Öğretmen Diyarı

Personel il içi özür durumu duyurusu

Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün diğer il milli eğitim müdürlüklerine örnek olacagı "Eğitim ve Öğretim Sınıfı Dışındaki Personelin İl İçi Mazerete Dayalı Yer Değişikliği" Duyurusunda bulunmuştur.

Duyuru yazısının ekinde ayrıca ayrıntılı olarak hazırlanmış "Eğitim ve Öğretim Sınıfı Dışındaki Personelin Mazerete Bağlı İl İçi Yer Değişikliği Kılavuzu" bulunmaktadır.

Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitim ve Öğretim Sınıfı Dışındaki Personelin İl İçi Mazerete Dayalı Yer Değişikliği" Duyurusu üst yazısında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 16.01.2014 tarihli ve 1685855 sayılı yazısında il içi mazerete bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33. Maddesinin 5. fıkrası kapsamında değerlendirilecektir.

Buna göre;

"a) Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunan personelin görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığının belirtildiği ve son 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuna göre,

 

b) Eş durumu mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri ilgi (b) yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin herhangi bir SGK kurumuna (S.S.K.- BAĞ-KUR- Emekli Sandığı) bağlı olarak belirtilen iş yerinde halen çalışıyor olması, iş yerinin çalışır vaziyette olması, primlerinin yatırıldığını gösterir belge ve aile nüfus kayıt örneğinde evliliğin devam ettiğine dair kaydın bulunması durumuna göre,

c) Olağanüstü hallere bağlı (savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü haller) yer değiştirme işlemleri Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereği ilgi (a) Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre yapılır." hükümleri gereği Eğitim ve Öğretim Hizmeti Dışındaki Personelin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği yapılacaktır.

Başvurular atama takviminde belirtilen tarihler arasında Müdürlüğümüze ait http://tokat.meb.gov.tr adresinde ilan edilen kılavuz ekindeki başvuru formu doldurulup, başvuruda bulunan personel tarafından ekleyecekleri belgelerle birlikte Başvuru Formu silsile yoluyla Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Zamanında gönderilmeyen başvuru evrakından öncelikle Personelin kendisi olmak üzere sırasıyla okul/kurum, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri birlikte sorumlu olacaklardır."

Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitim ve Öğretim Sınıfı Dışındaki Personelin İl İçi Mazerete Dayalı Yer Değişikliği" Duyurusu üst yazısı ile "Eğitim ve Öğretim Sınıfı Dışındaki Personelin Mazerete Bağlı İl İçi Yer Değişikliği Kılavuzu" için tıklayınız.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol