\'Öğrenci Disiplin Yönetmeliği\'ne bir iptal

Danıştay, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ndeki 'suç sayılan eylemleri işlemek ibaresinin' belirsiz olduğunu belirterek iptal etti.

 

İlker A'nın açmış olduğu davada Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin iptali talebine ilişkin davada,


Danıştay 8. Dairesi'nce önce, Yönetmeliğin 1. maddesindeki "izinsiz olarak bildiri dağıtmak" ibaresinin kınama cezasını gerektirdiği düzenlemesi ile 3. maddesindeki "Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler," ibaresi ile soruşturulan öğrencilerin okuldan uzaklaştırılması düzenlemesinin yürütmesini durdurmuştu.


Yönetmeliğin 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması talebinin reddi kararı üzerine yapmış olunan itiraz sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 03.11.2014 tarih 2014/843 YD İtiraz No sayılı kararı ile Yönetmeliğin 2. Maddesindeki "suç sayılan eylemleri işlemek" ibaresinin yürütmesini durdurdu. Kararda öğrencilerin 2 yarıyıl okuldan uzaklaştırılmalarına neden olabilecek bir eylemin öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkı üzerinde sonuç doğuracağı düşünüldüğünde tüm hatları ile ortaya konulması ve netlik arz etmesi gerekeceği belirtilerek "suç sayılan eylemleri işlemek" ibaresinin belirsizliğine vurgu yapıldı.


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim