Öğretmen Diyarı

Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin atıfta bulunduğu mevzuat

 

 

Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin atıfta bulunduğu mevzuat

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN ATIFTA BULUNDUĞU MEVZUAT

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN ATIFTA BULUNDUĞU MEVZUAT
S.NO İLGİLİ MADDE TARİH İLGİLİ MEVZUAT
1 Madde 3 (1) 05/01/1961 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
2 Madde 3 (1) 17/03/1981 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
3 Madde 3 (1) 05/06/1986 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
4 Madde 3 (1) 30/05/1997 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5 Madde 3 (1) 08/02/2007 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
6 Madde 3 (1) 25/08/2011 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
7 Madde 9 (4) 22/05/2003 4857 Sayılı İş Kanunu
8 Madde 13 (2) 12/09/2012 28409 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Ders Kitapları Eğitim Araçları Yönetmeliği
9 Madde 14 (1) 17/03/1981 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
10 Madde 14 (1) 05/05/2012 28283 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
11 Madde 16 (1) 17/04/2001 24376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
12 Madde 18 (1) 13/01/2005 25699 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
13 Madde 23 (2-g) 24/05/1983 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
14 Madde 26 (2) 16/06/2014 2014/6459 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan MEB Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
15 Madde 26 (4) 24/12/2005 26033 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
16 Madde 28 (1) 05/03/2004 25393 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Denklik Yönetmeliği
17 Madde 29 (3) 14/11/2002 24936 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
18 Madde 38 (8) 31/05/2006 26184 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
19 Madde 39 (6) 20/03/2012 28239 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
20 Madde 69 (3-f) 11/04/1928 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Hükümleri
21 Madde 78 (4-i) 21/06/1927 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
22 Madde 78 (4-ş) 10/12/2003 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
23 Madde 78 (4-t) 28/12/2006 2006/11545 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Taşınır Mal Yönetmeliği
24 Madde 78 (4-ü) 09/02/2012 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği
25 Madde 78 (4-bb 20/06/2012 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
26 Madde 78 (5-e) 20/10/2006 26325 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı,Parça Başı Üretim,Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
27 Madde 83 (1) 15/08/1983 83/6950 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan MEB Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
28 Madde 83 (1) 26/05/2008 2008/13763 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
29 Madde 87 (4) 01/12/2006 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
30 Madde 96 (1) 22/09/1983 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
31 Madde 96 (1) 25/01/1985 85/9034 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Türk Bayrağı Tüzüğü
32 Madde 96 (3) 09/08/2006 20254 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği
33 Madde 100 (1) 22/08/2001 24501 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
34 Madde 106 (1) 16/07/1984 84/8345 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Kamu Konutları Yönetmeliği
35 Madde 144 (1-h)   6331 Sayılı Kanun
36 Madde 144 (2) 06/04/2004 25425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
37 Madde 169 (5) 25/01/2012 28184 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebligat Kanunu
38 Madde 174 (2) 27/09/2006 2006/11058 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
39 Madde 208 (1) 27/11/2012 28480 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
40 Madde 209 (1) 19/12/2010 27790 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
41 Madde 209 (1) 06/05/2010 27573 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
42 Madde 210 (1) 02/04/1993 21540 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Bağılı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
43 Madde 211 (1) 08/08/1984 Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Resmi Mühür Yönetmeliği
44 Madde 214 (1) 08/04/1995 22252 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
45 Madde 215 (1) 09/02/2012 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği
46 Madde 219 (1) 16/05/1988 19816 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
47 Madde 220 (1) 18/10/2004 2004/8125 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

 

 

\"Memurlar.Net

 

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim