Öğretmen Diyarı

Sorumluk sınavları genelgesi bekleniyor

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmez.


(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.


(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.


4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.


(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.


Sınavların nasıl yapılacağı ve ne kadar ek ders ücreti ödeneceği ise Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların "Sınav görevi" başlıklı 12. maddesinde düzenlenmiştir.


Sınav görevi


MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.


(2)Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;


a)Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,


b)Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,


c)Yöneticiler,


için ücret ödenmez.


(3)Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez" hükmü uygulanmaz.


4)Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.


(5)Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.


Not: Ek dersle ilgili esaslarda komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar kaldrılmıştır.


Şöyleki, 4 Ağutos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme" metninin İKİNCİ BÖLÜM EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME kısmındaki, "Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü" başlıklı 4.maddesindeki; (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz." hükümlerine göre komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar kaldrılmıştır.


Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yeni yayınlanması ile bu yönetmeliğin sorumluluk sınavlarını düzenleyen maddesi ile ek dersle ilgili esasların sınav görevi maddesi arasında çelişkiler bulunmaktadır.


Şöyleki;


-Sınavlar eskiden olduğu gibi komisyon marifetiyle mi yoksa tek öğretmenle mi yapılacak?


-Sınavlarda gözcü görevlendirilecek mi?


-İngilizce sınavının yazılı sınavı yanında sözlü sınavı yapılacak mı?


-Öğretmenlere sınav için ücret ödenecek mi?


-Bir öğretmene verilecek sınav görev sayısının sınırı var mı?


-Kasım ayında öğrencilerin 1. yazılıları varken sorumluluk sınavı için bu ayın seçilmesi uygun mu?


Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması için MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün çok kapsamlı bir genelge hazırlaması gerekmektedir. Bu konuda Sayın Genel müdürümüz Hamza Aydoğdu'nun bir çalışma yapacağı kanaatindeyiz. Bu sınavlarada yaşanılan sıkıntıların yorumlara yansıtılması bize ve bakanlıga yol gösterecektir.

 

Memurlar.Net - Özel

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim