Öğretmen Diyarı

MEB, Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik

10 Ocak 2014 CUMA

 

Resmi Gazete

 

Sayı : 28878

 

YÖNETMELİK

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

 

DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA

 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az grup başkanı veya il milli eğitim müdürü düzeyinde birinin başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir."

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmelik eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde Aydın ilinin birinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasına "Efeler" ilçesi eklenmiş ve Siirt ilinin beşinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasında yer alan "Aydınlar" ibaresi "Tillo" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol