Öğretmen Diyarı

25 BAŞLIKTA YÖNETİCİ ATAMADA KISA BİR DEĞERLENDİRME

1-Müdürlük için Sözlü/Mülakat var Müdür Yardımcılığı’nda Mülakat yok.
 
2-Müdürlük: YAZILI SINAV% 70 + SÖZLÜ SINAV %30 + EK 1 Tamamı

3-Müdür Yardımcılığı: YAZILI SINAV PUANI+ EK 1 in Tamamı

4-Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek” şartı yeniden getirildi.

5-Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak,

6- Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olma şartı getirildi.

7-“İmam hatip ortaokul ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanır.” denilmektedir. Buraya “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri” ifadesi de eklenmelidir. Çünkü İmam Hatip Ortaokulunda “meslek dersi öğretmeni” diye bir öğretmen yoktur. Nitekim Ek 1’de, 10 ek puan verilecekler arasında “imam hatip ortaokul ve liselerine atanacak meslek dersi ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri” şeklinde belirtilmiştir.

8-Yeni Yönetmelikle"Müdür başyardımcılığına, kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır."denmiştir.

9-Müdür yetkili öğretmenlik Müdür Yardımcılığına Denk Kabul edilmiştir.

10-Müdür normu bulunmayan eğitim kurumlarında fiilen görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayıyla müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilir.

11-Norm Fazlası Yöneticiler 2 yıl üst üste "NORM FAZLASI" olurlarsa idarecilikleri düşecek ve öğretmen olarak atanacaklar.(Madde22)Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler,istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

12-Ataması yapılamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine ÇÖZÜM :Taslak çalışmada “Sınavsız Müdür”Şehir merkezlerine uzak, çoğu kimsenin belki de yönetici olarak gitmek istemediği için bir türlü atama yapılamayan eğitim kurumları için çözüm getirilmişti. Bu kurumların yöneticiliklerine, il milli eğitim müdürlerinin teklifi, Valinin onayı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dikkate alınarak en az üç yıl görev yapmış idareciler arasından Sınava gerek olmadan sadece EK 1 Değerlendirmesi ileatama yapılması çözümü çok iyi düşünülmüştü.Ancak halihazırda yeni yönetmelikte şimdi bu durum 5 inci madde şartlarını taşımak kaydıyla görevlendirmeler yoluyla devam edecek.

13-Kurucu Müdür olma şartlara bağlanmış, Kurucu müdürlükte geçen süreler Aynı kuruma kadrolu atanma halinde Rotasyon için gerekli sürenin hesaplanmasında eksi durum, EK 1 in hesaplanmasında ise artı durum oluşturacaktır. Bunlar süreye dahil edilecektir. (13. Madde)

14-Kurucu müdürlük için getirilen sınava girme şartlarını taşıyan ifadesi çok yerinde olmuş, yani kurucu müdür olabilmek için 2 yıl öğretmenlik ve 1 yıl yöneticilik şartı aranmaktadır. Ek-1 ile bulunduğu kuruma atanabilmek için +10 puan alacaktır.

15-Kurucu Müdürlükte Geçen Süreler Kurumun müdürlüğünde geçen süre gibi değerlendirilmesi , kurucu müdürlerin o kurumlara kadrolu atanması durumunda Rotasyon süresinin hesabında eksi ve Ek 1 de Müdürlükte geçen sürenin hesabında artı bir durum oluşturacaktır.

16-Müdürlükte geçen her bir yıl için EK1 de 0.96 puan verilmektedir.

17-Tüm Yöneticilerin Rotasyonu 6 yıl oldu.Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayanyöneticilerin görev yeri değiştirilecek.

18-Norm kadro fazlası yöneticiler 2 yılda atanamazsa “Öğretmen” olacaklar. (22. Madde).İki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

19-Dönüştürülen Okulların yöneticilerine bir şans daha verildi. Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre Dönüştürülen okulların yöneticileri Rotasyona tabi olacakları süreye  kadar yani bulundukları okullarda 6 yılını tamamlayana kadar  bir defaya mahsus olarak okullarında kalacaklar ve daha sonra rotasyonla kadrolarına uygun okullara yer değiştirebilecekler.

20-Korunan haklar neler? Geçici 2 madde ile 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavına girip bunu kullanamayan adayların hakları “korunmaya” alınmıştır. Böylece sınav puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar geçerli kabul edilmiştir.

21-Yönetici Atamalarının Yapılacağı Tarih Belli Oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 4 Ağustos 2013 Tarihli ve 28728 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.Buna göre Yeni Yönetici Atamalarının Yapılacağı Tarih te Resmi gazetede belli oldu.Bugün yayınlanan Yeni Yönetmeliğe göre Yönetci atamaları 4 Ekim 2013 tarihine kadar yapılmış olacak.Bu tarih resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikteki geçici madde ile belirlenmiştir.

22-Atama Takvimi Nasıl Olacak ? 1- Norm Fazlası atamları (Herhangi bir zamanda yapılabilir) 2- Sınava dayalı atamalar: Mayıs-Haziran aylarında3- Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler (Rotasyon) Çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir, Haziran-Temmuz aylarında 4- İsteğe bağlı yer değiştirmeler Çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak her yıl Temmuz-A ğustos ayı içerisinde yapılır.5- Yeniden Atama Herhangi bir takvim belirtilmemiştir.

23-Sertifikalar Puan Getirecek Mi? Bakanlık tarafından düzenlenen sertifikalı eğitimlerin her biri için (En fazla 6 adet) 0.5 puan alınacak.

24-Önceden Alınan Teşekkür, Takdir ve Aylıkla Ödüller puan getirecek Mi?

Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi (En fazla 1 adet) 1 puan

Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi (En fazla 1 adet) 2 puan

Aylıkla Ödül veya Ödül (En fazla 1 adet) 3 puan

25-Meslek Öğretmenleri hem öncelikli hem 10 artı puan alacak. Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacak meslek dersi öğretmenleri, imam hatip ortaokul ve liselerine atanacak meslek dersi ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri ile özel eğitim kurumları yöneticiliğine atanacak görme, işitme ve zihinsel engelliler alan öğretmenlerine ek 10 puan verilecek hem de öncelikli olacaklardır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim