda çıkan uyuşmazlıkta atandığı yerde göreve başlama tarihinin dava açma süresi için başlangıç olarak alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

 

Özetle;

 

Danıştay tarafından verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan aynı konudaki kanun yararına bozma kararlarına göre, atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemiyle birlikte tesis edilmiş bir yolluk işleminin varlığı halinde, dava açma süresi;

 

**Atama onayında “yolluksuz” ibaresinin yer alması halinde, bu işlemin tebliği tarihinde,

 

**Yolluk konusunda asıl işlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare bulunmaması ya da ayrı bir işlem kurulmamış olması halinde ise, başvuru üzerine oluşacak açık veya zımni bir ret işlemine göre

 

hesaplanacak ve göreve başlama tarihi bu yönüyle önemli olmayacaktır.

 

 

Kaynak: Memurunyeri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol