Öğretmen Diyarı

Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde değişiklik

7 Eylül 2013 CUMARTESİ

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28758

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

“p) Merkezi Sistem Ortak Sınavı: Ortaokul 8 inci sınıf öğrencilerine dönemsel olarak yapılan merkezi sistem sınavını,”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Ağırlıklı başarı puanının hesaplanmasında kullanılacak ders saati sayısında, örgün ilköğretim kurumlarındaki haftalık ders saati sayıları esas alınır. Bir dersin ağırlıklı başarı puanı, o derse ait haftalık ders saati sayısı ile o dersin yılsonu puanının çarpımıyla bulunur. Yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati sayısına bölümünden elde edilen puandır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması, diploma puanı olarak belirlenir.”

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı 50/3 ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.”

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler ile bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisi ile birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrenciler, öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilir ve merkezi sistem ortak sınavına iki dönem girebilirler. Bunlardan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun üçüncü maddesine göre öğrenim çağı dışına çıkanlara bu maddenin ikinci fıkrası hükmünce işlem yapılır.”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 35 - Çeşitli nedenlerle sınavlara katılamayanlar, o sınav haklarını kaybederler; ancak mazereti nedeniyle merkezi sistem ortak sınavına giremeyenler Bakanlıkça yapılacak telafi sınavlarına katılabilirler.”

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol